חדש: מדריך לסיווג פסולת מסוכנת
המדריך שפרסם המשרד להגנ"ס הוכן ע"פ קטלוג הפסולת האירופי. מדוע חשוב לסווג פסולת מסוכנת? מהם עקרונות הסיווג? וכיצד מכינים בדיקת דגימה לפסולת?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 15/10/2017

המשרד להגנת הסביבה פרסם מדריך לסיווג פסולת מסוכנת על פי קטלוג הפסולת האירופי. המדריך נכתב במסגרת פרויקט טווינינג (Twinning) של ישראל והאיחוד האירופי ונועד לסייע לגורמים בענף הפסולת המסוכנת בכל הנוגע לאופן סיווג הפסולת.

קטלוג הפסולת האירופי לסיווג פסולת מסוכנת משמש כבר היום את הרגולציה בישראל בבקשות לייצוא פסולת, בקשות לאישורי מנהל, דיווחים של מפעלי טיפול בפסולת מסוכנת, דיווחים לפי חוק המפל"ס, סיוע בקביעת יעד הטיפול, ההפרדה בין פסולת מסוכנת לבין קרקע מזוהמת ועוד. המדריך החדש נועד להבהיר ולפשט את אופן סיווג הפסולת, וזאת לאור ההשלכות המשמעותיות שיש לסיווג.

סיווג הפסולת המסוכנת מאוד משמעותי מאחר והוא מזהה את תכונות הסיכון ובהתאם מגדיר את הדרישות ואופן הטיפול. כמובן שהלוגיסטיקה, עלויות הפינוי והטיפול בפסולת מסוכנת גדולה בהרבה מאשר בפסולת לא מסוכנת, לעתים בעשרות מונים. גם בתוך זרם הפסולת המסוכנת, יש שונות גדולה באופן הטיפול של סוגים שונים.

פסולת מסוכנת | 14 תכונות הסיכון

רשימת הפסולות האירופית פורסמה לפני יותר מ- 15 שנה, ובשנים האחרונות הוכנסו בה שינויים ועדכונים שכללו בין היתר התאמה לחקיקה הרלוונטית באיחוד האירופי לגבי כימיקלים ( CLP), תוך דגש על תכונות הסיכון.

על פי המדריך החדש לסיווג פסולת מסוכנת היא מוגדרת ככזו רק אם היא בעלת אחת מתוך 14תכונות הסיכון, שהוגדרו במסגרת הדירקטיבה האירופית לפסולות 2006/12: נפיצות, דליקות, מזיק/רעיל, מגרה/קורוזיבי, מסרטן, מוטגני, בעל רעילות לפריון, רעיל לסביבה, גורם נזק בסילוק וגורם לפליטת גזים רעילים במגע עם הסביבה.

עקרונות לסיווג פסולת מסוכנת

לצורך סיווג פסולת על פי הקטלוג, יש לבדוק אם דירקטיבת הפסולת (WFD) חלה על הפסולת האמורה והאם קטלוג הפסולות EWC רלוונטי לסיווגה:

 1. האם החומר או החפץ הנבחנים הם פסולת (כפי שהוגדרה ב-WFD)
 2. יש לוודא כי הפסולת לא הוחרגה ונמצאת בתכולה של קטלוג הפסולות ודירקטיבת הפסולת  (WFD). פסולות שאינן כלולות בדירקטיבת הפסולת, דוגמת פסולת רדיואקטיבית, לא יסווגו לפי הקטלוג.

תהליך הסיווג מביא בחשבון את מקור הפסולת ואת התכונות הכימיות והפיזיקליות המאפיינות את הפסולת, לרבות תכונות סיכון אפשריות. ניתן לחלק את רשימת הפסולות האירופית ל-3 קבוצות עיקריות:

 1. פסולת מסוכנת
 2. פסולת לא מסוכנת
 3. פרטי מראה -  פסולות שיש להן שני קודים מתאימים לפחות, שיכולים להיות - פסולת מסוכנת או פסולת שאינה מסוכנת. במקרים אלה דרושה בדיקה נוספת כדי לזהות תכונות סיכון ולהחליט מה הקוד המדויק המתאים ואם הפסולת מסוכנת. במקרה של פריטי מראה, ברירת המחדל היא סיווג הפסולת כפסולת מסוכנת אלא אם הוכח כי הפסולת אינה מראה שום תכונת סיכון.

בחירת הקוד המתאים לפסולת מסוכנת

קטלוג הפסולות האירופאי כולל 20 פרקים, המחולקים לתתי פרקים, ובהם קודים (בעלי 6 ספרות), המתארים פסולת מסוגים שונים.

