לאחר סאגת המחקר האפידמיולוגי בחיפה שהופסק: 12 מחקרים חדשים
המשרד להגנת הסביבה משיק סדרה של מחקרים שיבדקו את הקשר בין זיהום האוויר במפרץ לבין תחלואה. בנוסף, יממן המשרד 12 מחקרים בנושאי תחליפי נפט לתחבורה, שפך הנפט בעברונה ובנייה ירוקה. תקציב כולל של 13,200,000 ₪
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 16/3/2017

כחצי שנה לאחר שהופסק מימון המחקר האפידמיולוגי, שאמור היה לבחון את הקשר בין זיהום האוויר לתחלואה בחיפה, מודיע המשרד להגנ"ס כי יממן 12 מחקרים חדשים במפרץ חיפה בתחומי האפידמיולוגיה והסביבה בהיקף של 10.2 מיליון ₪.

תזכורת: מדוע הופסק המימון של המחקר הקודם?

נזכיר, כי לאחר שתוצאות שנת המחקר הראשונה (מתוך 5), שבוצע באוניברסיטת חיפה, הודלפו לתקשורת ועוררו סערה סביב "ראשי התינוקות הקטנים בחיפה", ולאחר שפורסמו "מפות הסרטן של חיפה" המבוססות כביכול על מאמר מדעי המבוסס על חלק מתוצאות אותו מחקר אפידמיולוגי שהופסק – מונתה ועדה מדעית על ידי משרדי הגנ"ס והבריאות כדי לבחון את מסקנות שנת המחקר הראשונה והמשכו. חוות הדעת של הוועדה המדעית קטלה את המחקר האפידמיולוגי, טענה כי אין להתבסס עליו וקראה להפסיק את מימונו.

בדו"ח שהוציאה הוועדה המדעית נכתב, כי שיטות המחקר שהוצגו בסיום שנת המחקר הראשונה, אינן מהוות תשתית מחקרית מבוססת, ולכן לא ניתן להתייחס לממצאים שהתקבלו עד כה. "לפיכך ממצאים אלה אינם יכולים להוות בסיס להערכת התחלואה ולקשר שבין זיהום האוויר ומצב התחלואה באזור מפרץ חיפה".

ייבדק הקשר בין זיהום אוויר ותחלואה

בעקבות הפסקת המחקר, פרסם המשרד להגנ"ס באפריל 2016 קול קורא להגשת הצעות למחקרים בתחומי האפידמיולוגיה והסביבה. בתחום האפידמיולוגיה הוגשו 16 הצעות מחקר ומתוכם אושרו 6 מחקרים בתקציב כולל של 8.4 מיליון ₪, ובתחום הסביבה הוגשו 12 הצעות ואושרו 6 בתקציב כולל של 1.8 מיליון ₪. המחקרים נבחרו בהתייעצות עם משרד הבריאות.

המחקרים האפידמיולוגיים בחיפה יבדקו את הקשרים בין מרכיבים שונים ורמות שונות של זיהום אוויר במפרץ חיפה לבין תחלואה בקבוצות אוכלוסייה שונות ובאזורים שונים. המחקרים יעשו שימוש בכלים של ניטור ביולוגי על מנת לבחון את הקשר בין חשיפה פרטנית של נשים הרות וילדים למזהמים סביבתיים כמו מתכות כבדות, מזהמים אורגניים וחומרי הדברה לבין התפתחות ילדים. הקשר בין חשיפה למזהמים ובין תפקודי ריאה ומחלות סרטן ייבחן במחקרים נוספים.

המחקרים הסביבתיים בחיפה יבדקו את השפעת הזיהום הסביבתי על המערכות האקולוגיות השונות במפרץ חיפה. מחקרים אלה יבחנו את תהליכי ההסעה והפיזור האטמוספריים של חומר חלקיקי במפרץ חיפה, יבחנו ריכוזי פורמלדהיד וכן יבחנו וישייכו חלקיקים עדינים מרחפים למקורות המזהמים במפרץ.

מחקרים על נפט ובנייה ירוקה

בנוסף ל-12 המחקרים על חיפה, אושרו 12 מחקרים נוספים - 4 מחקרים בנושא של תחליפי נפט לתחבורה, בהיקף כולל של 501 אלף ₪, 3 מחקרים בנושא שפך הנפט בעברונה בהיקף של 1.05 מיליון ₪ ו- 5 מחקרים נוספים בנושא בנייה ירוקה בהיקף של 1.49 מיליון ₪.

כך שמימון המשרד ל-24 המחקרים מסתכם ב-13.2 מיליון ₪. בשלושת השבועות האחרונים התקיימו במשרד להגנת הסביבה מפגשי התנעה עם צוותי החוקרים הזוכים, ובהם הוצגה תוכנית העבודה של כל מחקר ומחקר.

12 מחקרים כבר יצאו לדרך – בהובלת ההסתדרות המדיצינית הדסה; מרכז רפואי אסף הרופא; מכללת תל חי; מוסד שמואל נאמן; והמכון הלאומי לחקר ימים ואגמים והמכון הגיאולוגי. יתר 12 המחקרים נמצאים בשלבי חתימה שונים.

התייחסויות

ד"ר סיניה נתניהו, המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה: "הרחבת והעמקת בסיס הידע המדעי קריטיים לשם קבלת החלטות מושכלות במדיניות ציבורית-סביבתית".

----------

קישורים רלוונטיים

  1. משרד הבריאות והמשרד להגנ"ס: אין לממן את המשך המחקר האפידמיולוגי בחיפה במתכונתו הנוכחית, 07.08.2016
  2. מי אחראי על זיהום האוויר במפרץ חיפה? 31.07.2016
  3. מה רשום במאמר המדעי על הסרטן בחיפה? 07.07.2016
  4. קרב גרסאות בין המשרד להגנ"ס לערוץ 2 ופעילי הסביבה במפרץ חיפה, 09.06.2016
  5. האמנם ראשי התינוקות בחיפה קטנים ב 20-30%? 08.02.2016
  6. מידע נוסף על זיהום אוויר במפרץ חיפה | infospot