מפל"ס 2016 מתפרסם
שנה חמישית לפרסום המפל"ס [מרשם פליטות לסביבה] – כמה מפעלים מדווחים? אילו ענפים? ומה מגמת הפליטות לאוויר? באיזה מזהמים חלה דווקא עלייה?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 10/9/2017

המשרד להגנת הסביבה הציג היום את אחד הפרסומים הסביבתיים הגדולים של השנה: המפל"ס – מרשם פליטות לסביבה (PRTR) לנתוני שנת 2016: כמות הפליטות לאוויר, הזרמת מזהמים לשפכים ולים והעברת פסולת של כ-570 מפעלים. 

מפל"ס PRTR  | תזכורת - מה זה בכלל?

זו השנה החמישית ברציפות בה מתפרסמים דיווחי המפל"ס של כ-570 מפעלים/מתקנים מתוקף חוק "מרשם פליטות לסביבה – מפל"ס". הדיווחים כוללים את כמות פליטות המזהמים לאוויר, לקרקע או לים. בנוסף מדווחים כמות הזרמת מזהמים לשפכים וכמות הפסולת המסוכנות והלא מסוכנת המועברת. כל המידע מתפרסם באתר האינטרנט של המשרד להגנ"ס בו ניתן לבצע פילוח לפי מזהם, לפי מפעל/מתקן, השוואה בין השנים ועוד.

 

השנה המשרד השיק כלי חדש לניתוח מתקדם של הנתונים:

מפל"ס 2016 | כמות המפעלים המדווחים ואכיפה

השנה התווספו כ-20 מפעלים לדיווח המפל"ס והמספר עלה ל-570 מפעלים/מתקנים. נראה שהמספר מתייצב, כאשר בשנתיים הקודמות הייתה תוספת של כ 10-20 מפעלים בשנה.

המשרד להגנת הסביבה מגלה, כי העלייה במספר המדווחים אינה נובעת ברובה מגידול בפעילות העסקית, אלא מפעילות איתור, פיקוח ואכיפה כנגד מפעלים חייבים שאינם מדווחים. בשנה האחרונה הוטלו 7 עיצום כספיים למפעלים עקב אי דיווח למפל"ס.

מפל"ס | חלוקה לפי ענף

היות וזהות המתקנים המדווחים למפל"ס כמעט זהה לשנה שעברה, גם הפילוח לפי ענף זהה. כשליש מהמדווחים שייכים לענף החקלאות (בעיקר לולים וחזיריות), שליש הם אתרי סילוק או טיפול בפסולת ושפכים והנותרים הם מפעלי תעשיה מענפים שונים.

פילוח לפי ענף

מפל"ס | הפחתת זיהום אוויר בתעשייה וייצור חשמל

מניתוח שערך המשרד להגנ"ס על בסיס נתוני המפל"ס שהצטברו בשנים האחרונות, נמצא כי הושגו הפחתות משמעותיות בשיעורים של 17%-48% בפליטת חומרים מזהמים לאוויר בין 2012 ל-2016, כתוצאה מדרישות המשרד להגנ"ס בהיתרי הפליטה של המפעלים, וכן כתוצאה מהגברת השימוש בגז טבעי לייצור חשמל ובתעשייה.

למרות זאת, הפליטות של תחמוצות חנקן [NOx] ותחמוצות גופרית [SOx] לנפש בישראל עדיין גבוהות מהפליטות במדינות האיחוד האירופי. המקור המרכזי לפליטות מזהמים אלו לאוויר נותר תחנות הכוח הפחמיות בחדרה ובאשקלון, שעדיין חלק מיחידות הייצור בהן פועלות ללא מתקנים מתקדמים להפחתת מזהמים.

במפרץ חיפה התרחשה הפחתה משמעותית בפליטות בשנת 2016: הפחתה של 54% בפליטת חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים לאוויר וכן הפחתה של 18% בפליטת חומרים אורגניים נדיפים, וב-45% במצטבר מאז 2012.

עלייה בפליטת חומרים אורגניים נדיפים NMVOC's

אחד מהפרמטרים בו נרשמה דווקא עלייה של 5% בשנת 2016 הוא פליטות חומרים אורגניים נדיפים (NMVOCs). המשרד מסביר כי אחת הסיבות לכך היא תוספת פליטה חריגה שהתרחשה בתחילת שנת 2016 במפעל רותם אמפרט נגב, של כ-500 טון נוספים מעבר לפליטה השגרתית השנתית העומדת על 1,100 טון. הפליטה החריגה התרחשה בעת שדרוג מתקנים לצורך הפחתת פליטות. המשרד יזמן את המפעל לשימוע עקב הפליטה החריגה.