בשלב הראשון יש לנסות לזהות את הפסולת על פי "מקור" היווצרותה. מקור הפסולת יכול להיות תהליך ייצור, לרבות ענפי הבנייה, הבריאות, הפסולת והמים, או תהליכים כימיים, פיזיים או מכניים. אם לא נמצא קוד פסולת מתאים, לפי מקור הפסולת, יש לבחון אם יש סיווג מתאים בפרקים המתמקדים בחומר מסוים.

רשימת הפרקים בקטלוג לסיווג פסולת מסוכנת

# שם הפרק
1 פסולת מחיפוש, חציבה, כרייה, וטיפול פיזיקלי וכימי של מינרלים
2  פסולת מחקלאות, גננות, חקלאות ימית, יערנות, ציד ודיג, הכנה ועיבוד מזון
3  פסולת מעיבוד עץ, ייצור לוחות ורהיטים, עיסת נייר, נייר וקרטון
4  פסולת מתעשיות העור, הפרוות והטקסטיל
5  פסולת מזיקוק נפט, טיהור גז טבעי ופירוליזה של פחם
6  פסולת מתהליכים כימיים אנאורגניים
7  פסולת מתהליכים כימיים אורגניים
8  פסולת מייצור, תכנון, אספקה ושימוש (MFSU) של ציפויים (צבע, לכה ואמייל), דבקים, חומרי איטום ודיו של דפוס
9  פסולת מתעשיית הצילום
10  פסולת מתהליכים תרמיים
11  פסולת מטיפול כימי במשטחים וציפוי של מתכות וחומרים אחרים; הידרו מטלורגיה של מתכות לא ברזליות
12  פסולת מריקוע ומטיפול פיזי ומכני במשטחים של מתכות ופלסטיק
13  פסולת שמן ופסולת של דלקים נוזליים (למעט שמן מאכל)
14  פסולת ממסים אורגניים, חומרי קירור וחומרי הנעה 
15  פסולת אריזות; חומרים סופגים, סמרטוטים, חומרי סינון ועוד
16 פסולת שלא מוזכרת במקום אחר ברשימה
17 פסולת מבנייה והריסה (כולל אדמה שנחצבה מאתרים מזוהמים)
18  פסולת מטיפולי בריאות בבני אדם או בעלי חיים ו/או מחקרים קשורים (למעט פסולת מטבח ומסעדות שלא נובעת מטיפולי בריאות)
19 פסולת ממתקנים לניהול פסולת, מפעלי טיפול בשפכים שלא באתר וייצור מים המיועדים לצריכת בני אדם ומים לתעשייה
20 פסולת עירונית (פסולת של משק בית ופסולת מסחרית, תעשייתית ומוסדית דומה) לרבות חלקים שנאספו בנפרד

חיפוש קוד פסולת לפי מוצרים בסוף חייהם

אם אף אחד מהקודים שנבחנו עד כה לא מתאים, יש לבחון אם יש סיווג מתאים בפרק 16 (פסולת שלא צוינה במקום אחר). פרק זה מכיל בעיקר מוצרים בסוף חייהם, כגון גרוטאות רכב וחלקי רכב, WEEE (פסולת מציוד חשמלי ואלקטרוני, פסולת סוללות ומצברים).

אם לא ניתן לזהות את הפסולת בפרק 16, יש לראות בה "פסולת שלא צוינה במקום אחר".

דגימה ואנליזה כימית של פסולת

ערכי הסף במדריך החדש מתייחסים לתקנים האירופיים בכל הנוגע לאופן הדיגום והאנליזה של פסולת. תנאי בסיס לתוצאות אמינות של אנליזה היא לקיחת דגימה מייצגת. הבעיה שבפסולת לעתים המזהמים עלולים להתחלק באופן לא הומוגני, ולכן פסולת עשויה להראות הרכב הטרוגני של ריכוזי מזהמים.

על מנת לקבל תוצאות מדויקות ומייצגות, יש להכין תכנית דיגום ואנליזות לפני הבדיקה הראשונה. כך  ניתן להבטיח שכל הנושאים הנחוצים מובאים בחשבון, על מנת לקבל תוצאות ומסקנות מייצגות עבור סיווג הפסולת בהתבסס על הדגימות.

--------------

מסמכים רלוונטיים:

-------------

קישורים רלוונטיים:

 1. עדכון מחירון לטיפול בפסולת מסוכנת, 25.05.2017
 2. שוק הפסולת המסוכנת מצטמצם ויוצר חדשנות, 27.09.2016
 3. המגמות בענף הפסולת המסוכנת נחשפות, 01.05.2016
 4. יצוא פסולת מסוכנת ללא פיקוח מחירים רק ב-2017, 04.06.2015
 5. מידע נוסף על פסולת מסוכנת | infospot

חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: