55 מיליון ₪ יושקעו בניטור הים התיכון
הממשלה אישרה את הצעת שרי הגנ"ס, האנרגיה והמדע לניטור הסביבה הימית בעקבות פיתוח מאגרי הגז הטבעי, מפעלי ההתפלה ולחצי הפיתוח לאורך החופים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 25/12/2018

המשרד להגנת הסביבה מדווח כי הממשלה אישרה את הצעת שרי הגנ"ס, האנרגיה והמדע והטכנולוגיה לתמיכה בתוכנית הניטור בים התיכון, וייצור מנגנוני עבודה משותפים לריכוז המידע שנאסף בתכניות הניטור השונות לצורך פרסומו לציבור.

לדברי המשרד, הצורך בתוכנית ניטור נובע מגידול בהיקף הפעילויות בים התיכון הכוללים בין היתר פיתוח מאגרי גז טבעי, עלייה בהתפלת מי ים ולחצי פיתוח גוברים לאורך החופים. בנוסף, לישראל יש מחויבות במסגרת אמנת ברצלונה לניטור הסביבה של הים התיכון.

מטרת הניטור בים התיכון היא לשמור על בריאות המערכת האקולוגית ולעמוד על המגמות והשינויים ארוכי הטווח המושפעים מהתערבות האדם או מתהליכים טבעיים. מידע מדעי חיוני כדי להעריך ולהתריע בפני אסונות טבע, כדוגמת צונאמי.

תוקם ועדת היגוי בינמשרדית

במסגרת החלטת הממשלה, מנכ"לי משרדי הגנ"ס והאנרגיה יקימו ועדת היגוי בינמשרדית ליישום תוכנית הניטור, שבראשה יעמדו המדעניות הראשיות של שני המשרדים. ועדת ההיגוי, שתורכב מנציגי משרדי הממשלה, רשות הטבע והגנים, אקדמיה וארגוני סביבה, תרכז את כל המידע, תעקוב אחר ממצאי תוכנית הניטור, ותגבש הנחיות לאופן הצגת הנתונים ופרסומם. כמו כן תוקם ועדת מדענים מייעצת שתכלול מדענים מובילים מתחומי מדעי הים.

תכנית ניטור לאומית מורחבת תסייע לבניית מסד נתונים מקיף שיוכל לשמש את כל הרשויות בהחלטות בנוגע להנחת תשתיות בסביבה הימית, וגם לטיוב הרגולציה ולהסרת התנגדויות וחסמים בעת קידום פרויקטים לאומיים.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. תרגיל לאומי לטיפול בזיהום ים מנפט בצפון הים התיכון, 12.11.2018
 2. כיצד להתכונן לגשם הראשון בכדי למנוע הצפות וזיהום מי ים, 4.10.2018
 3. כתם שמן אותר בנמל אשדוד ונחסם טרם הגעתו לים, 29.07.2018
 4. ישראל, יוון וקפריסין חתמו על הסכם תגובה לאירועי זיהום ים, 13.05.2018
 5. למידע נוסף על זיהום ים | infospot

מקורות מימון תוכנית הניטור

לתוכנית הניטור יוקצה בעשור הקרוב סכום של עד 55.2 מיליון ₪ - 4.4 מיליון ₪ בכל שנה עד 2028 ועוד 2.6 מיליון ₪ השנה עד 2022 וכן עלות הקמה חד פעמית של 800 אלף ₪ לפי הפירוט הבא:

 • המשרד להגנ"ס יקצה 1.9 מיליון ₪ מדי שנה מהקרן למניעת זיהום ים.
 • משרד האנרגיה יקצה 2 מיליון ₪ לשנה בנוסף לתקציב המועבר לחיא"ל.
 • משרד המדע והטכנולוגיה יקצה 2.6 מיליון ₪ עד שנת 2022 למחקרים אקדמיים שיתמכו בניטור.
 • רשות הטבע והגנים תקצה חצי מיליון ₪ בכל שנה.

ריבוי מסגרות ניטור

​המשרד להגנ"ס מפעיל משנת 1978 תכנית ניטור מצומצמת המבוצעת ע"י חיא"ל (החברה לחקר ימים ואגמים). התכנית התמקדה בעבר בנושא זיהום הים, ועם השנים נכללו בה גם היבטים הקשורים בין היתר במגוון המינים. במקביל נאסף מידע רב על הסביבה הימית כחלק מהניטור המקומי המבוצע ע"י בעלי היתרי הזרמה לים וכן כחלק מדרישות הממונה על הנפט במשרד האנרגיה מבעלי הרישיון.

גורמים ממשלתיים נוספים מנטרים את הים לצורך תמיכה בפעולותיהם השוטפות, ביניהם משרד הבריאות המנטר היבטים של בריאות הציבור בחופים. בעקבות תגליות הגז הטבעי משקיע משרד האנרגיה תקציבים גדולים להשלמת הפערים במידע סביבתי באמצעות סקרים, מחקרים וניטור הים העמוק. ריבוי מסגרות הניטור, מחייב תיאום, ארגון וריכוז המידע למסד נתונים אחד שישרת את כל בעלי העניין. 

התייחסויות

השר להגנ"ס, זאב אלקין: "תכנית הניטור הלאומית היא תכנית רחבה שתיתן  מענה לכלל צורכי הניטור, המחקר והפיתוח של מדינת ישראל בים התיכון ותאפשר לנו להיות עם יד על הדופק על המתרחש שם. זאת, לאור הגברת לחצי הפיתוח על הים התיכון, המשמש כמקור העיקרי של מדינת ישראל למי שתייה ואנרגיה. אימוץ התכנית מצטרף למהפכה שהמשרד הוביל  בהתייחסות לים התיכון שכללה הפחתת הזרמה של למעלה מ- 95% פחמן אורגני לים בהתאם לאמנת ברצלונה".

שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ: "המשרד רואה חשיבות עליונה בהעמקת הידע על הסביבה הימית ושמירה עליה. בשנים האחרונות השקיע המשרד כ-10 מיליון שקל במחקרים, סקרים ופעולות ניטור בים העמוק. החלטת הממשלה מייסדת מנגנוני תיאום בין בעלי העניין השונים בים ומייצרת בסיס ארוך טווח לפעילות זו במענה לצורך המתמשך במעקב אחר הסביבה הימית והפעילות של חיפוש והפקת גז טבעי"

שר המדע, אופיר אקוניס: ״אנחנו דואגים לעתידם של הדורות הבאים. כל התפתחות טכנולוגית בעולם, חייבת להישמר גם על ידי הגנה על הסביבה. השילוב הזה חיוני לעתיד ישראל בכלל והמשרד ימשיך להוביל ולממן מחקרים פורצי דרך כדי להבטיח זאת״.

-----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. החלטת ממשלה: תוכנית ניטור לאומית ים התיכון, [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה