איך נקבעים מיקומי תחנות ניטור איכות האוויר בישראל?
פורסמה המדיניות לפרישת המערך הארצי לניטור איכות אוויר. המדיניות קובעת אמות מידה למיקום תחנות ניטור ותדירות דיגום סביבתי: חלוקה גיאוגרפית, כמות התושבים, מצב איכות האוויר, מדידות רקע ועוד
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 17/8/2023

שנה לאחר פרסום הטיוטה, המשרד להגנת הסביבה פרסם בשבוע שעבר את הנוסח הסופי של המדיניות לפרישת המערך לניטור איכות האוויר הארצי. המסמך מציג אמות מידה לקביעת המיקומים והכמויות של תחנות ניטור איכות האוויר שיוצבו ברחבי הארץ, לצד עריכת בדיקות סביבתיות משלימות (דיגום סביבתי).

מטרת המערך היא לייצר בסיס מידע על איכות האוויר בארץ, לסייע לעקוב אחר הנתונים ולהתריע לציבור במקרה של זיהום אוויר חריג בסביבתו.

לפי מסמך המדיניות, ההחלטה על הצבת תחנת ניטור אוויר או ביצוע דיגום סביבתי במיקום מסוים תתבסס על גודל האוכלוסייה ומידת חשיפתה הפוטנציאלית למזהמים, וכן על הצורך בניטור של מזהמים ראשוניים ושניוניים, על הצורך לנטר מערכות אקולוגיות ועוד.

אחד הדברים שהתווסף למדיניות הסופית לאחר קבלת הערות מהציבור, הוא הרחבת השיקולים שבהם יכול המשרד להגנת הסביבה להתחשב בבואו לדרוש מהתעשייה לבצע ניטור סביבתי. בטיוטה, השיקולים הסתמכו על תוצאות חריגות של מדידות ועל תוצאות של מודלים לחיזוי איכות אוויר (השימוש בהם נעשה באזורים ללא תחנות ניטור). במדיניות הסופית יש שיקולים נוספים שעל פיהם יוכל המשרד להכריע. למשל, אם במקרה מקור הפליטה נמצא באזור הסמוך לאוכלוסייה והוא בעל השפעה סביבתית גדולה, בין היתר לפי דיווחי המפל"ס, הדבר יהווה שיקול נוסף.

לצד המדיניות הסופית, פורסם מסמך עם עיקרי ההערות שהגיעו מהציבור ותגובות המשרד להגנת הסביבה להערות. קישור למסמך מופיע בתחתית הידיעה.


כתבות רלוונטיות:

  1. טיוטת מדיניות פרישת מערך ניטור ודיגום איכות האוויר, 28.8.2022
  2. פורסם נוסח סופי למדיניות ניטור מזהמים 'על הגדר', 25.5.2022
  3. מדריך מקיף לתחבורה בת-קיימא ברשויות מקומיות, 19.12.2021
  4. פורסמו ההנחיות לדיגום מזהמי אוויר בסביבה, 06.8.2020
  5. מידע נוסף על דיגום וניטור איכות אוויר infospot

השיקולים לדרוש מהתעשייה לנטר איכות אוויר

בטיוטה להערות ציבור שפורסמה לפני שנה היו שני שיקולים שאמורים להנחות את המשרד להגנת הסביבה בבואו להחליט אם לדרוש הקמת תחנות ניטור או בדיקות סביבתיות מבעלי מקורות פליטה נייחים (מפעלים):

  1. תוצאות מדידות איכות אוויר בסביבת מקור הפליטה, בעבר ובהווה (תוצאות מדידה של בדיקות סביבתיות או ניטור רציף על ידי תחנת ניטור ניידת) המצביעות על חריגה מערכי איכות אוויר.
  2. תוצאות של הרצת מודלים לפיזור מזהמי אוויר המאושרים על ידי USEPA.

בנוסח הסופי של המסמך שפורסם בשבוע שעבר נוספו שיקולים חדשים שלא הופיעו בטיוטה

להמשך קריאת הכתבה המלאה