הנחיות חדשות לפינוי קרקעות מזוהמות
הנוהל נועד לקבוע אמות מידה לטיפול בבקשות ומתן אישורים, ומבהיר את אופן בדיקת הבקשה לקבלת אישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 05/3/2019

המשרד להגנת הסביבה פרסם הנחיות מעודכנות לפינוי קרקעות מזוהמות מחוץ לאתר המזוהם המצריך אישור מנהל. הנוהל נועד לקבוע אמות מידה לטיפול בבקשות ומתן אישורים ומבהיר את אופן בדיקת הבקשה לקבלת אישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות.

למרות שהמשרד להגנ"ס מעדיף לטפל בקרקעות מזוהמות באתר עצמו, פינוי קרקעות מזוהמות מחוץ לאתר המזוהם, הוא עדיין פתרון שכיח ובו עוסק הנוהל המעודכנן. חשיבותו של הנוהל, בין השאר, בהסדרה שהוא עושה לחפיפה שבין תחום הפסולת המסוכנת לתחום הקרקעות המזוהמות שני תחומים משיקים אך שונים.

ההנחיות המעודכנות מתייחסות למקרים הבאים:

 • פינוי קרקע מזוהמת ישירות ליעדי קצה לצורך השבה
 • פינוי קרקע מזוהמת אל מתקן טיפול בקרקע (טרם העברתה ליעדי קצה להשבה)
 • פינוי קרקע מטופלת ממתקן טיפול ליעדי קצה להשבה
 • פינוי קרקע מזוהמת במקרים חריגים ודחופים


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. 30 מפעלים יכנסו מדי שנה לתהליך חקירת זיהום קרקע, 01.11.2018
 2. זינוק של 750% בכמות הקרקעות המזוהמות שיטופלו, 29.10.2018
 3. קריטריונים חדשים לסיווג קרקעות מזוהמות, 18.04.2017
 4. אישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות, 31.07.2016
 5. מידע נוסף על קרקעות מזוהמות | infospot

יעדי קצה וערכי סף לקליטת קרקעות מזוהמות

הנוהל המעודכן מבהיר כי בהתאם להיררכיית הטיפול בפסולת, קיימת עדיפות להעביר את הקרקעות המזוהמות ליעדי קצה לצורך השבה (שימוש חוזר) על פני הטמנה או שריפה ללא השבת אנרגיה. הנוהל מציג את ערכי הסף לקליטת קרקע מזוהמת להשבה, כאשר חריגה מערכי הסף לקליטה מחייבת טיפול בטרם העברת הפסולת ליעד הקצה.

סוגי יעדי הקצה לקרקעות מזוהמות:

 • יעדי קצה להשבה (שימוש חוזר): כחומר כיסוי במטמנות, עבור תשתיות כביש, מילוי בורות וכתחליף חומר גלם בייצור מלט.
 • יעדי קצה באתר הפסולת הרעילה (נאות חובב): הטמנה או שריפה ללא השבה לאנרגיה, באתר פסולת הרעילה בנאות חובב.

ערכי סף לקליטת קרקע מזוהמת ביעדי השבה

ערכי סף לקליטת קרקעות מזוהמות במתקני טיפול

שימוש בממוצע בין רמות זיהום שונות

בין החידושים במסמך המעודכן, הבהרה כי במקרים בהם ממצאי חקירת הקרקע או ממצאי דיגום הערימה יצביעו על הפרדה מרחבית ברורה בין רמות שונות של זיהום, יקבעו מספר יעדי פינוי בהתאם לרמות הזיהום השונות. במקרה זה, לא יתאפשר ביצוע חישוב ממוצע בין רמות הזיהום השונות. שימוש בממוצע על פי UCL95% יתאפשר במקרים בהם התפרסות הריכוזים בסקר הקרקע או ערימה היא מאוד הטרוגנית והתקבלה בקשה מנומקת לשימוש בשיטה זו. בכל מקרה, השימוש בשיטת חישוב זו, תתאפשר רק כאשר מספר התוצאות גדול מ-10.

אישורי מנהל במקרים חריגים ודחופים

בנוסף, התווספה התייחסות למקרים חריגים ודחופים בהם נדרש פינוי של קרקע מזוהמת, כגון לאחר אירועי חומרים מסוכנים או כאשר אחסון הקרקע עד להשלמת הדיגום מהווה מפגע סביבתי דחוף, כגון מפגעי ריח ומפגעי אבק, ניתן יהיה לקבל אישור מנהל להעברת הקרקע לאחסון ביניים במתקני טיפול, לפני השלמת דיגום, וזאת בתוך 24 שעות. אישור המנהל יכלול תנאים לאחסון הביניים, השלמת הדיגום והפינוי ליעד הקצה. אישור כזה יינתן רק אם אין פתרון ישים אחר.


ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
LDD ד"ר רפי מנדלבאום 072-3712254 Ldd@infospot.co.il
WINDEX צח כהן 054-9360419 windex@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
איזיטופ טל אביטוב 072-3712248 easytop@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>

נושאים נוספים ופירוט מלא מופיעים במסמך ההנחיות. לעיון:

להמשך קריאת הכתבה המלאה