פליטות שאירעו בתקלות

המפל"ס כולל גם מידע על פליטות בתקלות. בשנת 2016 דיווחו 65 מפעלים על פליטות בתקלות לכל מרכיבי הסביבה (כ-11% מהמדווחים). הפליטה הבולטת ביותר היא של כ-5,100 טון חומרים שונים באירוע שריפת המכל בבתי זיקוק לנפט (בז"ן) ב-25 בדצמבר 2016. חקירת המשטרה הירוקה סביב אירוע זה הסתיימה ב 03.2017 ומסקנותיה הועברו לבחינה ולטיפול של פרקליטת המשרד ופרקליטות המדינה.

מפל"ס 2016 | סיכום ביניים

לאחר 5 שנות דיווחי מפל"ס, המשרד להגנת הסביבה יכול לרשום לעצמו הצלחה ביישום חוק זה שנכנס לתוקף ב- 2012 ומהותו דיווח סביבתי. 570 מפעלים מדווחים מדי שנה ברמה תואמת לאיחוד האירופי, הנתונים מתפרסמים לציבור, נוצר מאגר מידע לשימוש קובעי מדיניות, אקדמיה ושאר גורמים – כל אלה הם הישגים ראויים לציון שלא מובנים מאליהם. נראה שהיישום המוצלח והמהיר של מרשם הפליטות לסביבה תוך שימוש מצומצם באכיפה מלמד גם על התגייסות ובגרות של התעשייה הישראלית שנושאת על גבה בשנים האחרונות את עול צמצום הפערים הסביבתיים ביחס לנהוג באיחוד האירופאי שהינו המוביל העולמי בנושא זה.

מעיון בדו"ח המפל"ס ניתן ללמוד על נושאים נוספים כגון ההפחתה בפליטות לאוויר מתעשייה ויצור חשמל, מגמות בצריכת מזוט וגז טבעי, פליטת חומרים מסרטנים, פליטת תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית לאוויר וכן תרומת תחנות הכוח הפחמיות לפליטת מזהמים, הזרמת קולחי מט"שים, העברת פסולת מתחנות מעבר, יצוא פסולת לחו"ל, השוואת המפל"ס עם המרשם האירופי המקביל.

התייחסויות

זאב אלקין, השר להגנת הסביבה: "אנחנו במשרד להגנת הסביבה מכירים בצורך לשקיפות הנתונים לציבור הרחב ולתקשורת. המפלס הוא כלי חשוב לנו למעקב, קביעת מדיניות וקבלת החלטות - אבל הוא גם הזדמנות לארגונים סביבתיים ולציבור הרחב לקבל נגישות לכל הנתונים שברשות המשרד. אנו בטוחים שהשקיפות היא כלי חשוב להגברת שותפות הציבור במאבק הסביבתי. גם בעתיד נמשיך לנקוט במדיניות של שיתוף ציבור וכלי התקשורת בכל האמצעים שעומדים לרשותנו, לאחר שהנתונים נבדקו באופן מקצועי"

מרותם אמפרט נמסר: "כפי שצויין בדוח המשרד להגנת הסביבה, מדובר באירוע נקודתי שהתרחש בעת שדרוג מתקנים לצורך הפחתת פליטות."

------------

מסמכי רלוונטיים:

  1. דו"ח מפל"ס 2016, המשרד להגנ"ס  [pdf]
  2. בסיס הנתונים המלא לדיווחי 2016 [xls]

-----------------

קישורים רלוונטיים:

  1. מפל"ס 2015 מתפרסם - מה המגמות של הפליטות לסביבה? 1.09.2016
  2. משנים את רשימת הפעילויות, המזהמים וערכי הסף במפל"ס, 28.03.2016
  3. ימים אחרונים להגשת דיווח המפל"ס השנתי, 20.03.2016
  4. עודכנו ההוראות הראשיות לדיווח מפל"ס, 08.12.2015
  5. מפל"ס 2014 מתפרסם, האם יש שיפור בפליטות התעשיה? 27.10.2015
  6. מפל"ס – ראשי | infospot