האיחוד האירופי: 6 מדינות חרגו בשנת 2016 מתקרת הפליטות
מיהן המדינות שחרגו מהיעד? למה חל גידול בפליטות האמוניה? מה אחוז ההפחתה הנדרש כדי לעמוד ביעד לשנת 2030?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 29/7/2018

האיחוד האירופי פרסם ניתוח של פליטות המזהמים לשנים 2010-2016 כפי שדווחו על ידי המדינות החברות באיחוד בפברואר 2018. הניתוח כולל התייחסות ל-4 מזהמי אוויר עיקריים:

 1. תחמוצות חנקן (NOx)
 2. תרכובות אורגניות נדיפות ללא מתאן (NMVOCs)
 3. דו תחמוצת הגופרית (SO2)
 4. אמוניה (NH3)

מהניתוח עולה כי:

 • בשנת 2016, סך הפליטות בכל האיחוד האירופאי של 4 מזהמי האוויר היו מתחת לערכי הפליטה שנקבעו ב-2010 ותקפים עד 2019.
 • בעוד סך הפליטות של 3 מזהמי האוויר למעט אמוניה המשיכו במגמת הירידה באיחוד האירופי זו השנה השלישית ברציפות, הפליטות של אמוניה עלו ב-0.5% מ-2015 ל-2016, ובשנים 2014-2016 חל גידול של 2%. עליות אלו נובעות בעיקר בגלל פליטות ממגזר החקלאות.
 • בשנת 2016, 6 מדינות המשיכו לחרוג מהתקרות עבור מזהם אחד או יותר.

מדינות אירופאיות שלא עמדו ביעדי פליטות לשנת 2016


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. אירופה מחמירה את מכסת הפליטות לאוויר, 22.12.2016
 2. מגמות איכות אוויר באירופה, 26.12.2016
 3. 10 מדינות אירופאיות לא עמדו ביעדי פליטה, 27.06.2016
 4. מידע נוסף על זיהום אוויר | infospot

 • בשנת 2016, הפליטות באיחוד האירופי עבור שני מזהמים (NMVOCs ו- SO2) היו כבר מתחת לרמות להפחתת פליטות כפי שהתחייבו עד 2020 למזהמים אלה. הפליטות של אמוניה וחומר חלקיק דק מרחף (PM 2.5) גבוהים רק ב-2% מתקרת ההפחתה 2020.
 • עבור תחמוצות חנקן, דרושה עוד ירידה של 5% כדי לעמוד בהתחייבות 2020. לעומת זאת, נדרשות הפחתות משמעותיות יותר עבור כל המזהמים כדי לעמוד ביעד הפחתת הפליטות עד שנת 2030 (יותר מ-30% עבור חלקיקים מרחפים ותחמוצות גופרית וכמעט 40% עבור תחמוצות חנקן).

-------

מסמכים רלוונטיים:

 1. דו"ח האיחוד האירופאי - NEC Directive reporting status 2018

להמשך קריאת הכתבה המלאה