עלייה של 85% בכמות בדיקות הפתע בארובות
לאחרונה פורסם דו"ח מסכם של בדיקות פתע בארובות מפעלים לשנת 2016. כמה בדיקות התבצעו? באיזה מחוז בוצעו הכי הרבה בדיקות? האם האכיפה אפקטיבית? כמה זה עולה לנו? וכיצד יכול מפעל להערך לבדיקה?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 05/12/2017

בשבוע שעבר פרסמנו כתבה על מבצע בדיקות פתע של דיגום ארובות שביצע המשרד להגנ"ס. אבל כעת אנחנו מביאים לכם את הנתונים המעניינים מדו"ח שמסכם את בדיקות הפתע בארובות מפעלים לשנת הפעילות 2016. בדיקות הפתע בארובות המפעלים מתבצעות משנת 2000 כחלק משגרת העבודה של המשרד להגנת הסביבה ותפקידן לבצע בקרה על אמינות ניטור המזהמים שעורכים המפעלים, בהתאם לדרישות הרגולציה. כמו כן משמשות הבדיקות להגברת נוכחות בשטח והגברת אפקט ההרתעה.

במהלך דיגום אחד בארובה אחת, מתבצעות על פי רוב מספר בדיקות למזהמים השונים. כל מפעל מחזיק ארובה אחת או מספר ארובות לכן על פי רוב מספר הארובות גדול ממספר המפעלים. בדיקות הפתע מתבצעות ללא הודעה מראש למפעלים בהם הן מתבצעות.

על פי הדו"ח, בשנת 2016 בוצעו 1,505 בדיקות ב-56 מפעלים ו-154 ארובות, זאת לעומת 817 בדיקות ב-54 מפעלים ו-86 ארובות ב-2015. מדובר בעלייה של כ- 85% בכמות הבדיקות הנובעת בעיקרה מהגברת הפיקוח על מפעלי מפרץ חיפה – בו בוצעו 80% מכלל הבדיקות בארץ, 1208 בדיקות.

מספר הבדיקות שהתבצעו בכל המחוזות


מקור: המשרד להגנ"ס

מחוז חיפה מוביל במספר בדיקות פתע של ארובות

כאמור, המחוז שבו נבדק המספר הגדול ביותר של מפעלים ובו בוצע מספר הבדיקות הגבוה ביותר הוא מחוז חיפה. בדוח מזכירים כי, ברבעון האחרון של שנת 2015 התקבלה החלטת ממשלה בעניין התכנית הלאומית לצמצום הזיהום במפרץ חיפה. במסגרת תוכנית זו הוקצה תקציב רב שנתי מיוחד לפיקוח על הפליטות של מפעלי המפרץ. תקציב זה משתקף במספר המפעלים שנבדקו במחוז חיפה, 24 מפעלים, בשנת 2016  ובמספר הבדיקות שבוצעו 1,208 בדיקות. לשם השוואה, במחוז דרום, בו מרוכזים רבים ממפעלי הכימיה, נבדקו 10 מפעלים ובוצעו רק 133 בדיקות.

ב-41% מהמפעלים בכל המחוזות, נמצאו חריגות. מפעל שחרג הוא מפעל שלפחות בבדיקה אחת נמצאה חריגה. אך כאשר בוחנים את תמונת החריגות מהיבט של שיעור הבדיקות בהן נמצאו חריגות נמצא כי רק ב-9% מהבדיקות נמצאו חריגות.

חריגה בבדיקות פתע

אחוזי חריגה במפעלים, בארובות ובבדיקות פתע


מקור: המשרד להגנ"ס

הדו"ח מציין כי לאורך השנים חלה ירידה בשיעור החריגות. את העלייה בחריגות בשנת 2016 בהשוואה לשנים 2014 ו-2015- מסביר הדו"ח בכך שכמות המפעלים ובעיקר הארובות שנבדקו ב-2016 גבוהה יותר מאשר בשנים 2015 ו-2014, זאת עקב הגברת הפיקוח על המפעלים במפרץ חיפה.

כמה עולות בדיקות הפתע בארובות?

מעיון בטבלת 'תכנון מול ביצוע בשנת 2016' אנו למדים כי עלות הבדיקות לשנה זו עמד על כ 2.1 מיליון ₪. נזכיר כי רק לפני שבועיים דיווחנו כי ועדת הכלכלה סירבה להקצות 13 מיליון ₪ מכספי קרן הניקיון לניטור אוויר.

עוד מעניין לדעת, כי למרות הזינוק החד בכמות הבדיקות ב 2016, התכנון המקורי היה לבצע כמות גדולה בהרבה, 2,700 בדיקות. כאמור בוצעו 'רק' 1500 בדיקות.  

תכנון מול ביצוע בדיקות פתע בארובות 2016


מקור: המשרד להגנ"ס

אכיפה בעקבות בדיקות הפתע

בדו"ח מסוכמת גם פעילות האכיפה שבוצעה באותם בדיקות פתע בהם נמצאו חריגות. מהנתונים עולה כי מתוך 43 ארובות בהם נמצאו חריגות:

 • 35% אחוז (15 מהארובות) נמצאים במעקב של המחוז
 • 32% (14 מהארובות) קיבלו התראה או זימון לשימוע
 • 5% (2 מהארובות) ניתנה המלצה לעיצום כספי
 • 28% (12 מהארובות) נפתח הליך פלילי

ריכוז פעילות אכיפה (נכון ליוני 2017)


מקור: המשרד להגנ"ס

כיצד מפעלים יכולים להערך לבדיקות פתע בארובות?

בשביל להבין מה מפעלים יכולים לעשות על מנת להתכונן לבדיקות פתע בארובות, שוחחנו עם עוז עמית, מנכ"ל חברת איירלאב המתמחה בשירותי ניטור ודיגום אוויר. עמית מסביר: "על המפעלים להיות ערוכים בכל זמן לבדיקות מזהמי אוויר בארובה. המלצתנו היא לעקוב אחר ההנחיות שמפרסם המשרד להגנת הסביבה מעת לעת ולהכין את הארובה לדיגום תקני עפ"י נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה - גרסה 3 של המשרד להגנת הסביבה שפורסם ביוני 2017. בנוסף יש לוודא תחזוקה תקינה של המתקן, לדוגמה כיוונון מערכות השריפה במתקן עד להשגת שריפה אופטימלית דבר המפחית באופן ניכר את המזהמים הנפלטים מהארובה ובמידת הצורך, גם שימוש בתוספים המשפרים את ניצולת האנרגיה. 

במתקנים הפולטים חומרים אורגניים, יש חובה לעמוד בתקנים הרשומים בהיתר הפליטה לאוויר או בתנאים הסביבתיים ברשיון העסק. במתקנים אלו יש להשתמש במערכות [BAT [Best Available Technology כדוגמת  RTO [Regenerative Thermal Oxidizer] עד לקבלת הערכים העומדים בתקן.

עבור מערכות הניטור הרציף יש לוודא כי עומדות בנוהל ניטור רציף שהוציא המשרד באפריל 2017 ושהמערכות עוברות בקרה כחלק מתהליך העבודה הקבוע במפעל."

-------

כתבות נוספות בנושא:

 1. גידול של 300% בבדיקות פתע בארובות מפעלים, 1.12.2016
 2. לא רק בחיפה. מהלך ארצי להחמרת דרישות ניטור ארובות, 09.10.2016
 3. המשרד להגנ"ס ביצע ב - 3 חודשים יותר בדיקות מאשר בכל 2015, 10.04.201
 4. מה המשרד להגנת הסביבה מתכנן לתעשייה ב 2016? 07.03.2016
 5. מידע נוסף על דיגום וניטור ארובות | infospot

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

-----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. דו"ח בדיקות פתע בארובות מפעלים לשנת 2016, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. דו"ח בדיקות פתע בארובות לשנת 2015, המשרד להגנ"ס [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה