כיצד להתכונן לגשם הראשון בכדי למנוע הצפות וזיהום מי ים ונחלים
המלצות לפעולות תחזוקה שיש לבצע ברשויות המקומיות, מפעלים ובתי עסק המבקשים להימנע מהצפות, קריסת גגות, סתימות במערכת הניקוז וזיהום מי הים וסגירת חופי רחצה בעקבות הגשמים הראשונים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 04/10/2018

לקראת עונת הגשמים הממשמשת ובאה אשר גורמת מדי שנה להצפות ולזרימת ביוב לנחלים ולים ובפרט לאחר הגשם הראשון, עמותת "צלול" מדווחת כי פנתה לראשי רשויות החוף בבקשה לנקות את מערכות הניקוז והביוב לפני הגשם הראשון הנושא עמו זיהום רב, שהצטבר בכבישים ובשטחים הפתוחים במהלך הקיץ, וגורם לפגיעה קשה בנחלים ובים ולסגירת חופי רחצה.

על פי דוח משרד הבריאות שהתפרסם לאחרונה, בשנת 2017 התרחשו 17 אירועים בהם הזהיר המשרד מפני רחצה בחופים בשל מפגע תברואתי של חריגה מתקן מיקרוביאלי לאיכות המים בחופים מוכרזים. רוב אירועי הזיהום נבעו מתקלות בתחנות שאיבה לביוב ומגלישות שפכים וקולחים לים.

עוד עולה מהדו"ח, כי ברוב החופים איכות המים לרחצה טובה, אך עדיין מתרחשים אירועי הזרמת שפכים וקולחים אל הים בשל תקלות בתחנות שאיבה, טיפול לא מספק בנגר עילי ובשל עיכוב בתהליכי תכנון, שדרוג והקמת מערכות ביוב וקולחים.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. המשרד להגנ"ס מציב דרישות לאיסוף והזרמה של מי גשמים לים, 21.05.2018
 2. עומס המזהמים המוזרמים לים פחת למרות גידול בבעלי ההיתר, 8.05.2018
 3. צלול: במהלך החורף חופי הים היו מזוהמים במשך 64 ימים, 24.04.2018
 4. גזרת שמיים או מחדל של הרשויות?, 23.10.2017
 5. זיהום ים | infospot

הנחיות לגבי נקזים עירוניים

נזכיר, כי לפני כארבעה חודשים דיווחנו כי המשרד להגנת הסביבה פרסם מסמך הנחיות לגבי נקזים עירוניים המזרימים את מי הגשמים לחוף הים. מערכות אלה מופרדות ממערכות הביוב, אך גורמות למפגעים סביבתיים רבים, הן בשל הזרמת מי הגשמים הראשונים שאוספים איתם כמות גדולה של שמנים, פסולת ומזהמים מסוגים שונים המוזרמים לחוף הים בבת אחת, והן בשל המפגע הנופי/שימושי בקו החוף.

פעולות מנע בטווח המיידי

כדי למנוע את זיהום הים בביוב, תופעה המתרחשת מדי שנה עם הגשם הראשון, עמותת 'צלול' הכינה רשימה המיועדת לרשויות המקומיות, המפרטת את הפעולות שיש לקיים בטווח המיידי ופעולות לטווח הארוך וכן פעולות תכנוניות. מרבית הפעולות המצוינות ברשימה רלוונטיות גם למפעלים ובעלי עסקים המבקשים להימנע מהצפות בשל סתימות במערכות הניקוז.

בין הפעולות המיידיות שיש לנקוט עוד לפני הגשם ולאחר הפוגות ארוכות בין גשמים:

 • ניקוי תעלות הניקוז והקולטנים מפסולת שהצטברה בקיץ – בקבוקים, כוסות, אריזות מזון, שאריות מזון, מגבונים, פקקים, פגרי בעלי חיים ועוד.
 • טאטוא הרחובות ואיסוף אשפה כולל בדלי סיגריות, הפרשות בעלי חיים ופסולת מוצקה
 • עריכת ביקורות במקומות המועדים לזיהום: אזורי תעשייה, מוסכים ותחנות דלק, תוך דרישה לנקותם לפני הגשם.
 • ניתוק מרזבים – אכיפת התקנות המחייבות את ניתוק המרזבים ממערכות הביוב כדי למנוע כניסת גשם.
 • לבקש מהתושבים לנקות מרזבים ולנתב את המים לגינה במקום למדרכה או לכביש.
 • ניקוי החופים כדי למנוע את הסעת הפסולת, בעיקר פסולת פלסטיק, לים.

פעולות מנע בטווח הארוך

בנוסף לפעולות בטווח המיידי יש לבצע פעולות לטווח הארוך:

 • הפרדה בין מערכות הניקוז למערכות הביוב – חדירת מי נגר למערכת הביוב גורמת לפריצת ביוב מהצינורות ולתקלות במכונים לטיהור שפכים בעקבות הצפת המערכת במים.
 • הקמת מתקנים לתפיסת הפסולת בפתחי הנקזים העירוניים – יש לרוקן את המתקנים בעקבות הגשם.
 • הקמת תחנות שאיבה במקומות המועדים לחדירת ביוב והפניית המים למכוני הטיהור.

הכל מתחיל בתכנון  

כמו כן לדברי צלול בתכנון שכונות חדשות יש לקחת בחשבון גם את נושא הנגר כחלק מהתכנון הכולל:

 • שיתוף יועץ הידרולוגי ויועץ נוף בשלב התכנון.
 • מתן היתרי בנייה רק אם התוכניות כוללות פתרונות לצמצום הנגר ולשיפור איכותו.
 • סלילת כבישים ומדרכות בחומרים מחלחלים.
 • הקמת גינות ופארקים קולטי גשם, ביופילטרים ומתקנים לאיסוף מי גגות ועידוד הציבור לקלוט מי נגר בגינות פרטיות ובגינות של בניינים.
 • פרסום והסברה לציבור על חשיבות הטיפול בנגר העירוני.

--------

מסמכים רלוונטיים:

 1. דוח איכות בקטריאלית של מי הים בחופי הרחצה 2017, משרד הבריאות [pdf]
 2. נייר עמדה - נקזים עירוניים עם מוצא בחוף, המשרד להגנ"ס [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה