המשרד להגנת הסביבה מפסיק חלק נוסף במחקר האפידמיולוגי בחיפה
שנה לאחר ההמלצה להפסיק בדיקת 3 נושאים במחקר האפידמיולוגי, שרי הגנ"ס והבריאות קיבלו את המלצות הוועדה המדעית, שמונתה ללוות את המחקר, להפסיק גם חלקים נוספים במחקר, למעט בנושא ניטור ביולוגי של השפעת זיהום אוויר. יפורסם קול קורא למחקרים חדשים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 26/6/2017

המחקר האפידמיולוגי במפרץ חיפה שבוחן את הקשר בין זיהום אוויר לתחלואה ממשיך לייצר כותרות. זה התחיל לפני שנה וחצי עם הדלפה לתקשורת של תוצאות שנת המחקר הראשונה (מתוך 5) שעוררו סערה בשל "ראשי התינוקות הקטנים בחיפה". לאחר מכן פורסמו "מפות הסרטן של חיפה" המבוססות כביכול על מאמר מדעי המבוסס על תוצאות אותו המחקר.

בעקבות הסערות, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות החליטו להלאים את המחקר, לממנו באופן מלא והציבו ועדה מדעית שתבחן את  התוצאות הראשוניות ואת השלמת המחקר. אותה ועדה המליצה לפני כשנה להפסיק 3 מתוך 6 נושאי המחקר, בשל בעיות בשיטות המחקר, והציעה לבצע תיקונים ב- 3 נושאי המחקר שנותרו.

כעת, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מדווחים שאותה וועדה מייעצת בחנה שוב את 3 המודולים שנותרו, והמליצה להפסיק 2 מהם ולהותיר רק אחד – ניטור ביולוגי של השפעת זיהום אוויר. המלצת הועדה התקבלה.

כמו כן הודיע המשרד להגנ"ס, כי לאחר התייעצות עם משרד הבריאות הוא נערך לפרסום קול קורא חדש לצורך תמיכה במחקרים חדשים בנושאים אלה.

התניית המחקר – הצבת מומחה לאיכות אוויר

כזכור, הוועדה המדעית המלווה למחקר הניטור האפידמיולוגי של מפרץ חיפה, בראשות פרופ' סיגל סדצקי, המליצה ב-3 באוגוסט 2016 על הפסקת ביצוע של 3 מודולים במחקר הבוחנים את הקשר בין זיהום האוויר במפרץ לבין התפתחות סרטן, אסטמה ילדים ואסטמה של מיועדים לשירות ביטחון, וכן על עריכת תיקונים בשלושת המודולים האחרים: הערכת חשיפה למזהמי אוויר, ניטור ביולוגי והקשר בין החשיפה לבין מצב בריאות ילודים.

מדיווח המשרד עולה, כי לאחר קבלת תגובת החוקרים להתייחסות הוועדה ולאחר שחברי הוועדה שקלו הצעות ותגובות לשיפור מודול החשיפה, מדדי גדילה בילודים וניטור ביולוגי, הוועדה המדעית מסרה לשרים את המלצותיה:

 1. לקבל את תיקוני החוקרים לגבי מודול הניטור הביולוגי ולהמשיך במחקר זה.
 2. לקבל את תיקוני החוקרים במודול הבוחן את מצב בריאותם של ילודים ולהתנות את המשך המחקר בהצבת מומחה בתחום איכות האוויר וקבלת התייחסות להערות הוועדה.

על פי המשרד, מאחר שצוות המחקר לא צירף מומחה ומשלא הוטמעו הערות הוועדה לגבי השיטות במודול החשיפה, הוועדה המליצה שלא להתקדם עם מודול החשיפה לזיהום אוויר ומודול מדדי גדילה בילודים. כלומר, להמשיך רק במודול הניטור הביולוגי.

