עדכון הנחיות: תוצאות דיגום ארובות יפורסם ישירות לציבור
ההנחיות יכנסו לתוקף ב-15 בדצמבר וכוללות הסבר על דיווח מקוון באמצעות 3 קבצים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 05/12/2018

במסגרת סדנת דיגום וניטור הארובות שהתקיימה לאחרונה ביוזמת המשרד להגנ"ס והתאחדות התעשיינים, הועברה הרצאה בנושא עדכון ההנחיות לדיווח מקוון של בדיקת מזהמי אוויר בארובה, שיכנס לתוקף  ב-15 בדצמבר.

כאמור, את תוצאות דיגום הארובה שהמפעל נדרש לבצע על פי נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה, יש להעביר בצורה מקוונת. דיווח שלא יתקבל באמצעות הדיווח המקוון לא ייחשב.

החידוש: קובץ דיווח המיועד לפרסום ישיר לציבור

עדכון ההנחיות הנוכחי פורסם לפני כחודש וחצי והוא מהווה את הגרסה 3 של נוהל זה, אך כאמור ייכנס לתוקף רק ב-15 לדצמבר. עד היום הדיווח כלל 2 קבצים: קובץ PDF המסכם את תוצאות הבדיקה וקובץ אקסל עם הנתונים. כאשר נושא הסודיות המסחרית טופל באמצעות בקשות להשחרה של חלקים המהווים סוד מסחרי.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. עלייה של 85% בכמות בדיקות הפתע בארובות, 5.12.2017
 2. 65% מהארובות אינן עומדות בנוהל הדיגום, 4.12.2017
 3. עדכון לנוהל דיגום ארובות, 18.05.2017
 4. דיגום ארובות | הוראות דיווח חדשות, 24.07.2016
 5. מידע נוסף על דיגום וניטור ארובות | infospot

על מנת להקל על הדיווח ולפשט אותו ולמנוע טעויות, החל מה-15 בדצמבר, הדיווחים יוגשו באמצעות 3 קבצים:

 1. קובץ PDF המיועד לפרסום לקהל הרחב כפי שהוא (As Is) וכולל את: נספח ה' (תוצאות בדיקת מזהמי אוויר מארובה) כולל חלקים מ-1 עד 12 לפי הנוהל (תעודות האנליזה , תעודות כיול , טפסי משמורת וכו').
 2. קובץ PDF שאינו מיועד לפרסום יכלול את נספח ו' (פרמטרים תהליכיים) נספח ז' (אישור הדיגום) ונספח ח' (הסכמה למסירת מידע).
 3. קובץ האקסל עם הנתונים כפי שדווח עד כה.

בשיטת הדיווח החדשה לא יהיו השחרות של מידע סודי מסחרי בקובץ המיועד לפרסום והמשרד להגנ"ס לא יבצע בדיקות של סודיות מסחרית והוא יפרסם את החלק הראשון של הדוח בדיוק כפי שהוא נשלח. כל המידע בעל רגישות של סודיות מסחרית יפורסם באמצעות קובץ אחר ולא יפורסם לציבור.

הנחיות מפורטות מופיעות במסמכים שבהמשך.

------------

מסמכים רלוונטיים

 1. הנחיות לדיווח מקוון של בדיקת מזהמים בארובה, המשרד להגנ"ס 10.2018
להמשך קריאת הכתבה המלאה