400,000 ₪ למפעלים שיטמיעו שיקולי שימור מגוון ביולוגי
החברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה מציעים זו השנה השלישית 100 אלף ₪ ל-4 מפעלים שיפעלו לשימור החי והצומח
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 06/7/2017

זו השנה השלישית שהמשרד להגנת הסביבה יחד עם החברה להגנת הטבע מציעים למפעלים, חברות עסקיות וממשלתיות, חבילת סיוע בהיקף של 100,000 ₪ להטמעת שיקולי שימור מגוון ביולוגי בפעילותן. גם השנה התמיכה תינתן ל-4 חברות בדגש על תחומי התשתיות, הבניה, החקלאות, האנרגיה, המים, כריה וחציבה.

עד כה נהנו 8 חברות מחבילת הסיוע: תש"ן, מקורות, יקב תבור, נתיבי ישראל, הנסון, החברה הממשלתית להגנות מצוקי הים התיכון, שיכון ובינוי וחברת חשמל.

תמיכה באמצעות ייעוץ מקצועי

במסגרת התמיכה יועמדו לרשות הזוכים יועצים מקצועיים לאפיון האתגרים האקולוגיים בפעילות הארגון ועיצוב פתרונות חדשניים למזעור טביעת הרגל האקולוגית של החברה על הטבע, שיפור ניהול הסיכונים והקטנת עלויות תפעול.

התהליך יכלול בין השאר:

 • עדכון נהלים להטמעת שיקולים אקולוגיים בתכנון וביצוע פרויקטים
 • יצירת מדדים לניהול סטנדרטים אקולוגיים בשרשרת האספקה
 • הטמעת שיקולי מגוון ביולוגי במערכות הניהול, המדידה, ההכשרה והדיווחים של החברה
 • תכניות עבודה מפורטות לניהול השפעות שוליים של פרויקטים על המגוון הביולוגי

מיקב תבור ועד חברת חשמל

החברה להגנת הטבע ביצעה בשנים האחרונות שיתופי פעולה דומים עם ארגונים שונים בהם הוטמע נושא שימור המגוון הביולוגי סביב פרויקט ייחודי. בין הדוגמאות:

 • יקב תבור - התאמת הניהול החקלאי של כרמי יין לסביבתם האקולוגית, על מנת למנוע מחלות, צמצום הדברה ושיפור שילובם עם סביבתם הטבעית.
 • תעשיית אבן וסיד - ביעור צמחים פולשים על מנת למנוע הפצתם עם חומר החציבה. וכן הצבת תיבות קינון לבז האדום לשימור הקינון שלו במרחב המחצבה.
 • חברת מקורות - מזעור השפעות צמחים פולשים וזיהום אור בתשתיות חדשות
 • חברת חשמל - מזעור השפעות שליליות של תחמ"שים וקווי מתח.

ניתן להגיש את טופס הבקשה לתמיכה בשימור מגוון ביולוגי עד ה-15 בספטמבר.

קישור לפרטים נוספים באתר החברה להגנת הטבע

-----------

קישורים רלוונטיים:

 1. תמיכה של 100,000 ש"ח במפעלים ועסקים לשימור מגוון ביולוגי, 11.05.2015
 2. תמיכה בסטרטאפים של קלינטק: מענק עד 750,000 ₪, 11.05.2017
 3. יזם קלינטק? הזדמנות למענק ופיילוט במשרד הביטחון, 13.03.2017
 4.  37רשויות יקבלו מענק להתייעלות אנרגטית ב-77 מיליון ₪, 30.03.2017
 5. המדינה מציעה 75 מיליון ₪ מענקים להתייעלות אנרגטית, 01.01.2017