קרקעות מזוהמות: עדכון מדיניות
העדכון עוסק בחידוד ההבדלים בין קרקע מזוהמות, פסולת מסוכנת ובוצה. אחת המטרות - צמצום השימוש בקרקע מזוהמת כחומר כיסוי במטמנות פסולת מעורבת
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 31/8/2017

המשרד להגנת הסביבה שוב מעדכן את מסמך המדיניות של קרקעות מזוהמות המסדיר את התחום בהעדר חוק קרקעות מזוהמות. העדכון האחרון התרחש לפני כשנה.

העדכון הנוכחי עוסק במספר נושאים עיקריים, שכבר פורסמו ברובם בחודשים האחרונים בטיוטות שונות שכעת מוטמעות במדיניות החדשה. אלה הנושאים:

 • עדכון ערכי הסף הראשוניים למזהמים בקרקע (נטפל בנושא זה בכתבה נפרדת).
 • הגדרת קרקע ובוצה וההבדלים ביניהן.
 • ערכי סף ועקרונות לשימוש חוזר בקרקע (השבה) במטרה לצמצם הטמנה.
 • סיווג קרקעות מזוהמות בהיבטים של פסולת מסוכנת.

 הגדרת קרקע | בוצה לא תשמש לכיסוי במטמנות

לפני 4 חודשים, פרסם המשרד להגנ"ס טיוטת מסמך להערות הציבור העוסק בסיווג והשבה של קרקעות מזוהמות. אותה טיוטה עסקה בין השאר גם בנושא ההגדרה וההפרדה בין קרקע מזוהמות לבוצה. הטיוטה לא פורסמה בגרסה סופית, אלא משולבת כעת במסמך המדיניות הראשי של קרקעות מזוהמות.

המדיניות המעודכנת מסבירה את הבעיה -  ישנם מקרים בהם בוצות היסטוריות התערבבו עם קרקע. פעילות כזו אינה מהווה פרקטיקה מקובלת היות ועמדת המשרד היא, שאין הצדקה לכך שבוצה שעורבבה עם קרקע תטופל כקרקע אלא כבוצה. זאת בהתאם לעקרון לפיו מהות הפסולת (קרקע/בוצה) נעשית בהתאם למקור היווצרותה. משמעות הקביעה היא, בין היתר, שאם מדובר בבוצה, לא ניתן יהיה לעשות בה שימוש לכיסוי במטמנות.

למרות זאת, המדיניות מחריגה מקרים מסוימים ומציינת כי אם בוצה התייבשה לאורך שנים ותכונותיה הכימיות הן כשל קרקע, במצב זה יבחן האגף במסגרת מתן אישורי פינוי האם ניתן להתייחס אליה כאל קרקע או שיש להתייחס אליה כאל בוצה.

 עקרונות לשימוש חוזר בקרקע מזוהמת (השבה)

גם הנושא של שימוש חוזר בקרקע מזוהמת, טופל בטיוטה שפורסמה לפני 4 חודשים וכעת משולבת במסמך המדיניות המעודכן.

המשרד מסביר, כי כיום מרבית הקרקעות המזוהמות מפונות לכיסוי במטמנות, בין היתר, מאחר ולא הוגדרה מגבלה בדבר נפח הכיסוי המותר ולא נדרש לשלם היטל הטמנה בגין שימוש בקרקעות לכיסוי בתוך המטמנה. המשרד מעוניין לצמצם את התופעה הזאת משום שנפחי ההטמנה במטמנות מהוות מטבען משאב מוגבל שלא נכון כי ינוצל עבור קרקעות מזוהמות, המהוות משאב בו ניתן לעשות שימוש חוזר.

לשם כך, מסמך המדיניות המעודכן קובע קריטריונים וערכי סף לשימוש חוזר בקרקע על מנת למנוע סיכון לסביבה או לציבור לצד יצירת וודאות לגורמים המבקשים להשיב קרקעות מזוהמות. על מנת לאפשר לשוק להתארגן, החלק הרלוונטי לכיסוי מטמנות, ייכנס לתוקף רק ב 1.07.2018. הדברים מתומצתים בטבלה הבאה:

קריטריונים להשבת קרקע


* מקור: המשרד להגנ"ס

חשוב לציין, כי המשרד מבהיר שקיימים אזורים בהם אסורה השבה של קרקע מאתרים שבהם התקיימה פעילות תעשייתית מזהמת, לרבות קרקע מזוהמת שעברה טיפול, ולרבות קרקע מאזור שהתקיימה בו פעילות תעשייתית מזהמת שריכוז המזהמים בה נמוך מערכי  VSL. למשל, אזורי מגורים או אזורים בהם יש מי תהום נצילים.

