51 מיליון ₪ לפתרונות הפחתה במקור
משרד הכלכלה והתעשייה פרסם מכרז להקמה והפעלת מרכז להתייעלות במשאבים שמטרתו שיפור הפריון בתעשייה באמצעות הטמעת שיטות מתקדמות להפחתת זיהומים במקור
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 20/11/2018

משרד הכלכלה והתעשייה פרסם מכרז להקמה והפעלת מרכז להתייעלות במשאבים. מדובר בפרויקט משותף של משרד הכלכלה, המשרד להגנת הסביבה ואגף התקציבים באוצר שמטרתו שיפור הפריון בתעשייה באמצעות הטמעת שיטות מתקדמות להפחתת זיהומים במקור. לצורך הפרויקט יוקצה סכום של כ-51 מיליון ₪ ל-5 שנים.

המרכז שצפוי לקום, נועד לסייע לתעשייה להפנות השקעות סביבתיות, כתוצאה מדרישות רגולציה סביבתית או מרצון להתייעלות, לפתרונות של הפחתה במקור, כלומר מניעת היווצרות זיהום סביבתי, לעומת "פתרונות קצה" שמטפלים בזיהום לאחר היווצרו. בישראל עיקר המשאבים והפתרונות בנושא (כ-87% מההשקעות בשנת 2014) מופנים לפתרונות קצה, כלומר טיפול בזיהום לאחר שנוצר.

לדברי עוז כ"ץ, מנהל מינהל תעשיות במשרד הכלכלה, מטרת הפרויקט לייצר עבור התעשייה יתרון תחרותי משמעותי לצד שיפור הביצועים הסביבתיים. זאת, באמצעות הטמעת שיטות מתקדמות להתייעלות בשימוש במשאבים בתעשייה והפחתת זיהומים במקור, טרם היווצרותם. "הקמת המרכז, הוא נידבך חשוב בו דרישות סביבתיות שהכרחיות לשגשוג התעשייה, הופכים מנטל להזדמנות כלכלית סביבתית משמעותית".


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. משרד הכלכלה ישקיע חצי מיליארד ₪ בכלכלה מעגלית בתעשייה, 26.06.2018
 2. הממשלה מכניסה את היד לכיס להזנקת ענף הקלינטק המקומי, 28.05.2018
 3. מחקר: כיצד טכנולוגיות קלינטק משפיעות על ביצועי התעשייה?, 16.04.2018
 4. נוהל חדש לקידום טכנולוגיות סביבה חדשניות, 15.02.2018
 5. חדשנות קלינטק ישראלית: ניטור איכות אוויר דור 2, 31.07.2017

מרכז ידע, מערך ייעוץ, קשר עם חוקרים

השירותים אותם נדרש לתת המרכז להתייעלות במשאבים:

 • ישמש מרכז ידע בתחום טכנולוגיות, טכניקות ושיטות, לרבות אופני ניהול וחישוב, שליטה ובקרה להפחתה במקור של פליטות מזהמים ופסולות ושל התייעלות משאבים לטובת התעשייה וגורמי הממשלה והרגולציה הסביבתית.
 • יקיים קשר עם חוקרים בעולם ובישראל על מנת לאפשר ניצול של מחקר אקדמאי לטובת מחקר יישומי והטמעתו בתעשייה הישראלית.
 • יכלול מאגרי מידע, מדריכים, מפרטים לביצוע סקרי חומרים, אנרגיה מים וכו'.
 • יפעיל מערכי ייעוץ שיכוונו להפחתה במקור ולהתייעלות של שרשרת הייצור ושרשרת האספקה, בין היתר ע"י: תכנון חכם של תהליכים לאורך מחזור החיים של מוצר, ייעול תהליך הייצור, הפחתת פסולות ופליטות לסביבה לרבות שימוש בתהליכי סימביוזה תעשייתית; שימוש יעיל יותר במשאבים ובאנרגיה.

בחירת הזוכה במכרז להקמת מרכז להתייעלות במשאבים

שלבי בחירת הזוכה במכרז להקמה והפעלה של מרכז להתייעלות במשאבים:

 • בדיקת עמידה בתנאי סף
 • ניקוד רכיבי האיכות בהתאם למסמכי ההצעה (55%)
 • ראיון התרשמות (5%)
 • ניקוד רכיב העלות (40%)
 • סיכום הציונים ובחירת זוכה

כנס מציעים יתקיים ב-17 בדצמבר במשרד הכלכלה והתעשייה. ההשתתפות בכנס הינה חובה ומהווה תנאי סף לכשירות ההצעה. רישום לכנס בטלפון 02-6662418 או בדוא"ל Michael.szczupak@economy.gov.il.

פרטי המכרז