הנחיות חדשות לדיגום ואנליזה של קרקע מזוהמת
לאחר סבב הערות ציבור, פורסם נוסח סופי של המסמך המהווה נספח לביצוע סקר קרקע מזוהמת
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 06/4/2020

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה מסמך המפרט את שיטות הדיגום והאנליזה הניתנות לשימוש במהלך חקירת קרקע מזוהמת. מדובר בגרסה סופית של טיוטה שפורסמה בתחילת השנה לצורך קבלת הערות מהציבור. המסמך מהווה נספח להנחיות המקצועיות לביצוע סקר קרקע.

המסמך הנוכחי הוא עדכון להנחיות שפורסמו לפני כ־4 שנים, והוא מפרט את רשימת בדיקות הקרקע הנפוצות במהלך חקירת קרקע, בהן בדיקות לאיכות ולבקרה, שיטות אנליטיות נדרשות ושיטות קדיחה ודיגום מקובלות לכל בדיקה.

כפי שדיווחנו עם פרסום הטיוטה להערות הציבור, המסמך כולל שינויים רבים בהשוואה לגרסה הקודמת משנת 2016, וביניהם: פרק חדש בנוגע לשינוע דגימות קרקע לחו"ל, פירוט של רשימת גזי קרקע אקטיביים, רשימת מתכות ורשימת חומרי נפץ.


כתבות רלוונטיות:

  1. שיטות לדיגום ואנליזה לקרקעות מזוהמות, 27/1/2020
  2. פורסם מסמך הנחיות לסקר קרקע, 27/4/2016
  3. עודכנו הנחיות ערכי הסף לקרקעות מזוהמות, 16/5/2019
  4. עודכנו ההנחיות לחקר מזהמים במי תהום, 01/8/2019

רשימת מזהמי קרקע לבדיקת מעבדה

ההנחיות כוללות את הרשימות המעודכנות (Analytical List 1-5) לבדיקת מזהמים בכל שיטה (נדיפים, גז אקטיבי TO-15, חצי נדיפים, מתכות וחומרי נפץ), וצוין כי במקרים שבהם הסקר ההיסטורי יצביע על היתכנות להימצאות מזהמים שאינם מופיעים ברשימות, יש לציין בפני המעבדה האנליטית את סוג המזהם הנדרש.

המעבדות נדרשות לציין בדו"ח המעבדה את סף הדיווח (Limit of Report – LOR) בפועל של המזהמים הנבדקים באנליזה. בנוסף, על מגישי דו"ח ממצאים לוודא שסף הדיווח של המעבדה האנליטית למזהמים הנדרשים בכל שיטה נמוך מערך ה-VSL של אותם מזהמים.

הנחיות סופיות לשינוע דגימות קרקע

כאמור, במסמך יש פרק חדש העוסק בהנחיות לשינוע דגימות קרקע למעבדות מוסמכות בחו"ל בו מצוין כי נוהלי העבודה של המעבדה הדוגמת יכללו התייחסות לכל השלבים מרגע נטילת הדגימה בישראל ועד להגעתה אל המעבדה האנליטית בחו"ל.

הדרישות עבור שינוע דגימות הקרקע:

אחסון – יש לתעד עבור כל אריזה ועבור כל דגימה את תנאי האחסון ומשך האחסון בכל מקום. אחסון במקרר או במקפיא יהיה בכפוף להסמכה של הציוד ושל צורת הכיול שלו. מיקום אחסון הדגימות במעבדה הדוגמת יוגדר על פי נהלי העבודה הפנימיים ויתבצע במקום נעול, או תחת השגחה רציפה.

אריזה – אריזה חיצונית קשיחה למניעת מעיכה, סימון על גבי האריזה של מטען שביר בעברית ובאנגלית. אריזת כלי זכוכית בעטיפה נפרדת. השלמת נפח באריזה באמצעות חומרי מילוי ייעודיים. הגנה על מסמכים מפני רטיבות.

תיעוד – אל האריזה יצורף תיעוד באנגלית ובו רישום של כמות הדגימות בכל אריזה, סוג המכל בהן הן נמצאות ונפחו. כמו כן, רישום של מספר האריזה, רישום משקל אריזה כולל בעת האריזה. האריזה תיסגר באמצעות חותם כך שניתן יהיה להבחין אם נפתחה במהלך השינוע.

טמפרטורה – טמפרטורת הדגימות תשמר לאורך כל השינוע. לכל משלוח הדורש קירור יצורף מכשיר ניטור טמפרטורה רציף עם יכולת שמירה של הנתונים ושליפתם על ידי המעבדה האנליטית.

שילוח - השילוח יבוצע רק באמצעות חברות המספקות מספר משלוח המאפשר מעקב רציף אחר מיקום ומצב כל אריזה. יש להשתמש בטופס שרשרת משמורת באנגלית עם תיעוד מלא של תאריך, שעה, מיקום ומצב האריזה על ידי כל גורם עד להגעה למעבדה. אל המשלוח יש לצרף את כל המסמכים, האישורים וההצהרות הנדרשות.

----------

מסמכים רלוונטיים:

  1. נספח א'