תרשים זרימה – ניהול וסיווג קרקעות מזוהמות


להגדלת התמונה לחץ כאן  מקור: המשרד להגנ"ס

 קרקע מזוהמות או פסולת מסוכנת?

בימים אלה, מקדם המשרד תיקון לתקנות הפסולת המסוכנת, שעניינו באופן הסיווג של פסולת מסוכנת לרבות קרקעות מזוהמות, וכן במשטר הטיפול בפסולת זאת. מדיניות זו באה לידי ביטוי במדריך לסיווג פסולת מסוכנת, המבוסס על קטלוג הפסולת האירופי, שהוכן על ידי אגף חומרים מסוכנים ואגף קרקעות מזוהמות ודלקים בשיתוף מומחים אירופאים מפרוייקט ה-twining.

במצב כיום קרקעות מזוהמות מהוות פסולת מסוכנת בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) 1990. כלומר, קרקע המכילה חומרים מסוכנים בעלי מספר או"ם מהווה פסולת מסוכנת. בהתאם למדיניות המשרד הנהוגה מזה שנים, מקובל, כי קרקעות המכילות זיהום הנמוך מערכיי הסף הראשוניים (2004) אינן נחשבות לפסולת מסוכנת, ואילו במקרה שהזיהום גבוה מערכיי הסף נדרש אישור מנהל לשם פינוי הקרקע למקום שאינו אתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

המדיניות המעודכנת לקרקעות מזוהמות שפורסמה כעת מכילה בתוכה את אופן הסיווג של הקרקע, טרם ולאחר החפירה, כפי שמופיעות בטיוטת תיקון התקנות החדשות (שטרם פורסמו). אך המשרד מדגיש, כי בשלב זה מדובר בכלי מסייע בלבד, וכי סיווג הקרקע המחייב הוא בהתאם לתקנות הקיימות.

אופן סיווג הקרקע בטיוטת התקנות החשדות (שטרם פורסמו):

 • סיווג הקרקע לפני חפירתה לקביעת יעדי שיקום: במסגרת תכנית שיקום הקרקע, בהתבסס על סקרי סיכונים הנעשים לפי הנחיות מסמך ה-IRBCA.
 • סיווג הקרקע לאחר חפירתה לקביעת יעד פינוי מתאים: לפי מדריך לסיווג פסולת מסוכנת המבוסס על קטלוג הפסולת האירופי. המדריך קובע את שלבי הבדיקה לקביעת הסיווג לרבות תכונות הסיכון, הערכים, ושיטות הבדיקה, אשר באמצעותם ניתן להכריע האם הפסולת מסוכנת או לא. אם הקרקע תימצא כפסולת מסוכנת, יחולו עליה הכללים החלים על פסולת כאמור, לעניין יעדי הפינוי והטיפול, אופן השינוע, השילוט, הדיווח וכו'. אם הקרקע תימצא כפסולת שאינה מסוכנת היא תועבר ליעדי קצה מתאימים, בעדיפות להשבה כחומר כיסוי – במטמנות, בתשתיות וכדומה.

בתקנות החדשות שטרם פורסמו, הערכים הקובעים כי קרקע חפורה מזוהמת היא פסולת מסוכנת הם ערכים גבוהים משמעותית מהערכים הנהוגים כיום (שאינם קובעים למעשה סף נפח מינימלי או סף של ריכוז מזהמים בקרקע, אלא רק נוכחות של חומרים בעלי מספר או"ם(.

-------------

מסמכים רלוונטיים:

מדיניות המשרד בנושא קרקעות מזוהמות, המשרד להגנ"ס [pdf]

----------------

קישורים רלוונטיים:

 1. עדכון מדיניות קרקעות מזוהמות, 27.10.2016
 2. קריטריונים חדשים לסיווג קרקעות מזוהמות, 18.04.2017
 3. פסולת מסוכנת או קרקע מזוהמת? מסמך הנחיות חדש עושה סדר, 30.06.2016
 4. אישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות, 31.07.2016
 5. פסולת או קרקע מזוהמת? שאלה ששווה הרבה כסף, 17.04.2016
 6. מידע נוסף על קרקעות מזוהמות | infospot

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
LDD ד"ר רפי מנדלבאום 072-3712254 Ldd@infospot.co.il
WINDEX דורון בכר 054-9360419 windex@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
איזיטופ טל אביטוב 072-3712248 easytop@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>