פורסמה טיוטת הנחיות לניטור שפכי תעשייה
הנוהל חל על שפכי תעשייה המוזרמים אל מערכת הביוב ומתייחס לניטור המבוצע על ידי תאגיד המים או המפעל
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 23/3/2017

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור את מסמך ההנחיות המשולבות לניטור שפכי תעשייה, שהוכן ע"י המשרד להגנ"ס, רשות המים ומשרד הבריאות. הנוהל חל על שפכי תעשייה המוזרמים אל מערכת הביוב וכן על ניטור המבוצע על ידי תאגידי המים והביוב ועל ידי המפעלים.

הנחיות הניטור נועדו לייעל את תהליכי העבודה של שלושת הרגולטורים, תאגידי המים ויצרני השפכים, בכל הנוגע לניטור שפכי מפעלים, באמצעות קביעת "תורה אחודה" המשותפת לשלושת הרגולטורים. המטרה היא לקדם אחידות ושקיפות, למנוע סתירות, ולהפחית דרישות ניטור ודיווח כפולות ולא מתואמות.

המיקוד של כל אחד מהרגולטורים משתנה בהתאם לתחומי הרגולציה שלו:

 • רשות המים - מפעלים המזרימים שפכי תעשייה ליצרן שפכים (תאגיד מים).
 • המשרד להגנת הסביבה - מפעלים המזרימים שפכי תעשייה תוך מיקוד פרטני במפעלים שהשפעתם הסביבתית משמעותית.
 • משרד הבריאות - מפעלים הטעונים רישיון יצרן לפי חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), 2015 ומפעלים הטעונים אישור של משרד הבריאות לרישיון העסק ומפעלי פרמצבטיקה וקוסמטיקה.

מה כלול במסמך ההנחיות?

מסמך ההנחיות מתייחס למשטר ניטור שפכי מפעלים ומנחה כיצד לתכנן את הניטור, לבצעו, לשמר ולשנע את הדגימות ולדווח על התוצאות. ההנחיות מתייחסות לעריכת תוכנית הניטור, נטילת דגימה וביצוע בדיקות שטח, ביצוע אנליזה, ניתוח התוצאות ודיווח עליהן.

תחולת ההנחיות

 •  ההנחיות חלות על ניטור שפכי מפעלים המוזרמים אל:
  • מערכת הביוב
  • הסביבה/יעד סילוק שאינו מערכת הביוב.
 •  ההנחיות חלות על ניטור שפכי מפעלים המבוצע על ידי:
  • יצרן שפכים (תאגיד מים וביוב).
  • מפעל, מתוקף דרישות המשרד להגנ"ס או משרד הבריאות או רשות המים.
 • ההנחיות ייושמו חצי שנה ממועד פרסומן (בגרסה הסופית, לא הטיוטה הנוכחית).

משטר ניטור בסיסי ומשטר ניטור משלים

ההנחיות נחלקות ל-2 משטרי ניטור:

משטר הניטור הבסיסי – מתייחס לניטור שמבצעים תאגידי המים וחלים על המפעלים המזרימים שפכים למערכת הביוב. זאת לפי תקנה הקובעת, כי יצרן שפכים (תאגיד מים) יכין תוכנית לניטור ובקרה על איכות וכמות השפכים המוזרמים על ידו למט"ש, יבצעה ויעדכנה. וכן על תאגיד מים וביוב להכין תוכנית ניטור למפעלים שיש לגביהם חשש כי הם מזרימים שפכים חריגים או אסורים.

תוצאות הדיגומים מדווחים על ידי המבצע לרשות המים ולמשרד להגנ"ס, ולפי דרישה גם למשרד הבריאות.

משטר הניטור המשלים – מתייחס לניטור המבוצע על ידי המפעלים (ולא ע"י תאגיד המים), כחלק מבקרה ופיקוח שהם נדרשים לבצע ולדווח לפי דרישות רישיון העסק או רישיונות והיתרים שונים של המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. משטר הניטור המשלים יכלול רק דיגומים נוספים על אלה שבמשטר הניטור הבסיסי, הנדרשים להשלמת הבקרה והפיקוח משטר ויחול על פי הצורך:

 • על מפעלים בהם מתרחשת פעילות המנויה בתוספת לתזכיר חוק רישוי סביבתי משולב
 • על מפעלים המזרימים שפכים בהזרמה ישירה לנחל, לים, לבריכות אידוי או למאגרים.
 • על מפעלים שההשפעה האפשרית של שפכיהם על הסביבה ועל בריאות הציבור היא משמעותית.

ניתן להעביר התייחסויות לטיוטת ההנחיות עד לתאריך 16.05.2017 ל iww@sviva.gov.il

----------------------

מסמכים רלוונטיים:

 1. טיוטת הנחיות ניטור שפכי תעשייה, המשרד להגנ"ס pdf]]

------------------------

קישורים רלוונטיים

 1. אושרו תעריפי שפכים אסורים חדשים, 23.01.2017
 2. וועדת השרים אישרה את צמצום מספר תאגידי המים 27.12.2016
 3. תופעה: הזרמת שפכים אסורים שפוגעת בכיס של כולנו, 08.05.2016
 4. מידע נוסף על שפכים תעשייתיים |infospot

------------

חברות לטיפול בשפכים תעשייתיים: