מינהל סביבה מתאחד עם מינהל תעשיות במשרד הכלכלה
עוז כ"ץ, שניהל עד היום את מינהל סביבה, יעמוד בראש היחידה המאוחדת
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 27/6/2018

משרד הכלכלה והתעשייה מדווח על הקמת מינהל תעשיות חדש שירכז את הפעילות התעשייתית של המשרד. מדובר באיחוד של 2 יחידות - מינהל תעשיות ומינהל סביבה ופיתוח בר קיימא. מי שיעמוד בראש מינהל תעשיות החדש הוא עוז כ"ץ שעמד עד היום בראש מינהל סביבה. מנהל מינהל תעשיות הקודם, מר יאיר שירן, נבחר לתפקיד נציג ישראל ב  OECD בפריז.

מטרת האיחוד להקנות מרכז ידע אחד עבור מידע וסיוע לתעשייה. איחוד שתי היחידות יאפשר ריכוז של הפעילות התעשייתית במשרד באמצעות רפרנטים ענפיים למגזרי המשק העיקריים. מינהל תעשיות החדש יפעל לבחינת כלי סיוע חדשים ולהבנת החסמים הרגולטוריים העומדים בפני התעשייה.

מה עושים במינהל תעשיות?

מינהל התעשיות ריכז עד כה את פעילות משרד הכלכלה בהיבטים הקשורים לתמיכה בהפעלת כלי סיוע לתעשייה, עיצוב מדיניות לפיתוח ענפי התעשייה והייצור ויצירת תשתית חוקית ונוהלית לפעילות התעשייה בארץ תוך יישום עקרונות של קידום התחרות בשוק הישראלי ופיתוח כושר התחרותיות של התעשייה הישראלית בשווקים הבינלאומיים.​

מה עושים במינהל סביבה ופיתוח בר קיימא?

מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא הוקמה בשנת 2010 על בסיס מינהל הכימיה במשרד הכלכלה, במטרה להטמיע ערכי סביבה בתעשייה, הגברת היעילות וכושר הייצור והייצוא של מוצרים ושירותים בתחום הטכנולוגיות סביבתיות. היחידה ריכזה את ההיבטים של איכות הסביבה בתעשייה, טיפלה באמנות סביבתיות בינלאומיות, השתתפה בחקיקה מקומית הנובעת מדרישות סביבתיות והבטיחה שזרועות הסיוע של המשרד יקדמו בין היתר את ערכי הסביבה.

המינהל המאוחד מוביל בימים אלה פרויקט של קידום כלכלה מעגלית בתעשייה הישראלית במסגרתו הושק פרויקט של סימביוזה תעשייתית.

---------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. משרד הכלכלה מפרסם מכרז לקידום סימביוזה תעשייתית, 15.03.2018
  2. מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה מתחלף, 11.05.2017
  3. חילופי שרים במשרד הכלכלה והתעשייה, 24.01.2017
  4. ח"כ אלי כהן צפוי להתמנות לשר הכלכלה והתעשייה, 10.01.2017