עודכנו ערכי סף לקרקעות מזוהמות במודל התיעדוף
כמו כן נקבעו ערכי זיהום מרביים ונפח זיהום מרבי שמעליהם לא ניתן לאשר את דחיית השיקום ל-7 שנים בהתאם למנגנון התיעדוף
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 25/3/2019

המשרד להגנת הסביבה פרסם עדכון לערכי סף לקרקעות מזוהמות במודל התיעדוף (חישוב ערך הסף של ה-MTBE), זאת בעקבות פרסום ערכי סף חדשים למזהמי קרקע לפני כשנה וחצי. כמו כן נקבעו ערכי זיהום מרביים למזהמים שונים במודל התיעדוף וקביעת נפח זיהום מרבי שמעליהם לא ניתן לאשר את דחיית השיקום ל-7 שנים בהתאם למנגנון.

מנגנון התיעדוף מאפשר למשרד להגנ"ס, לייצר סדר עדיפות לטיפול בקרקעות מזוהמות, על ידי זיהוי האתרים היוצרים סיכון מוגבר לסביבה ולבריאות הציבור ולהפנות אליהם משאבי רגולציה ופיקוח.

מודל התיעדוף מנסה לזהות אתרים בעלי פוטנציאל נמוך להשפעה על רצפטורים ציבוריים, ולתת להם פטור ל 7 שנים מביצוע פעולות לטיפול בקרקע המזוהמת. לכן המודל חל על אתרים בהם זוהו לא יותר מ- 3 מוקדי זיהום, ושהשטח התפעולי בכל אחד מהם אינו עולה על 5 דונם. כמו כן, המודל מתייחס רק לסקרי קרקע שהוגשו על פי הנחיות המשרד משנת 2009, ושכללו תיחום של הזיהום.


כתבות רלוונטיות בנושא:

  1. הנחיות חדשות לפינוי קרקעות מזוהמות, 5.03.2019
  2. זינוק של 750% בכמות הקרקעות המזוהמות שיטופלו בשנים הקרובות, 29.10.2018
  3. תקנות חדשות יקלו את הטיפול בקרקעות מזוהמות, 16.10.2018
  4. 870 עסקים יחויבו לבצע סקר היסטורי כל 7 שנים, 13.08.2018
  5. מידע נוסף על קרקעות מזוהמות | infospot

השינויים שחלו במנגנון התיעדוף

  1. חישוב ערך סף ל-MTBE – מחושב על פי עומק מי התהום ותוך הנחה שמרחק באר ההפקה הקרובה 100 מ' מהאתר. מאחר וערך הסף להגנה על מי תהום השתנה מ-0.028 ל-0.0085 מ"ג/ק"ג, וגם ההכפלות בהתאם למרחק מבאר הפקה השתנו – עודכן ערך הסף, ועודכנה טבלת הערכים להכפלה לפי מרחק מבאר הפקה.  
  2. הגבלת ערכים מזהמים מקסימאליים –  הגדרת ריכוזים מקסימאליים למזהמים שונים שמעבר לריכוזים אלו לא ניתן יהיה לקבל דחיית שיקום ל-7 שנים.
  3. הגבלת נפח הזיהום – אם השטח המזוהם עולה על 3,000 קו"ב קרקע, וריכוז הממוצע של הזיהום עולה על ערך הסף לאזורי תעשייה, לא תאושר דחיית השיקום בהתאם למנגנון התיעדוף.

בהתאם לשינויים, פורסמה גם מצגת הדרכה מעודכנת בה מוטמעים השינויים האחרונים.

לעיון במסמכי ההנחיות המלאים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה