טיוטת הנחיות לדיגום ובדיקה של פסולת מסוכנת
מדובר במסמך משלים למדריך לסיווג פסולת מסוכנת ע"פ קטלוג הפסולת האירופי. מטרת ההנחיות לייצר אחידות בתכנון, בדיגום ובביצוע בדיקות
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 04/1/2018

בהמשך לפרסומו של המדריך לסיווג פסולת מסוכנת ע"פ קטלוג הפסולת האירופי, המשרד להגנת הסביבה מפרסם להערות הציבור מסמך משלים - טיוטת הנחיות לדיגום ובדיקה של פסולת מסוכנת, כולל נספחים להכנת תכנית דיגום ורשימת פרמטרים ושיטות בדיקה. מטרת ההנחיות לייצר אחידות בתכנון, בלקיחת הדיגום ובביצוע בדיקות כדי לאפשר ביצוע סיווג פסולות בצורה אמינה ונכונה.

ההנחיות מפרטות בין היתר כיצד לבצע דיגום מייצג בהתייחס לסוג הפסולת ואופן אחסונה ואילו בדיקות יש לבצע לשם סיווג הפסולת המסוכנת.

דיגום פסולת מסוכנת ב-7 שלבים

ניתן לחלק את תהליך דיגום הפסולת המסוכנת ל-7 שלבים. האחריות לביצוע שלבים אלו מחולקת בין הגורמים הבאים:

 1. שלב 1: הכנת תכנית דיגום באחריות "בעל הפסולת"
 2. שלבים 2 ו-3: ביצוע הדיגום והעברת הדגימה למעבדה באחריות "חברת הדיגום המוסמכת".
 3. שלבים 4-6: הכנת הדגימה והאנליזה הם באחריות "מעבדת הבדיקה המוסמכת".
 4. שלב 7: הכנת דו"ח דיגום באחריות "חברת הדיגום המוסמכת" או "מעבדת הבדיקה המוסמכת".

שלבי עבודה לדיגום ובדיקת פסולת מסוכנת 

ההנחיות עוסקות גם בנושאים הבאים:

 • הכנת תכנית דיגום ואנליזה: נושאים והנחיות שיש לבצע ולקחת בחשבון לפני ביצוע דיגום של פסולת מסוכנת
 • אופן נטילת דגימה מייצגת: הנחיות לגבי אופן ביצוע דיגום מייצג
 • אנליזה: פירוט של שיטות הבדיקה ובקרת איכות.
 • בטיחות: מידע בטיחותי הנוגע לדיגום חומרים מסוכנים

ההנחיות אינן מתייחסות לחובות דיגום במתקני טיפול לצורך קליטת פסולת מסוכנת, במקרים אלו מפעלי הטיפול בפסולת מסוכנת נדרשים לפעול בהתאם לדרישות בהיתרים ובתנאי הרישיונות שלהם. כמו כן הנחיות אלו אינן מתייחסות לדיגום של גזים ואירוסולים.

הערות למסמך ניתן להעביר עד ה-15 נדחה ל 25 בפברואר למייל:  Yaelo@sviva.gov.il

----------

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. חדש: מדריך לסיווג פסולת מסוכנת, 15.10.2017
 2. עדכון מחירון לטיפול בפסולת מסוכנת, 25.05.2017
 3. שוק הפסולת המסוכנת מצטמצם ויוצר חדשנות, 27.09.2016
 4. המגמות בענף הפסולת המסוכנת נחשפות, 01.05.2016
 5. יצוא פסולת מסוכנת ללא פיקוח מחירים רק ב-2017, 04.06.2015
 6. מידע נוסף על פסולת מסוכנת | infospot

---------

מסמכים רלוונטיים:

 1. הנחיות לדיגום ואנליזה של פסולת מסוכנת, המשרד להגנ"ס
 2. נספח 1 – סקר אפיון הפסולת, המשרד להגנ"ס
 3. נספח 2  - שיטות מעבדה לסיווג פסולות, המשרד להגנ"ס
 4. מדריך לסיווג פסולת מסוכנת, המשרד להגנ"ס 2017 [pdf]
 5. קטלוג הפסולת המסוכנת האירופי, מתורגם 2012 [pdf]

 


חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: