עודכנו הנחיות ערכי הסף לקרקעות מזוהמות
הנחיות ערכי הסף החדשות מגדירות גם את ערכי הסף הראשוניים (VSL) לבירור האם קרקע מזוהמת וגם לקביעת ערכי מטרה לשיקום מבוסס סיכון לפי מתודולגיית IRBCA
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 16/5/2019

בהמשך לעדכון הנחיות לסקר סיכונים IRBCA בקרקעות מזוהמות עדכן המשרד להגנת הסביבה את טבלת ערכי הסף למזהמי קרקע ומסמך ההנחיות המצורף אליה, המחליפים את מסמך ההנחיות שעודכן לאחרונה ב-2017.

טבלת ערכי הסף החדשה תשמש גם לקביעת ערכי סף ראשוניים מחמירים המגדירים את ריכוז המזהמים בו קרקע נחשבת למזוהמת (ערכי VSL - Very Strict Level) וגם לקביעת ערכי מטרה לשיקום הקרקע המזוהמת על בסיס סיכון לאדם ולסביבה, לפי מתודולוגיית ה  IRBCA. במסמך החדש ניתן לבצע חיפושים וחיתוכים לפי שם, מספר או"ם, או משפחת מזהמים.

ערכי סף ראשוניים VSL או ערכי מטרה Tier1 של ה IRBCA?

נזכיר כי על פי מדיניות המשרד להגנת הסביבה לטיפול בקרקעות מזוהמות, כאשר יש קרקע החשודה כמזוהמת, נדרש סקר היסטורי ו/או סקר גז קרקע ו/או סקר קרקע, בסיומם נקבע האם הקרקע הינה "קרקע הטעונה טיפול" על פי השוואת ריכוז המזהמים בקרקע לערכי הסף הראשוניים המחמירים VSL – Very Strict Level.

במידה והקרקע אכן מזוהמת וטעונה טיפול, בעל הקרקע רשאי לבחור באחת משתי חלופות טיפול:

 1. טיפול לערכי סף ראשוניים מחמירים VSL – Very Strict Level.
 2. טיפול לערכי מטרה פרטניים לאתר (Tier1) בהתאם להנחיות הIRBCA , כך שריכוזי מזהמים נמוכים מהם לא יהוו סיכון לאדם ולסביבה באתר.

ה-IRBCA מציע חלופה לערכי הסף הראשוניים (VSL) ומאפשר לקבוע ערכי מטרה ספציפיים לאתר, לשיקום הקרקע, העלולים להיות מחמירים יותר או פחות מערכי הסף הראשוניים (VSL), אך נקבעים בהתאם למאפייני האתר והחומר המזהם. זאת, על בסיס בחינת דרכי החשיפה של האדם והסביבה לזיהום הקיים בקרקע.


כתבות רלוונטיות לנשוא:

 1. עדכון הנחיות לסקר סיכונים בקרקעות מזוהמות IRBCA, 2.05.2019
 2. עודכנו ערכי סף לקרקעות מזוהמות במודל התעדוף, 25.03.2019
 3. טיוטת הנחיות לסקר גז קרקע בשיטת דיגום אקטיבית, 07.03.2019
 4. תקנות חדשות יקלו את הטיפול בקרקעות מזוהמות, 16.10.2018
 5. זיהום קרקע | infospot

כיצד משתמשים בקובץ האקסל לערכי סף לקרקעות מזוהמות?

קובץ האקסל החדש מציג ערכי סף לכ- 800 מזהמי קרקע שונים ומכיל 3 גיליונות שונים:

 1. גיליון עבור ערכי סף ראשוניים מחמירים (VSL Very Strict Level)
 2. גיליון עבור ערכי מטרה Tier1 לאזורי מגורים לפי מתודולוגיית ה IRBCA
 3. גיליון עבור ערכי מטרה Tier1 לאזורי תעשיה לפי מתודולוגיית ה IRBCA

בשני הגיליונות של ערכי המטרה לשיקום לפי Tier1 (מגורים\תעשייה) מוצגים גם ערכי מטרה לגזי קרקע, דיגום אוויר תוך\חוץ מבני ועוד. כמו כן, ערכי המטרה לשיקום קרקע מזוהמת עבור הריכוזים הנמדדים בקרקע מחולקים לפי רמת הרגישות למי תהום:

 •  רמת רגישות א', א'1 ו-ב' עם עומק למי התהום מתחתית הזיהום של עד 6 מ'
 •  רמת רגישות א', א'1 ו-ב' עם עומק למי התהום מתחתית הזיהום של מעל 6 מ'
 •  רמת רגישות ב'1 ו-ג'

ערכי המטרה לשיקום קרקע מזוהמת עבור הריכוזים הנמדדים בגז-הקרקע מחולקים לפי הגנה על מסלולי חשיפה שונים:

 • שאיפת גזים תוך מבניים
 • שאיפת גזים בסביבה הפתוחה מחוץ למבנה

כמו כן, עבור כל מזהם מצוין המקור המגביל שהוביל לקביעת ערך הסף:

 • ריכוז רוויה בקרקע
 • ריכוז הגנה לחשיפה ישירה (מגע עורי, נשימת חלקיקים וכד')
 • ריכוז הגנה על מי תהום
 • תקנות אוויר נקי
 • ערך אשר נקבע ע"י קביעה רגולטורית אחרת

-------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה