בעקבות השריפה בתחנת הכוח רוטנברג יחידות 3-4 יפעלו ללא סולקן
המשרד להגנ"ס נתן לחברת החשמל אישור זמני להפעלת היחידות ללא סולקן למשך שבועיים מחשש להפסקות חשמל בשיא עונת הקיץ
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 13/7/2017

המשרד להגנת הסביבה מדווח, כי בעקבות השריפה שפרצה בתחילת השבוע בתחנת הכוח רוטנברג שגרמה להפסקת פעולת הסולקן ביחידות ייצור החשמל 3-4 (מתקן להפחתת פליטות תחמוצות גופרית), הוא מאפשר לחברת החשמל להפעיל את יחידות 3-4 ללא סולקן למשך שבועיים תוך דרישה לתיקון מהיר של התקלה.

לאחר השריפה שגרמה להשבתת הסולקן ביחידות 3-4 , מדווח המשרד כי חברת החשמל הגישה בקשה למשרד להגנ"ס להפעלת יחידות 3-4 ללא סולקן, עד לתיקון התקלה. חברת החשמל צירפה לבקשתה נתונים בדבר רזרבת חשמל נמוכה ללא יחידות אלה (כ-MW300 בלבד) וחשש להפסקה באספקת החשמל בשיא עונת הקיץ.

המשרד ניאות לבקשת החברה וסיפק לה אישור זמני להפעלת היחידות ללא סולקן עד ה-25 ביולי, תוך הצבת תנאים שאי-עמידה בהם תיחשב כהפעלת היחידות ללא אישור, זאת בהתאם לקבוע בהיתר הפליטה,

המשרד מבהיר, כי בתחנות הניטור אוויר שדוגמת את איכות האוויר בסביבת תחנת הכוח לא נרשמות חריגות מתקני הסביבה.

התייחסויות

חברת החשמל מסרה בתגובה: "חברת החשמל עדכנה את המשרד להגנת הסביבה, כי בשל שריפה במיכל לאפסון תרחיף גיר, תיתכן בעייה זמנית בהפעלת יחידות הייצור ללא סולקנים. החברה פועלת למציאת פתרון ביניים מהר ככל שניתן".

----------------

קישורים רלוונטיים:

  1. הושבתה יחידה מספר 1 בתחנת הכוח באשקלון, 19.03.2017
  2. סיבוב פרסה | המשרד להגנ"ס מאשר דחייה בהתקנת הסולקנים באשקלון,17.01.2017
  3. המשרד להגנ"ס לא מאשר להאריך את התקנת הסולקנים בתחנת הכח באשקלון, 29.12.2016
  4. שר האנרגיה לתושבי אשקלון: "על חברת החשמל לסיים את התקנת הסולקנים מהר", 29.12.2015
  5. מידע נוסף על זיהום אוויר מייצור חשמל | infospot

 

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: