העליון הפך את החלטת המחוזי ואישר קנס על אי דיווח סביבתי
המשרד להגנת הסביבה ערער לעליון על החלטת בית המשפט המחוזי לבטל את הקנס שהטיל על חברת התחבורה הציבורית 'קווים' בגין אי פרסום הדוח השנתי בנושא זיהום אוויר לציבור. העליון קיבל את הערעור
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 25/4/2021

בית המשפט העליון החליט לקבל את הערעור של המשרד להגנ"ס בסוגיית חברת התחבורה הציבורית 'קווים' ולאשר את העיצום הכספי שהטיל עליה בסך של כ-136 אלף ₪. העיצום הוטל משום שהחברה לא פרסמה לציבור נתוני זיהום אוויר באתר האינטרנט שלה. החלטת העליון למעשה הופכת את החלטת בית המשפט המחוזי לבטל את הקנס, שהתקבלה לאחר שהחברה עתרה אליו.

הנימוק המרכזי של שופט העליון להחזרת הקנס היה שמדובר בהפרה מהותית של החוק ולא ניתן לראות באי הדיווח הפרה טכנית בלבד, כפי שהגדיר זאת השופט בבית המשפט המחוזי.


כתבות רלוונטיות:

  1. תקדים? בית המשפט מבטל קנס שהוטל בשל אי דיווח, 11.12.2019
  2. משנת 2025 רק אוטובוסים חשמליים בישראל, 12.11.2019
  3. ירידה של 30% בפליטת חלקיקי דיזל מציי רכב כבד, 22.07.2018
  4. קמפיין: "חשיפה לרכב דיזל ישן מקצרת את החיים", 12.03.2018
  5. מידע נוסף על זיהום אוויר מתחבורה | infospot

השופט: "הנגשת המידע הסביבתי הוא חלק חשוב ברגולציה הסביבתית"

כאמור, חברת קווים הגישה עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי לאחר ששילמה למשרד להגנ"ס עיצום כספי שלא הסכימה איתו. המשרד הטיל קנס על החברה משום שלא פרסמה דיווח שנתי עם נתוני זיהום אוויר באתר האינטרנט שלה ומשום שלא טיפלה בפניות בגין עשן מאוטובוסים שהתקבלו במוקד לפניות הציבור שלה.

בית המשפט המחוזי החליט לבטל חלק מהקנס שהתייחס לאי הדיווח באינטרנט בטענה שהסכום שהוטל על החברה אינו מידתי וסביר, בהתחשב בכך שהפרת החוק הייתה טכנית בלבד ולא מהותית. הפרה מהותית של החוק היא גרימה ישירה לזיהום אוויר, לפי השופט.

המשרד להגנ"ס ערער על החלטה זו לבית המשפט העליון וערעורו התקבל. בפסק הדין כתב השופט כי אין לקבל את הטענה כי מדובר בהפרה "טכנית" וכי פרסום דוח באתר האינטרנט של החברה מגשים תכליות נוספות ובהן הפיקוח הציבורי על עבודת הרגולטור.

עוד קבע השופט כי חובת הפרסום והנגשת המידע הסביבתי הם חלק משמעותי וחשוב ברגולציה הסביבתית, והבאת הנתונים לידיעת הציבור מאפשרת לקיים ביקורת ציבורית אפקטיבית ולשמש בהפעלת לחץ על מזהמים לפעול באופן שעולה בקנה אחד עם ערכים סביבתיים.

השופט הוסיף כי המשרד להגנ"ס ביסס את החלטתו להטלת עיצום על תשתית עובדתית מלאה ורלוונטית ופעל בהתאם לסמכותו בחוק ובהתאם לסכום העיצום שנקבע בגדרו.

בעקבות החלטת השופט חברת קווים תישא בהוצאות העתירה בסך 25 אלף ₪ ולא תקבל בחזרה את הקנס ששילמה בגין אי הדיווח על סך כ-136 אלף ₪.

התייחסויות

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "בית המשפט העליון נתן גיבוי לחקיקה הסביבתית. חוק אוויר נקי נועד למנוע סיכון פוטנציאלי של זיהום אוויר, ולהבטיח את איכות האוויר לכלל הציבור".


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
EnviroManager גיא פרנקל 072-3712245 envirom@infospot.co.il
איירלאב - בדיקות אוויר אהוד רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
המבדקה הכימית דניאלה קורי 072-3281212 ctlab@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>