מתוך 6 נושאי מחקר נשאר 1

כזכור, מטרת המחקר, שהחל ב-2015 ואמור היה להתפרש על פני 5 שנים, הייתה לחקור את הקשר בין זיהום סביבתי במפרץ חיפה לבין בריאות התושבים באזור, והוא כלל 6 תתי נושאים:

 1. תחלואה בסרטן ריאות ולימפומה שאינה הודג'קין
 2. תחלואת אסטמה בקרב ילדים
 3. תחלואת אסטמה בקרב מתגייסים לצה"ל
 4. הערכת חשיפה למזהמי אוויר (ניטור איכות אוויר)
 5. ניטור ביולוגי של השפעת זיהום אוויר
 6. הקשר בין חשיפה למזהמי אוויר לבריאות ילודים

באוגוסט 2016 הוועדה סברה פה אחד, כי שיטות המחקר שהוצגו בסיום שנת המחקר הראשונה אינן מהוות תשתית מחקרית מבוססת, ולכן לא ניתן להתייחס לממצאים שהתקבלו עד כה והם אינם יכולים להוות בסיס להערכת התחלואה ולקשר שבין זיהום האוויר ומצב התחלואה באזור מפרץ חיפה. חברי הוועדה טענו כי המחקר רצוף בבעיות מתודולוגיות מהותיות, המעוררות ספק בנוגע למהימנות ותוקף השיטות בהן השתמשו החוקרים ומכאן, שגם לגבי תוקף ומשמעות התוצאות שהוצגו.

התייחסויות

מנכ"ל 'אדם טבע ודין', עו"ד עמית ברכה: "מזה כמה שנים שהמשרד להגנת הסביבה חוזר ומספר לציבור על ירידה בזיהום האוויר במפרץ חיפה וכעת ועדת המומחים מטעמו עוצרת מחקר בריאותי,  משום שקיים מחסור בנתונים על איכות האוויר באזור. בכך מתמשך המחדל שבו מצד אחד אין מספיק נתונים רלוונטיים ומפורטים על זיהום האוויר באזור ומצד שני מקודמות תכניות הרסניות להגדלת הזיהום במפרץ חיפה. ברצוננו לחדש למשרד להגנת הסביבה – בעיית זיהום האוויר במפרץ חיפה לא תעלם גם אם המחקר ייעלם וייגנז, שכן בעיה אינה נפתרת גם אם מתעלמים ממנה. על השר להגנת הסביבה לשדרג לאלתר את מערך הניטור במפרץ חיפה ולתת לציבור תשובות מוסמכות מה מצב הזיהום והתחלואה באזור. עד אז – יש להקפיא כל תכנית עם השלכות על הגדלת פליטת הזיהום במפרץ חיפה".

עיריית חיפה: ״עיריית חיפה דורשת מהממשלה למצוא את הדרך והמתודולוגיה בכדי לחקור אחת ולתמיד את הקשר בין הזיהום והשלכותיו. עד אז יש לעצור את כל התוכניות שיש להם השפעה סביבתית״.

---------------

מסמכים רלוונטיים:

 1. חוות דעת הוועדה המדעית המלווה, 07.2016 המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. דו"ח המחקר בגרסה שהוגשה לועדה המדעית ביום  30.3.2016 [pdf]
 3. דו"ח המחקר בגרסה שהוגשה לועדה המדעית ביום  5.6.2016, לאחר קבלת הערות הוועדה המדעית [pdf

----------

קישורים רלוונטיים:

 1. משרד הבריאות והמשרד להגנ"ס: אין לממן את המשך המחקר האפידמיולוגי בחיפה במתכונתו הנוכחית, 07.08.2016
 2. לאחר המחקר האפידמיולוגי בחיפה שהופסק: 12 מחקרים חדשים, 16.03.2017
 3. מה רשום במאמר המדעי על הסרטן בחיפה? 07.07.2016
 4. האמנם ראשי התינוקות בחיפה קטנים ב 20-30%? 08.02.2016
 5. מידע נוסף על זיהום אוויר במפרץ חיפה | infospot

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: