המשרד להגנת הסביבה ישלם 3.8 מיליון ₪ לארגונים סביבתיים
התמיכה תינתן עבור ארגון פעילויות שמטרתן העשרה והעלאת המודעות בציבור בנושאים סביבתיים ויעודדו חדשנות
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 11/3/2019

​המשרד להגנת הסביבה פרסם מכרז לחלוקת כספי תמיכות לארגונים סביבתיים, כחלק מתכניתו לחיזוק הקשר עם ארגוני הסביבה בהיקף של 3.8 מיליון ₪. התמיכה תינתן עבור ארגון פעילויות שמטרתן העשרה והעלאת המודעות בנושאי תוכן סביבתיים ויעודדו חדשנות באמצעות: ימי עיון, כנסים, הכנת מחקרים, פיתוח תוכנית לימודים והקמת אתר אינטרנט.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. המשרד להגנ"ס מפרסם קריטריונים לתמיכה בעמותות סביבתיות, 5.11.2018
 2. עמותת 'ירוק עכשיו' קיבלה רישיון לתבוע בגין מפגעים סביבתיים, 15.02.2018
 3. "הירוקים": אלקין מסרב לצרף לקרן הניקיון נציג מארגוני הסביבה, 09.07.2017
 4. קול קורא ליוזמות חברתיות-סביבתיות חדשניות, 23.01.2017

נושאי התמיכה

התמיכה תינתן לנושאי התוכן הבאים:

 1. מניעת פסולת במקור, קידום מחזור והשבה.
 2. צמצום והפחתת זיהום אוויר הנובע מתחבורה, תעשייה ומקורות ייצור אנרגיה, מניעת שריפות בשטחים פתוחים, וקידום תחבורה בת קיימא
 3. מניעת סיכונים וחשיפת אוכלוסייה לחומרים מסוכנים, קרינה ורעש
 4. שמירה על שטחים פתוחים ועל המגוון הביולוגי
 5. שמירה על ניקיון הימים, החופים ומקורות המים  
 6. שינוי אקלים, הפחתת פליטות גזי חממה (מיטיגציה) והסתגלות (אדפטציה)
 7. הפחתת השימוש במשאבי טבע, קידום עירוניות, בניה ירוקה, חדשנות סביבתית, קידום כלכלה מעגלית.

מי זכאי לקבל תמיכה?

 • מוסד הפועל ללא מטרות רווח, מאוגד ורשום כעמותה או כחברה לתועלת הציבור
 • עיקר פעילותו בנושאי תוכן סביבתיים
 • אינו מוסד חינוכי לתלמידים עד גיל 18 ואינו תנועת נוער
 • הפעילות הנתמכת אינה מתוקצבת מתקציב הצדינה

סכומי התמיכה

גובה התמיכה תהיה עד 80% מעלותה של כל פעילות לפי הפירוט הבא:

 • עבור פעילות יחידה להעשרה והעלאת מודעות בציבור - 150,000 ₪
 • עבור פעילות יחידה להכשרה, התמקצעות ופיתוח ידע ויכולות ארוכות טווח) - 75,000 ₪
 • עבור כל קורס הכשרה מקצועית - 75,000 ₪
 • עבור הכנת מסמך סביבתי - 75,000 ₪
 • עבור פיתוח תכנית חינוך והדרכה ואמצעים ליישומה - עד 60,000 ₪
 • עבור אתר אינטרנט - עד 40,000 ₪.

המועד האחרון להגשת הצעות: 18 באפריל.

לפרטי המכרז