אסדת לוויתן הגיעה לישראל. המשרד להגנ"ס: השפעתה על הסביבה מזערית
המשרד תומך בהקמת האסדה במיקום שנקבע וסבור כי אם תהיה דליפה ניתן יהיה לטפל ולמנוע הגעתה לחוף וכי השפעתה על איכות האוויר בקו החוף שולית
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 13/2/2019

יסודות אסדת לווייתן (Jacket) הגיעו למיקומם במים הטריטוריאליים של ישראל, כ- 10 קילומטרים מול חופי ישראל בשבועות האחרונים, וקובעו לקרקעית באמצעות יתדות ענק ובסיוע אנשי מקצוע המתמחים בעבודות תת ימיות, אניית מנופים וכלי שייט נוספים. 

בחודשים הקרובים יגיע גם חלקה העליון של האסדה וכבר בסוף השנה יזרום הגז הטבעי מלווייתן לצנרת הגז של מדינת ישראל ולמדינות השכנות.

במקביל, המשרד להגנת הסביבה פרסם את עמדתו המפורטת בנוגע לאסדת קידוח הגז לווייתן. מהדברים עולה כי המשרד תומך בהקמת האסדה במיקום שנקבע כ-9.5 ק"מ מהחוף, זאת לאחר שבדק ומצא כי ההשפעה על הסביבה מזערית בהיבטים של פליטות לאוויר ואם תהיה דליפה ניתן לטפל ולמנוע את הגעתה לחוף. כל זאת, מוסיף המשרד, בכפוף לתנאים סביבתיים מחמירים שהציב המשרד החל משלבי התכנון.

עמדת המשרד להגנת הסביבה: חשיפה נמוכה לבנזן בקו החוף

לדברי המשרד, כשתופעל האסדה יינתנו לה בין היתר ההיתרים הבאים:

 • היתר הזרמה לים (על-פי החלטת הוועדה הבין-משרדית)
 • היתר רעלים
 • היתר פליטה לאוויר ובהם דרישות לתפעול בטוח סביבתית של האסדה.
 • תוכנית חירום לטיפול בזיהום ים בשמן - כדי לוודא תגובה מהירה של המתקן במקרי חירום של שפיכה לים.

המשרד מוסיף, כי  כניסת הגז הטבעי לישראל, תוך הגדלת הסתמכות המשק על אנרגיות מתחדשות והתייעלות אנרגטית, תוביל לשיפור איכות האוויר ולשיפור בריאות הציבור. לדברי המשרד, השפעת הפעילות באסדת לווייתן על איכות האוויר בקו החוף צפויה להיות קטנה מ-1% מהערך המחמיר שקבעה ישראל לחשיפה לבנזן, העומד על 3.9 מק"ג/מ"ק ליממה.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. נדחתה בקשתה של נובל אנרג'י לקבלת היתר פליטה, 8.12.2018
 2. טיוטות הנחיות למסמכים סביבתיים לפיתוח שדות גז ונפט בים, 21.05.2018
 3. המשרד להגנ"ס הופך את חוות הדעת לאחסון קונדנסט, 28.11.2017
 4. ההשפעות הסביבתיות של חיפושי נפט וגז טבעי לחופי ישראל, 04.07.2016
 5. משרד האנרגיה החל בהכנת סקר אסטרטגי סביבתי, 9.03.2015

הליך תכנון מסודר וקפדני

בניגוד לאסדת "תמר", לדברי המשרד,  שהוקמה ללא הליך תכנון מוסדר וללא הנחיה סביבתית בשלבים הרלוונטיים, מכיוון שהוקמה מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל, אסדת לווייתן, מוקמת כתוכנית מסודרת החל משלב תוכנית המתאר הארצית המפורטת דרך היתרי הבנייה והיתרי המשרד.

לצורך הקמת אסדת לווייתן, מוסיף המשרד, העביר לנובל אנרג'י הנחיות עקרוניות לתכנון האסדה ובהן, בין היתר, דרישה לתקני פליטה ממתקני ייצור אנרגיה, איסור נישוב גזים, וחובת הקמת מערכת להשבת גזים באסדה. בנוסף, טוען המשרד כי בשגרה, לא תהיה לאסדת לווייתן או לצנרת כל השפעה על החי והצומח הימי, כולל צבי ים או דולפינים.

תהליך הצבת אסדת לוויתן

לפי הודעת השותפות להקמת אסדת לוויתן, לאחר חודש של מסע ימי מארה"ב לישראל, הגיעו יסודות אסדת לווייתן (JACKET) למיקומם במים הטריטוריאליים של ישראל, כ-10 קילומטרים מול חופי ישראל.

בהודעה נמסר כי הפרויקט מתקדם כמתוכנן ובהתאם ללוחות הזמנים, כך שכבר בסוף שנת 2019 יושלם הפרויקט כולו, הגז הטבעי יזרום למשק הישראלי ולמדינות השכנות.

רגלי האסדה הושטו על גבי דוברת ענק באורך של 180 מטר, במשך 28 יום, חצו את האוקיינוס האטלנטי, מרחק של למעלה מ-11,500 קילומטרים. גובהן של רגלי האסדה שנבנו במשך 18 חודשים, כ-98 מטר ומשקלן כ-15,500 טון, והן תוצבנה כ-10 קילומטר מערבית מהחוף, בעומק מים של כ-86 מטר, על ידי עגורן ימי המתמחה בפרויקטי-ענק ימיים.

יסודות האסדה (הרגליים) הם החלק הראשון של האסדה שהגיע ארצה, כאשר במהלך החודשים הקרובים יגיע גם חלקה העליון של האסדה – החלק התפעולי Topside)), עליו ממוקמים מתקני האסדה ומגורי צוות העובדים. לאחר השלמת ההקמה, תתבצע סדרת בדיקות הרצה ולאחריה תחל הזרמת הגז לשוק המקומי ולמדינות השכנות, הצפויה כאמור בסוף 2019.

מאגר לווייתן, הממוקם כ-125 קילומטר מערבית לחיפה, נתגלה בדצמבר 2010 על ידי השותפות בפרוייקט: נובל אנרג'י, דלק קידוחים ורציו, והוכר כאחת מתגליות הגז הטבעי הגדולות בעולם בעשור הקודם. היקף ההשקעה בפיתוח השלב הראשון בפרויקט עומד על 3.75 מיליארד דולר.

שלב 1א' בלווייתן כולל פיתוח תת ימי המורכב מ-4 קידוחי הפקה בעומק ממוצע של כ-5 ק"מ מתחת לפני הים. כל קידוח בעל כושר הפקה של  כ-300 MMcf גז טבעי מדי יום, והיקף ההפקה השנתי צפוי לעמוד על כ-12BCM.

הגז מהמאגר יועבר באמצעות שני צינורות תת-ימיים באורך של כ-130 ק"מ ישירות לאסדת הטיפול (פלטפורמה). הטיפול בגז ייעשה כולו בים, והגז המטופל וקונדנסט מיוצב יוזרמו מהאסדה לחוף באמצעות צינור שיחובר למערכת הולכת הגז הארצית של נתג"ז (נתיבי גז לישראל), ולצנרת הולכת הדלקים הארצית של קצא"א, כפי שהוגדר בתכנית המתאר הארצית.


חברות ומעבדות לטיפול ובדיקה של שפכים תעשייתיים: