לאחר חצי שנה המשרד מציג מתווה חלופי לחוק פסולת בניין
במקום להעביר את האחריות והסמכות לרשויות המקומיות, המשרד להגנ"ס מציע כעת להעביר את האחריות ליצרן פסולת הבניין. מהם השינויים המוצעים ואילו עונשים וקנסות יוטלו על מפרי החוק?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 19/2/2018

חצי שנה לאחר שדיווחנו כי המשרד להגנ"ס פרסם תזכיר חוק פסולת בניין לפיו האחריות והסמכות לפינוי פסולת בניין תעבור לידי הרשויות המקומיות, שינה המשרד את המתווה, ככל הנראה בעקבות השגות של הרשויות המקומיות, ופרסם כעת תזכיר חוק חדש לפיו יצרן הפסולת, כלומר המשפץ או הקבלן או היזם, יהיה אחראי לפינוי פסולת הבניין שהוא מייצר.

המשרד לא פירט לגבי סיבת השינוי במתווה, אלא ציין כי לאור המגבלות של אמצעי האכיפה והתרחבות התופעה, הוחלט להרחיב את התייחסות החקיקה לנושא, ולחייב את יצרני הפסולת להתקשר עם מתקן מורשה אליו תפונה פסולת הבנייה המיוצרת על ידם. המשרד מוסיף כי אצירת פסולת הבניין תבוצע אך ורק באמצעות כלי אצירה רשומים שהוצבו על ידי מתקנים מורשים, שיפונו על ידי מובילים מטעם המתקנים המורשים.

מדוע צריך חוק מיוחד לפסולת בניין?

זרם פסולת הבניין הוא זרם הפסולת המשמעותי האחרון בישראל בו עדיין קיימת הבעיה הבסיסית של פינוי הפסולת לאתרי טיפול/הטמנה מורשים. מדי שנה נוצרים כ-3.6 עד 6.2 מיליון טון פסולת בניין, מתוכם בין 1 עד 3.5 מיליון טון פסולת בניין מושלכים בשטחים הפתוחים ולא באתרי פסולת מוסדרים.

כולנו מכירים את המפגע הנופי של ערימות פסולת הבניין בהם אנו נתקלים בשטחים הפתוחים. אך מעטים יודעים כי פסולת בניין שלא מפונה כחוק, עלולה להכיל חומרים מסוכנים כדוגמת אסבסט, דבקים, חומרי איטום, צבעים, מדללים ועוד. חומרים מסוכנים אלה, כשהם באים במגע עם גשם, עלולים לחלחל ולגרום לזיהום קרקע ומי תהום.

עיקרי חוק פסולת בניין

המתווה החדש של חוק פסולת בניין מבוסס על העקרונות הבאים:

 • איסוף ופינוי פסולת בניין: יצרן הפסולת ישליך את פסולת הבניין לכלי אצירה ויתקשר רק עם מפעיל אתר מורשה לפינוי הפסולת.
 • הצבת כלי אצירה: רק קבלן יוכל להציב כלי אצירה רשום לשם מעקב לאחר קבלת אישור מהרשות המקומית.
 • נוהל רישום: הרשות המקומית תקבע נוהל לאישור כלי אצירה לפסולת בניין ותפקח עליהם. ההתקשרות בין יצרן פסולת ומפעיל אתר מורשה תתבצע בתנאים שוויוניים, תוך רישום של כמויות הפסולת שנכנסו לאתר ואופן והטיפול.

עונשים וקנסות

 1. מאסר של שנה או קנס של 100 אלף ₪ ליצרן שלא פינה פסולת ע"פ החוק
 2. 50 אלף ₪ ליצרן שהשליך פסולת בניגוד לחוק וללא רישום

השפעת חוק פסולת בניין על המשק והשוק

מסמך הערכת השפעות רגולציה חדשה [RIA] בנוגע לחוק המוצע, שהכין המשרד להגנת הסביבה בחן את החלופות הבאות:

 1. מצב סטטוטורי קיים עם הגברת משאבי האכיפה.
 2. קביעת אחריות על הרשויות המקומיות לטיפול בפסולת הבניין;
 3. הטלת אחריות על יצרנים ויבואנים של חומרי בנייה, לפי מודל של 'אחריות יצרן מורחבת'.
 4. הטלת חובה על יצרני הפסולת להתקשר ישירות עם מפעילי אתרים מורשים לפינוי הפסולת

לפי הדוח, ניתוח החלופות מעלה, כי החלופה שמטילה את האחריות לטיפול בפסולת הבניין על יצרני הפסולת היא החלופה המיטבית. אימוצה ישיג את היעד לפיו כל פסולת הבניין הנוצרת תועבר לטיפול באתרים מוסדרים; אחד האמצעים העיקריים להפחתת השלכת הפסולת בשטחים הפתוחים היא מניעה במקור של מפגעי פסולת הבניין בשלב היווצרות הפסולת, וההסדר צפוי לנטרל כמעט לחלוטין את האינטרס הנוכחי של מובילי הפסולת להשליך את פסולת הבניין בשטחים פתוחים.

הדוח מסביר כי כיום, פועלים בשוק כ-800-1000 עוסקים המספקים שירותי הובלה של פסולת בניין, מתוכם רק לכ-200 עוסקים יש רישיון עסק.  לכן הדרישה לקבלת רישיון להובלת פסולת והצורך להתקשר עם אתר קצה עשויה לצמצם את מספר העוסקים בענף מ- 200 ל-70 עוסקים. יחד עם זאת, מאחר שכמויות הפסולת לא ישתנו ואף יגדלו,  בטווח הקצר יתקשרו המובילים המורשים עם קבלני משנה על-מנת לעמוד בהיקפי הפינוי, כך שהפגיעה בעקבות אימוץ החלופה צפויה להיות נמוכה יחסית, ובסופו של דבר השוק יגיע לאיזון. כך סבורים במשרד לה"גנס.

לפי מסמך ההערכה, לא אמור לחול שינוי בעלויות האצירה, הפינוי והשינוע של פסולת בניין, בשל השפעות הפוכות של עלייה במחיר עקב דרישות סימון קבלת אישור הצבה לעומת ירידה בעלויות עקב הגידול הצפוי בכמויות פסולת הבניין הצפויות להגיע לאתרים המורשים.

ביקורת: החוק לא מטפל בכדאיות הכלכלית

עמותת אדם טבע ודין מעבירה ביקורת על המתווה החדש ומזכירה כי גם כיום יש חובה חוקית על יזמים להציג אישור על העברת פסולת הבניין לאתר מוסדר כתנאי לקבלת היתר אכלוס, אך מנגנון זה אינו אפקטיבי, שכן בעבור המחיר הנכון ניתן לקבל אישורים מזויפים ולעקוף את גורמי האכיפה.

לדברי אט"ד, הבעיה לא תבוא אל פתרונה כל עוד יהיה תמריץ כלכלי להשלכה פיראטית. לדבריה, ההצעה הנוכחית אינה הופכת את ההשלכה לבלתי כדאית כלכלית, ולכן גם אם יהיה צמצום מסוים של התופעה, אין כאן התמודדות עם שורש הבעיה.  "אם השר להגנת הסביבה באמת מעוניין לדאוג לאינטרס הסביבתי, עליו להעביר את האחריות על פינוי פסולת הבניין אל קבלנים שיפעלו מכוח מכרזי הרשויות המקומיות ויהיו כפופים לפיקוחן".

הנוסח המלא של הצעת החוק מופיע בהמשך.

התייחסויות

השר להגנת הסביבה, זאב אלקין: "כמו שהבטחתי לפני מספר חודשים, פרסמנו תזכיר חוק המטפל בבעיה הלאומית של השלכת פסולת בניין ברחבי הארץ. תזכיר החוק מייצר מנגנון יעיל ואפקטיבי למניעת ההשלכה ומטיל את האחריות על מתקן הקצה. פסולת בניין היא מכת מדינה, והמצב החמור מחייב הובלה משותפת של כלל הגורמים לצורך קידום החוק. בשנת ה-70 לקום המדינה, הגיע הזמן לפתור את הבעיה הזאת".

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, ישראל דנציגר: "אנחנו במשרד מטפלים בהפחתת זיהומים וסיכונים סביבתיים מכל גורמי המפגע האפשריים. פסולת בניין גורמת לזיהום ומפגע בריאותי. היא נשרפת ומייצרת זיהום אוויר, מזהמת מקורות מים וקרקע ויוצרת נזקים של מאות מיליוני שקלים לשנה. אנחנו מציגים כעת מנגנון שיביא, יחד עם אכיפה ופעולות אחרות שבהן נוקט המשרד, לשינוי משמעותי למען הציבור והסביבה. זהו נדבך נוסף באסטרטגיית הפסולת החדשה שלנו, בהיקף של 4 מיליארד ₪, שתוביל להפחתת שיעור ההטמנה וכוללת הקמת מתקנים להשבת אנרגיה מפסולת, מתקני טיפול, מתקני מיון ואשכולות פסולת לצורך הפחתת עלויות לרשויות המקומיות".

תגובת מרכז השלטון המקומי: "קיבלנו את תזכיר החוק יחד עם כולם, ורק לאחר שנעבור עליו בצורה מעמיקה, נוכל לשתף בעמדתנו".

------

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. פורסם תזכיר חוק פסולת בניין, 08.08.2017
 2. המשרד להגנ"ס: משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי מעכבים קידום החקיקה בנושא פסולת בניין, 29.06.2017
 3. אם לא תקדם חקיקה בנושא פסולת בניין ננקוט בצעדים משפטיים, 18.06.2017
 4. משרד להגנ"ס מקדם חוק חדש לטיפול במפגעי פסולת בניין, 20.6.2016
 5. ראיון עם איש המקצוע הבכיר בישראל בתחום הפסולת, 20.11.2016
 6. נוהל חדש לפינוי פסולת בניין, 18.04.2016
 7. מידע נוסף בנושא פסולת בניין | infospot

-------

מסמכים רלוונטיים:

 1. דברי הסבר לתזכיר חוק פסולת בניין, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. דוח הערכת השפעות הרגולציה, המשרד להגנ"ס [pdf]
 3. נוסח תזכיר החוק, המשרד להגנ"ס [pdf]