עדכון הנחיות לסקר סיכונים בקרקעות מזוהמות IRBCA
עודכנו ערכי הסף לחשיפה למזהמים בקרקע, שיטות חישוב, התייחסות לגזי קרקע ועוד
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 02/5/2019

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור נוסח מעודכן של פרוטוקול IRBCA, העוסק בביצוע סקר סיכונים בתחום שיקום קרקעות מזוהמות. מסמך ה- IRBCA המעודכן יחליף את המסמך המקורי שפורסם ב-2014, וכולל מספר רב של שינויים, וכן קובץ אקסל מעודכן (גרסה 3) המפרט את ערכי הסף למזהמי קרקע בהתאם לפרוטוקול IRBCA  המעודכן. המסמך והטבלה מצורפים בהמשך.

מה זה IRBCA  ומתי משתמשים בו?

על פי מדיניות המשרד להגנת הסביבה לטיפול בקרקעות מזוהמות, כאשר יש קרקע החשודה כמזוהמת, ולאחר ביצוע סקר היסטורי ו/או סקר גז קרקע, נמצא כי הקרקע הינה "קרקע הטעונה טיפול" - בעל הקרקע רשאי לבחור באחת משתי חלופות טיפול:

 1. טיפול לערכי סף ראשוניים.
 2. טיפול לערכי סף פרטניים לאתר, לאחר ביצוע סקר סיכונים, בהתאם להנחיות  IRBC.

ה-IRBCA מציע חלופה לערכי הסף לחומרים מזהמים בקרקע ומאפשר לקבוע ערכי סף ספציפיים לאתר, העלולים להיות מחמירים יותר או פחות מערכי הסף הנהוגים כיום, אך נקבעים בהתאם למאפייני האתר והחומר המזהם.

פרוטוקול RBCA – Risk Based Corrective Action היא מתודולוגיה להערכת סיכונים הנובעים מזיהומים בקרקעות ובמקורות מים. המתודולוגיה פותחה בארה"ב ואומצה בישראל תחת השם IRBCA – Israel RBCA לאחר התאמתה למאפיינים של קרקעות ומי תהום בישראל. על פי מתודולוגיה זו עושים סקר סיכונים באמצעות מודל מתמטי כדי לקבוע את ערכי היעד לשיקום האתר אשר יבטיחו שלא ייגרם נזק לאדם ולסביבה.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. עודכנו ערכי סף לקרקעות מזוהמות במודל התיעדוף, 25.03.2019
 2. טיוטת הנחיות לסקר גז קרקע בשיטת דיגום אקטיבית, 07.03.2019
 3. זינוק של 750% בכמות הקרקעות המזוהמות שיטופלו, 29.10.2018
 4. תקנות חדשות יקלו את הטיפול בקרקעות מזוהמות, 16.10.2018
 5. זיהום קרקע | infospot

השינויים שהתווספו לפרוטוקול IRBCA

העדכון האחרון של פרוטוקול ה- IRBCA כולל מספר רב של שינויים ותיקונים, להלן חלק מהשינויים:

 1. עדכון טבלת ערכי יעד לשיקום קרקעות מזוהמות Tier1:
  1. הוסרה ההתייחסות לשאיפת פליטות גזי קרקע מתת הקרקע, בתוך מבנים ומחוץ למבנים.
  2. נוסף חישוב של ערך סף לריכוז גזי קרקע להגנה מפני שאיפה (מחוץ למבנים)
  3. מסלול חשיפה "מגע ישיר עם קרקע (מזוהמת)" כולל מעתה גם התחשבות בהגנה מפני בליעה, או מגע של העור בקרקע מזוהמות או שאיפה של גזי קרקע.
  4. המתודולוגיה שונתה כך שיחושב ערך סף אחד המייצג הן את פני הקרקע והן את תת הקרקע.
 2. השתנה אופן החישוב של ערכי סף לחשיפה מגזי קרקע ואוויר חיצוני
 3. השתנה אופן החישוב של ערכי סף לחשיפה ממי תהום מזוהמים
 4. השתנה אופן החישוב של ערכי סף לחשיפה ממגע ישיר בקרקע מזוהמת
 5. השתנו ערכי ברירת מחדל לחשיפה על בסיס המלצות מעודכנות של משרד הגנ"ס האמריקאי EPA.
 6. מעתה ניתן להשתמש בערכי חשיפה ספציפיים לאתר גם ב Tier2.
 7. רשימת הכימיקלים הורחבה ל 800 כימיקלים בתהאם למשרד הגנ"ס האמריקאי.

עדכון טבלת ערכי סף מבוססי סיכון למזהמי קרקע

יחד עם פרסום פרוטקול IRBCA מעודכן, המשרד להגנת הסביבה פרסם גם קובץ מעודכן לטבלת ערכי סף מבוססי סיכון למזהמי קרקע – טבלת עזר לנוחיות המשתמשים, הלקוחה מתוך ההנחיות המעודכנות לביצוע סקר סיכונים ה- IRBCA, ובה פירוט של כל המזהמים וערכי הסף כפי שהם רלוונטיים ל IRBCA.

הערות על המסמך שפורסם להערות הציבור יש לשלוח לדואר אלקטרוני שכתובתו: hanio@sviva.gov.il, לא יאוחר מתאריך 10.7.2019 (עדכון תאריך) 02.08.2019 יש לשלוח את ההערות כטבלה בפורמט וורד המציינת את מספר הסעיף הרלוונטי ואת ההערה לגביו. 

-------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה