מסמך חדש לטכניקה מיטבית זמינה [BAT] לעוסקים בפסולת
האיחוד האירופי פרסם מסמך BAT עם 53 המלצות שישפיע לא רק על 4,000 אתרים באירופה, אלא גם על העסקים בישראל המחויבים לעמוד בדרישות BAT לקבלת היתר פליטה לאוויר ומשם יחלחלו עם הזמן גם לשאר העסקים בענף. בין החידושים במסמך: ערכי סף לפליטות לאוויר ולמים מטיפול מכאני בפסולת או טיפול אירובי
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 03/9/2018

האיחוד האירופי פרסם מסמך חדש לטכניקה המיטבית הזמינה [BAT Conclusion] בנושא פסולת המיועד לכ-4,000 אתרי פסולת מסוכנת ולא מסוכנת באיחוד האירופי. אך המסמך החדש ישפיע גם על אתרי פסולת בישראל - על האתרים הרלוונטיים מענף הפסולת שהם בין 175 המפעלים המחויבים לקבל היתר פליטה לאוויר מהמשרד להגנת הסביבה, מכוח חוק אוויר נקי. זאת משום שהיתר הפליטה לאוויר דורש מהמפעלים ליישם את הטכניקה המיטבית הזמינה, והמשרד להגנ"ס מאמץ לרוב את הסטנדרטים האירופיים.

רמה גבוהה של הגנה על הסביבה

המסמך החדש שואף למזער את ההשפעה על הסביבה, בהתחשב בכדאיות הכלכלית והטכנולוגית. המסמך החדש מגדיר ערכי סף לפליטה, טכניקות ייצור, תקנים לגבי אופן השימוש בטכנולוגיה והאופן שבו מתקני הפסולת מתוכננים, נבנים, מתוחזקים, מופעלים ומפורקים בסוף ימי חייהם.

מסמך מסקנות ה-BAT נכתב גם לאור יעדי המדיניות של האיחוד האירופי בתחום איכות הסביבה והפסולת. כאשר ענף הפסולת הוא חלק חיוני במעבר לכלכלה מעגלית ומבוסס על "היררכית הפסולת", הקובעת את סדר העדיפות בעת  ניהול הפסולת.

המסמך מכיל 53 'מסקנות BAT' [BAT Conclusions], מתוכן 24 חלות על המגזר בכללותו ו-29 מסקנות ספציפיות החלות על סוגי טיפולי הפסולת השכיחים, לרבות טיפולים מכניים, ביולוגיים ופיסיקליים-כימיים וטיפול בפסולת נוזלית.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. האם חוק אוויר נקי הוא הצלחה או כישלון?, 16.07.2018
  2. ערכי הסף לזיהום אוויר בישראל מחמירים מאירופה, 27.06.2018
  3. נמשכת הירידה בזיהום האוויר מתחנות הכוח של חברת החשמל, 09.04.2018
  4. מידע נוסף על זיהום אוויר | infospot

ערכי סף חדשים לפליטה לאוויר ולמים

המסמך החדש כולל ערכי סף לפליטה במטרה להפחית פליטות מעיסוק בפסולת. לראשונה, יש בהנחיות ערכי סף לפליטות מטיפול אירובי (בנוכחות חמצן) ומתהליכי טיפול מכני בפסולת (מגרסות למיניהן).

בין החומרים אליהם מתייחס המסמך החדש בהיבט של הפחתה ומניעה של פליטות לאוויר ניתן למנות: אבק, חומרים אורגניים נדיפים, אמוניה, מימן כלורי, כספית, מפגעי ריח ועוד.

המסמך גם מתייחס להזרמת מזהמים נוזלית לגופי מים ולמערכת הביוב, כולל טכניקות מיטביות לחיסכון בצריכת מים והפרדת זרמי שפכים בהתאם לסוגי המזהמים לפי שיטת הטיפול בכל אחד. ערכי סף נקבעו לחומרים: TOC, COD, חנקן, זרחן, פנול, ציאניד, מתכות ועוד.

תוך כמה זמן יש להטמיע את דרישות ה-BAT החדשות?

למתקני פסולת באירופה שכבר יש להם רשיון סביבתי משולב בתוקף, ניתנו 4 שנים לעמוד בסטנדרטים החדשים. מתקנים חדשים שיקבלו את הרישוי מעתה והלאה, יידרשו לעמוד בדרישות ה-BAT  החדשות באופן מיידי.

תזכורת | מה זה BAT?

המונח טכנולוגיה/טכניקה מיטבית זמינה – BAT מתייחס לטכנולוגיה ולאמצעים האחרים המתקדמים ביותר, המשמשים בתכנון, בבנייה, בהפעלה ובתחזוקה של מקור פליטה ושל פעילות המתבצעת בו, או טכנולוגיה ואמצעים שייעודם מניעה או צמצום של פליטות לאוויר, למים ומדיות נוספות.

המלצות ה-BAT  לוקחות בשיקול לא רק את ההיתכנות הטכנולוגית להפחתת פליטות מירבית, אלא משלבות גם שיקולי זמינות והיתכנות כלכלית.

על איזה עסקים בישראל יחול ה-BAT החדש?

חוק אוויר נקי דורש מ-175 מפעלים בהם יש מקורות פליטה לאוויר בעלי פוטנציאל זיהום גבוה, לקבל היתר פליטה לאוויר מהמשרד להגנ"ס. תוקף ההיתר 7 שנים.

זהות המפעלים החייבים בהיתר פליטה נקבעת על פי רשימת 44  הפעילויות המחויבות בהיתר פליטה המופיעה בתוספת השלישית לחוק אוויר נקי. לחלק מאותן פעילויות מחייבות, מוגדר סף הספק מזערי שרק פעילות בהיקף גדול ממנה מחייב את בעל המפעל בקבלת היתר פליטה.

בנושא הפסולת, קיימות 2 סוגי פעילויות המחייבות היתר פליטה לאוויר בישראל:

  1. השבה וסילוק של פסולת מסוכנת בכמות העולה על 10 טון ליום
  2. טיפול תרמי בפסולת מוצקה לא מסוכנת בכמות העולה על 3 טון לשעה

אותם עסקים שעומדים בקריטריון הנ"ל, כנראה יתבקשו על ידי המשרד להגנ"ס לעמוד גם בחלק מהמלצות ה-BAT החדשות של האיחוד האירופי.


חברות לטיפול בפסולת עירונית

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>

---------

מסמכים רלוונטיים:

  1. המלצות BAT  לענף הפסולת, 08.2018 האיחוד האירופי [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה