זינוק של 750% בכמות הקרקעות המזוהמות שיטופלו בשנים הקרובות
פרויקט שיקום קרקעות המדינה סוגר שנתיים. בכמה אתרים הסתיים השיקום? כמה טון קרקע מזוהמת טופלה וכמה תטופל בשנים הקרובות? אילו אתרים יטופלו ב-2019 וכיצד בוחרים את החלופה המועדפת לטיפול?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 29/10/2018

בכנס זיהום סביבתי בקרקע ומים שהתקיים לאחרונה ביוזמת המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה, קיבלו המשתתפים סקירה לגבי התקדמות פרויקט שיקום קרקעות המדינה והתוכניות לעתיד הקרוב וכן הסבר מפורט לגבי אופן בחינת חלופות הטיפול.

להזכירכם, לפני כשלוש שנים החליט קבינט הדיור כי החברה הממשלתית לשרותי איכות הסביבה תנהל את פרויקט שיקום הקרקעות המזוהמות של המדינה, על מנת להכשירן לטובת בניית יחידות דיור, בשאיפה לתרום להגדלת היצע יחידות הדיור והורדת מחירי הדירות. כמובן שהדגש הוא על קרקעות מזוהמות באזורי ביקוש לבנייה למגורים.

6 אתרים שוקמו. ניתן להקים 10,000 יחידות דיור

אבי חייםראש אגף שפכי תעשייה, קרקעות מזוהמות ודלקים במשרד להגנ"ס. סקר את התקדמות פרויקט שיקום הקרקעות המזוהמות הפועל מזה כשנתיים. עד כה טופלו ושוקמו כ- 6 אתרים: מתחם בזק מזרחית לתעש נוף ים, רכס עתלית, כפר יונה, פרדס וחסכון, טירת בכרמל, ונס 130. שיקום קרקעות אלו יאפשר בניית כ-10 אלפים יחידות דיור.

בנוסף 9 אתרים נמצאים בשלבי חקירה שונים, סקר היסטורי או סקר סיכונים (IRBCA).  אם וכאשר ישוקמו אתרים אלה, הם יאפשרו בניית כ-60,000 יחידות דיור:

סטטוס קרקעות המדינה בחקירה של קרקע מזוהמת

מבחינה תקציבית, עד כה נוצלו כ 17.5 מיליון ₪ לפרויקט, מתוכם 80% (13.6 מיליון ₪) נוצלו בשיקום רכס עתלית שהסתיים לפני כחצי שנה.

תוכנית ל-2019: קפיצה של 750% בכמות הקרקעות שיטופלו

על פי התוכנית לשנת 2019 ייכנסו לעבודת שיקום 8 אתרים, בהתאם לקצב סיום חקר הקרקע בכל אתר. ההערכה כי באתרים האלה יטופלו כ-312,000 אלף טון קרקעות מזוהמות, לעומת כ-41 אלף טון של קרקע מזוהמת שטופלה בשנתיים הראשונות לפרויקט 2017-2018. מדובר בקפיצה של 750% !

אך חשוב לציין כי מדובר באתרים (וכמות קרקעות תואמת) שההערכה היא שהם ייכנסו לעבודה ב 2019, אך עבודות השיקום יכולות להמשך גם לשנים נוספות, כך שגם כמות הקרקעות המדוברת (312,000 טון) תיפרש על פני מספר שנים.

במסגרת הכנס הוצגה גם הערכה לגבי שיטות הטיפול בהם ישתמשו לשיקום הקרקעות המזוהמות. לפי המפורט בטבלה:

הערכת התפלגות שיטת טיפול בקרקעות מזוהמות 2019

אחד מהאתרים המתוכננים לשיקום ב-2019, כבר נמצא בתהליך שיקום – אס"פ נתניה הכולל טיפול בכ-2 מיליון קוב של קרקע, כאשר עד היום טופלה מחצית מהקרקע בעלות של כ-95 מיליון ₪. כדי לאפשר מיון טוב יותר של הקרקע המדינה נתנה מענק של מיליון ₪ לטובת הקמת מתקן שטיפה נייד.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. שיקום אתר הפסולת בחוף הדרומי של נתניה יצא לדרך, 7.10.2018
  2. חלופות הטיפול המוצעות בשיקום בה"ד 20 בצריפין, 24.07.2018
  3. ראיון עם האחראי על פרויקט שיקום הקרקעות המזוהמות,  29.01.2017
  4. שיקום הקרקעות המזוהמות ברכס עתלית הסתיים, 3.04.2018
  5. מידע נוסף על קרקעות מזוהמות | infospot

אופן בחינת חלופות שיקום הקרקעות המזוהמות

מתי כספי, מהחברה לשרותי איכות הסביבה הציג את אופן בחינת חלופות הטיפול בפרויקט שיקום קרקעות המדינה לאחר סיום שלב חקירת הקרקע.

התהליך כולל הגדרת היקף העבודה על סמך ממצאי החקירה, הכנת סקר חלופות שיקום הנשען על טכנולוגיות זמינות ולאחר מכן הצגת החלופות לאישור ועדת ההיגוי הבינמשרדית. כל זאת בהתאם למדיניות המשרד, מניעת השפעות שליליות על הסביבה, לו"ז להשלמת השיקום ועלות השיקום.

עדיפות להשבה וכיסוי

לאחר שבשלב חקר הקרקע התגלתה קרקע מזוהמת הדורשת טיפול, ראשית בודקים האם ניתן להשתמש בקרקע לכיסוי במטמנות פסולת או להשבה, כלומר שימוש בקרקע באתר אחר כקרקע למילוי בפרויקטים של תשתיות וכו'.

אופן בחירת חלופות הטיפול בקרקעות מזוהמות

במידה ולא ניתן להשתמש בקרקע להשבה או כיסוי בודקים אפשרויות אחרות, כאשר בודקים האם רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מאפשרת תהליך שיקום קרקע הנמשך יותר משנה. במרבית המקרים, זמן השיקום מוגדר ע"י רמ"י לא יותר משנה, ואז בוחנים חלופות טיפול Off Site כלומר חפירה והוצאה לטיפול מחוץ לאתר לפי רשימת הטכנולוגיות והאתרים המאושרים לטיפול בקרקע מזוהמת.

במידה ורמ"י מאפשרת ששיקום האתר ימשך יותר משנה, נבחנות גם פתרונות on site וטכנולוגיות אחרות שלא נמצאות ברשימת הטכנולוגיות והאתרים המאושרים לטיפול בקרקע מזוהמת.

---------

מסמכים רלוונטיים:

  1. מצגת אופן בחינת חלופות הטיפול בקרקעות מזוהמות, החברה לשרותי איכות הסביבה [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה