תוכנית לאומית להתמודדות עם שינויי האקלים
המשרד להגנת הסביבה מציג תוכנית לאומית לצמצום נזקים פוטנציאליים הנובעים משינויי מזג האוויר
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 31/7/2018

בישיבת הממשלה השבועית ביום א' אושרו עקרונות התוכנית הלאומית להסתגלות לשינוי אקלים, שמטרתה היערכות והתמודדות עם שינוי האקלים ואירועי מזג אוויר קיצוניים החזויים באזורנו.

המשרד להגנת הסביבה, שהכין והוביל את החלטת הממשלה בנושא, מסביר כי למרות שננקטים צעדים עולמיים להפחתת גזי חממה, קצב הפליטות בפועל עולה מדי שנה כך ששינוי האקלים הבא לידי ביטוי בעלייה בטמפרטורות, בשינוי משטר הגשמים ובאירועי מזג אוויר קיצוניים ילווה אותנו בעתיד. לכן יש להיערך לצמצום נזקים פוטנציאליים מאירועי מזג אוויר קיצוניים (גלי חום, שיטפונות, בצורות, שריפות, שלגים) והן להשפעות אקלימיות ארוכות טווח (עליית מפלס פני הים, הפחתה בכמויות המשקעים).

התוכנית החדשה מגיעה על רקע הסכם האקלים בפריז

נזכיר כי הממשלה אישררה לפני כשנתיים את הסכם פריז ובכך הצטרפה לעוד 170 מדינות שאישררו עד כה את ההסכם. הסכם פריז מקבע את המחויבות של מדינות העולם להפחתת פליטות גזי חממה במטרה לעצור את ההתחממות הגלובלית ללא יותר מ-2 מעלות ביחס לרמת הפליטה שלפני המהפכה התעשייתית.

בעקבות אישרור ההסכם ישראל כפופה למנגנון של הסכם פריז, המחייב את הממשלה לפעול על מנת לעמוד ביעדי ההפחתה של פליטת גזי חממה, אליהם התחייבה ישראל. אם ישראל לא תעמוד ביעדיה, היא תהיה חשופה לסנקציות הנגזרות מהסכם פריז.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. התחייבות או הזדמנות? ישראל אישררה את הסכם פריז, 15.11.2016
 2. הגבלה עולמית על גזי קירור HFC אושרה, 17.10.2016
 3. מאחורי הקלעים של היעד להפחתת פליטות גזי חממה בישראל, 06.10.2015
 4. הדיווחים השנתיים של חברות על פליטת גזי חממה פורסמו, 23.06.2016
 5. מידע נוסף על שינוי אקלים | infospot

30 תוכניות פעולה

התוכנית הלאומית כוללת 5 מטרות ראשיות:

 1. צמצום הפגיעות בנפש וברכוש ובניית חוסן כלכלי: ניטור מקרי תמותה תחלואה וטיפול בקבוצות בסיכון; יישום תוכנית אב למשק המים; הסברה; שימור משאבי מים, קרקע והסביבה; השקעה במו"פ ומיפוי פערי ידע; היערכות סקטור האנרגיה לשינוי אקלים.
 2. הגדלת העמידות של המערכות הטבעיות: שמירה על המגוון הביולוגי ותמיכה במערכות אקולוגיות עמידות; ניהול אקולוגי של מקורות המים, ניקוי נחלים, מניעת זיהום.
 3. בנייה ועדכון בסיס הידע המדעי לצורך קבלת החלטות: יצירת תוכנית ניטור לאומית; חיזוק הידע האקלימי ובניית יכולת המחקר האקלימי הישראלי; צמצום פערי הידע ומחקרים יישומיים במגוון תחומים; עדכון תוכניות היערכות לאסונות טבע.
 4. חינוך, העלאת מודעות והנגשת ידע: הנגשת מידע לציבור
 5. השתלבות ישראל במאמץ הגלובלי בהתאם למחויבותיה, וקידום שת"פ אזוריים ובינלאומיים: היבטים מדיניים-דיפלומטיים; תמיכה ושיווק של טכנולוגיות ישראליות להסתגלות לשינויי אקלים בארץ ובעולם.

את חמשת המטרות הראשיות ישיגו בעזרת 30 תוכניות פעולה, חלקן באחריות משרד ממשלתי מסוים וחלקן דורשות תיאום בין מספר משרדים וגופים רלוונטיים.

מינהלת לתיאום ומעקב אחר יישום התוכנית

לצורך יישום התוכנית תוקם מינהלת היערכות לשינויי אקלים, בראשות המשרד להגנ"ס ותכלול נציגי משרדי ממשלה ורשויות ממשל רלוונטיות לנושא. המינהלת, שתהיה אחראית על תיאום בין משרדי הממשלה ותעקוב אחר יישום התוכנית, תכלול ועדות משנה שיהיו אחריות על הנושאים: קידום מחקר, הערכת סיכונים, הנגשת מידע, קידום מדיניות הסתגלות, פיתוח קשרי ממשל וקשרים בינלאומיים, קידום שיווק ידע וטכנולוגיות ישראליות. הדוח השנתי שתכין המינהלת יוגש לממשלה ולאחר מכן יפורסם לציבור.

התייחסויות

השר להגנת הסביבה, זאב אלקין: "מיד עם כניסתי לתפקיד הובלתי לאישרור הסכם פריז בממשלה בשל חשיבותו. היום מדינת ישראל אישרה את החלק השני של התחייבותנו בהסכם  שכולל לא רק פעולות להפחתת פליטת גזי החממה - אותן אישרנו לפני כשנתיים - אלא גם בחינה של דרכי פעולה להתמודד עם האתגרים שנובעים משינויי האקלים. זו בשורה גדולה, כי החלטת הממשלה רותמת לראשונה את משרדי הממשלה השונים לעקרונות התכנית האסטרטגית של היערכות מדינת ישראל לשינויים אלו, ואני שמח על כך. התכנית הוכנה בהובלת המשרד להגנת הסביבה וכעת כל אחד מהמשרדים השונים יבחן את דרכי ההתמודדות ויגיש דיווח שנתי לממשלה על ההתקדמות בביצוע התוכנית".

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, ישראל דנציגר: "השפעות שינוי האקלים כבר כאן: הצפות,  בצורת, אירועי קיצון במזג האוויר - אנחנו חייבים להיערך כדי להציל חיים ולשמור על בריאות ואיכות חיי תושבי מדינת ישראל.  היום ממשלת ישראל מתחילה להיערך עם תוכניות מעשיות".

--------

מסמכים רלוונטיים:

 1. דוח היערכות ישראל לשינויי אקלים, 12.2017, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. התוכנית הלאומית ליישום הסכם פריז, 09.2016, המשרד להגנ"ס [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה