פסולת אלקטרונית: המוקד עובר לרשויות המקומיות
המשרד להגנת הסביבה הציב לעצמו יעד לקדם את יישום חוק הפסולת האלקטרונית ברשויות המקומיות והכין להן הוראות כיצד ליישם את החוק. תקופת ההכרה ב-2 גופי היישום תסתיים בינואר 2019
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 14/5/2018

חוק הפסולת האלקטרונית, שנכנס לתוקף בשנת 2014, עומד לפני תקופת מבחן. בשנותיו הראשונות החוק סבל מהעדר תשומת לב רגולטורית, היות והוא התווסף לשורה של חוקים סביבתיים חדשים שנלחמו ביניהם על המשאבים המוגבלים של המשרד להגנ"ס. בהעדר יד מכוונת, הצלחת החוק הוטלה על כתפיהם של 2 הגופים המוכרים שהמשרד להגנ"ס אישר, אקומיוניטי ומאי.

אלא שתקופת ההכרה של 2 הגופים המוכרים תסתיים בסוף השנה לאחר 5 שנים והמשרד להגנת הסביבה מנצל את ההזדמנות על מנת לנתב את יישום החוק לכיוונים המועדפים עליו. במהלך חודש מאי הופץ נוהל להגשת בקשות להכרה עבור תקופת ההכרה השנייה שתחל בינואר 2019 ותסתיים בינואר 2024. בנוהל מפורט המידע שיש לכלול בבקשות להכרה. ניתן להגיש בקשה להכרה כגוף יישום מוכר לטיפול בפסולת אלקטרונית עד ה-15 ביולי.

בכנס שהתקיים לאחרונה, נועה שפיצר מזרחי, ראש אגף אחריות יצרן מורחבת במשרד להגנ"ס, חשפה את הנתונים שבידיה אודות יישום חוק פסולת אלקטרונית עד כה, ואת הדגשים להמשך הדרך. הנה הדברים.

עלייה במיחזור פסולת אלקטרונית בזכות המגזר העסקי

באופן לא מפתיע, הנתונים מלמדים כי עיקר הפסולת האלקטרונית שנאספה ומוחזרה כחוק הגיעה דרך המשווקים של מוצרים אלקטרוניים והמחזיקים בפסולת שאינה ביתית (בתי עסק וארגונים). הסיבה לכך היא מן הסתם, הכדאיות הכלכלית לאיסוף ממוקד בארגונים גדולים ובתי עסק על פני איסוף נקודתי מבתי התושבים. מנתוני המיחזור המצרפיים של שני גופי היישום המוכרים עולה כי בשנת 2017 שיעור המיחזור הסתכם ב-36% לעומת 27% בשנת 2016.

נתוני מיחזור פסולת אלקטרונית 2016-2017


* מקור: המשרד להגנ"ס | לחץ כאן להגדלת התמונה

המוקד עובר לרשויות המקומיות

לדברי נועה שפיצר מזרחי, כעת הגיעה העת לקדם את איסוף הפסולת האלקטרונית ברשויות המקומיות.

כיום 33 רשויות מקומיות (מתוך 257) לוקחות חלק ביישום החוק, לעומת 29 בשנת 2016 – גידול של 15%. למרות הגידול הקטן יחסית במספר הרשויות שהתווספו חל גידול של 55% במשקל הפסולת האלקטרונית שנאספה מהרשויות - 358 טון בשנת 2017 לעומת 231 טון בשנת 2016. המשרד להגנ"ס מסיק מכך כי ברשויות המקומיות קיים פוטנציאל גדול לאיסוף פסולת אלקטרונית, פוטנציאל שלא ממומש בין השאר משום שהרשויות מתקשות ביישום החוק.

נזכיר כי גופי היישום המוכרים מחויבים להתקשר עם כל רשות מקומית שחפצה בכך, בהסכם התקשרות שוויוני ושקוף שאישר המשרד להגנ"ס.

נוהל פינוי פסולת אלקטרונית מבית הלקוח

כחלק מהמאמץ להגברת איסוף הפסולת האלקטרונית מבתי התושבים, המשרד להגנת הסביבה פרסם ביולי 2017 נוהל העוסק בפינוי פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית הלקוח במעמד המכירה או האספקה, ע"י משווקים של ציוד אלקטרוני. מטרת הנוהל לקבוע תנאים לפיהם יבוצע פינוי הציוד הישן מבית הלקוח ללא תשלום במועד אספקת המוצר החדש ע"י המשווק.

לדברי שפיצר, הנוהל הוא פורץ דרך, גם ביחס למדינות אירופה המקדימות את ישראל בכמה שנים ביישום חוק פסולת אלקטרונית. הנוהל, שגובש בשיתוף עם איגוד לשכת המסחר, הביא לתוצאות מרשימות. כפי שניתן לראות, החל מאוגוסט 2017, חלה קפיצה בכמות הפסולת הנאספת מבית הלקוח.

נתוני איסוף מקררים לפני/אחרי פרסום נוהל פינוי מבית הלקוח ביולי 2017

יישום חוק פסולת אלקטרונית בשנים הקרובות

היעדים שהציב לעצמו המשרד להגנת הסביבה ל-5 השנים הבאות (2019-2023) ליישום החוק הם:

 • כל התושבים יקבלו שירות מהרשויות המקומיות
 • הרגולטור ייערך למתן רישיונות למספר גופי יישום מוכרים
 • הרשויות המקומיות ייערכו ליישום החוק בשוק בו מספר גופי יישום מוכרים

דגשים ליישום חוק פסולת אלקטרונית לרשות מקומית

כל הרשויות המקומיות בישראל מחויבות להתקשר עם גוף יישום מוכר ליישום חוק פסולת אלקטרונית. בגדול, הגוף המוכר מממן את פרישת תשתית האיסוף ואת האיסוף, המיון והמיחזור של הפסולת האלקטרונית מהרשות המקומית. בנוסף, הגוף משתתף עם הרשות המקומית באופן שווה (חצי-חצי) במימון קמפיין להעלאת המודעות לנושא, לתושבי הרשות.

כדי ליישם את החוק הציגה שפיצר מספר דגשים לרשות המקומית:

 1. הסדר לפסולת אלקטרונית: על הרשות המקומית לגבש (אפשר בשיתוף עם גוף מוכר) מתווה להסדר פינוי פסולת אלקטרונית ותוכנית פרסום לתושבים. במסגרת המתווה עליה להחליט כיצד היא בוחרת לאסוף את הפסולת האלקטרונית - בעצמה, ע"י קבלן או באמצעות גוף יישום – כאשר בכל מקרה עליה להתקשר עם גוף מוכר. כמו כן עליה להחליט על אמצעי האיסוף המתאימים לה - הקמת מוקדי איסוף - ביחס של לפחות 1:5,000 תושבים ולפחות 1 ליישוב, מרכזי איסוף לפחות - 1:50,000 תושבים, איסוף מהרחוב על פי קריאה או פינוי מבית התושב עליו ניתן לגבות תשלום. על בסיס ההחלטות עליה להכין תחשיב כלכלי לאומדן עלויות.
 2. הליך לבחירת גוף יישום מוכר: כיום ישנם 2 גופי יישום מוכרים, אקומיוניטי ומאי, שהרשות מחויבת להתקשר עם אחד מהם באמצעות מכרז. אלא שהחוק אוסר על הרשויות להרוויח על הפסולת ולכן המכרזים לבחירת גוף יישום מוכר לא יכולים להתבסס על המחיר – מי מציע יותר כסף, אלא על אומדני איכות בלבד – לפי פרמטרים כגון:
 • אופי התשתית ופריסתה שמתאימה לכם
 • תדירות הפינוי
 • זמני פינוי ממועד קריאה
 • פעולות להגדלת שיעור אוסף הפסולת

---------

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. חוק הפסולת האלקטרונית: גם יצרנים ויבואנים קטנים יחויבו לדווח, 19.03.2018
 2. פסולת אלקטרונית: נוהל חדש לפינוי מבית לקוח, 8.08.2017
 3.  10.2מיליון ₪ קנסות לחברות שהפרו את חוק פסולת אלקטרונית וחוק האריזות, 2.11.2017
 4. תחרות והגברת אכיפה בפסולת אריזות ואלקטרונית, 11.05.2017
 5. איפה הרגולטור של חוק הפסולת האלקטרונית? 6.03.2017
 6. מידע נוסף על פסולת אלקטרונית | infospot

----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. מצגת חוק פסולת אלקטרונית 05.2018, המשרד להגנ"ס [pdf]

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
צחי עין גל 072-3712251 ecommun@infospot.co.il
מאי אמנון שחרור 077-5001090 mai@infospot.co.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>>