המשרד להגנ"ס פועל לצמצום דיווחים סביבתיים מיותרים
במשרד להגנ"ס בוחנים הקלה בנטל דרישות הדיווח הסביבתיות, באמצעות צמצום דיווחים מיותרים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 30/10/2017

במסגרת מפגש שהתקיים בהתאחדות התעשיינים הציגו נציגי המשרד להגנ"ס, עבודת מיפוי נטל רגולטורי עודף של דרישות הדיווח הסביבתיות במשרד להגנ"ס, אותו מבצע המשרד כחלק מתהליך טיוב רגולציה רוחבי המבוצע במשרדי הממשלה בהתאם למתודולוגיה של ה-OECD.

ניסיון לכמת את הנטל הרגולטורי המיותר

תהליך המיפוי הוצג לאנשי התעשייה במטרה לקבל פידבק מהמדווחים (מפעלים) ובניסיון לכמת את הנטל הכלכלי העודף הנגרם למשק כתוצאה מהדיווחים המיותרים, כך שניתן יהיה לתעדף את יישום הטיוב. הכוונה בעיקר לתמחור שעות העבודה של אנשי המפעלים ויועצים חיצוניים הנשכרים לצורך איסוף הנתונים והכנת הדיווחים.

אגב, הנטל המיותר נופל גם על כתפי עובדי המשרד להגנ"ס הנדרשים לקלוט, לאשר ולבדוק את הדיווחים המיותרים. כך שטיוב של הדיווחים המיותרים יועיל לשני הצדדים.

כיצד נוצרו הדיווחים הסביבתיים מיותרים?

תוצאות מיפוי הנטל הרגולטורי של הדיווחים הסביבתיים העלה מספר סיבות שחזרו על עצמן כמקור לדיווחים מיותרים:

 • כפילות של דרישות דיווח בדיווחים שונים.
 • מערכות ממוחשבות חדשות המייתרות חלק מהדיווחים.
 • חלק מהמידע הנדרש לדיווח אינו נחוץ למשרד להגנ"ס, בין אם בגלל ליקויים בתהליך ניסוח הוראות הדיווח או משום שחלק מהוראות הדיווח מיושנות.
 • חלק מדרישות הדיווח ופורמט הדיווח לא מוגדרים באופן ברור.

איזה דיווחים סביבתיים חשודים כמיותרים?

במהלך המיפוי נבחנו כל הדיווחים הסביבתיים שהמפעלים נדרשים להעביר למשרד להגנ"ס בהיתרים והרישיונות השונים. להלן חלק מהממצאים שהוצגו:

 • רוחבי בכל התחומים: במקומות שונים קיימת דרישה להודעה מיידית למשרד להגנ"ס על אירוע חומ"ס / שפכים / זיהום אוויר / זיהום קרקע. בחלק מהמקרים ההגדרה לא מדויקת, יש כפילות בחובות הדיווח, מועדי דיווח לא תמיד תואמים את מטרת הדיווח 5 דק' / 15 ד' / 24 שעות / 48 שעות / 72 שעות / שבוע / שבועיים / 30 יום. בחלק מהדרישות יש סף תחתון להגדרת אירוע לדיווח ובחלק אין.
 • איכות אוויר:
  • דיגום ארובות: המערכות הממוחשבות החדשות של המשרד להגנ"ס ונוסח הנחיות הדיגום החדש יכולים לייתר את הצורך בהגשת תוכנית דיגום למעט הודעה מראש על מועדי הדיגום.
  • היתר פליטה לאוויר: בתוכנית ליישום BAT ולהתייעלות אנרגטית קיימת דרישה מיותרת לכאורה לדווח על עמידה בדרישות, ומוצע לבחון האם ניתן להחליפה בדרישה לדיווח על חריגה או עיכוב.
 • פסולת מסוכנת:
  • דיווח רבעוני של מפעלי טיפול בפסולת מסוכנת לפי דרישת היתר רעלים. מדובר בכפילות עם דיווח המפל"ס (לגבי העברות מהמפעל) שאמנם מדווח אחת לשנה אך נראה כי יש לבחון את הצורך בדיווח רבעוני.
  • טופס מלווה (נייר) לפסולת מסוכנת: טופס מסורבל שעצם היותו בנייר מקשה על שימוש נוח. מוצע כי יהפוך לטופס דיגיטלי שיהיה משותף גם ליצרן הפסולת וגם לקולט הפסולת (תחנת מעבר או מתקן טיפול).
  • דיווח רבעוני של יבוא ויצוא של פסולת מסוכנת: המשרד שוקל להפחית תדירות לחצי שנתי או לייצר ממשק עם מערכת המידע של חברת נמלי ישראל..
 • שפכי תעשיה:
  • הגשת דוח שנתי ותוכנית דיגום שנתית: מוצע לבחון האם ניתן להסתפק במידע שמדווח באופן שוטף ומקוון.
  • הודעה מראש על עבודות אחזקה במתקני טיפול קדם בשפכי תעשיה: דרישה כוללנית מדי ומיותרת. אולי יהפוך לדרישה בגין תקלה.
 • קרקעות מזוהמות:
  • דיווח 14 יום לפני עבודות חפירה יזומות גם בקרקעות שטרם התגלה בהם זיהום. אם ממילא יש לדווח על אירוע זיהום קרקע הדיווח על החפירה מיותר. אלא אם מדובר בקרקע שכבר יודעים שהיא מזוהמת.

סיכום | מהלך מבורך. אך המבחן האמיתי יהיה היישום

למרות שנדמה כי מדובר בתהליך מתבקש, בחינת הנטל הרגולטורי היא יוזמה חדשה יחסית שמקורה במהלך רוחבי שמיישמת הממשלה בשנים האחרונות. כך למשל, בכל חקיקה חדשה או תיקון חקיקה, נדרש המשרד הממשלתי המציע את החוק, להציג גם דו"ח של השפעות הרגולציה החדשה על המשק [RIA – Regulatory Impact Assessment].

כעת, אנו נוכחים לדעת שלא רק בוחנים את ההשפעה של חקיקה חדשה, אלא גם את נטל החקיקה והנהלים קיימים. אך המבחן האמיתי יהיה כמובן בביצוע ההמלצות שיוצגו בסיום עבודת המיפוי והכימות של הנטל הרגולטורי העודף בדרישות הדיווח הסביבתיות. האם עבודת המיפוי תצטרף לעוד עשרות דו"חות פנימיים שמעלים אבק? או שבאמת יושקעו המשאבים הנדרשים, לאורך זמן, על מנת להשלים את הפחתת הנטל הרגולטורי?

חשוב לציין, כי המיפוי הנוכחי לא בוחן נטל רגולטורי עודף של דיווחים סביבתיים בממשק עם משרדים ממשלתיים אחרים, נקודה שחוזרת ועולה מצד המדווחים כמקור עיקרי לכפילויות בדיווח והוראות סותרות. אנחנו נמשיך לעקוב.

---------

מסמכים רלוונטיים:

 1. מצגת טיוב דרישות דיווח, המשרד להגנ"ס [pdf]

------------

קישורים רלוונטיים:

 1. פורטל התעשייה מתרחב: תוך 4 שנים ייעלמו טפסי הנייר, 26.10.2017
 2. מה מבשל המשרד להגנ"ס לתעשייה? 15.05.2017
 3. האם החוק החדש לפסולת בניין הוא החלופה המיטבית? 13.08.2017