המשרד להגנ"ס שלשל לכיסו 9 מיליון ₪ מקנסות ב-2016
4,170 פעולות פיקוח | 43 מיליון ₪ פוטנציאל גבייה מתיקים שעדיין בטיפול | עלייה בהגשת כתבי אישום פליליים סביבתיים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 25/6/2017

נתוני הפיקוח והאכיפה הסביבתית של המשרד להגנת הסביבה לשנת 2016 נחשפים. כמה פעולות פיקוח במפעלים ביצע המשרד? כמה מהמקרים הסתיימו בעיצום כספי? וכמה מקרי אכיפה סביבתית הובילו להגשת כתב אישום פלילי סביבתי?

עיצומים כספיים בגין עבירות סביבתיות | 50 מיליון ₪

במהלך 2016 ננקטו כ-4,170 פעולות פיקוח במפעלים, במתקני אנרגיה, במתקני תשתיות, במוקדי קרינה ובציי תחבורה. חלק מהפעולות גררו הטלת עיצומים כספיים, להלן הפירוט:

 • הוטלו 11 עיצומים כספיים על תאגידים ויחידים
 • נשלחו 19 הודעות על כוונת חיוב בעיצום כספי לתאגידים ויחידים.
 • שולמו 10 עיצומים כספיים בסכום כולל של כ- 5 מיליון ₪.
 • פוטנציאל הגבייה מעיצומים כספיים בתיקים שהטיפול בהם טרם הסתיים עומד על כ- 40 מיליון ₪.

קנסות בגין עבירות סביבתיות | 7.6 מיליון ₪

יחד עם פעולות הפיקוח שתוארו לעיל, המשרד להגנ"ס והמשטרה הירוקה ביצעו פעולות אכיפה סביבתית נוספות שהובילו לכ-20,538 דוחות עם קנסות בגין נושאים סביבתיים בסכום כולל של כ-7.6 מיליון ₪, מתוכם כ-4.1 מיליון ₪ כבר שולמו והשאר נמצאים בתהליך.

עלייה בהגשת כתבי אישום פליליים סביבתיים

חלק מהמקרים לא מסתיימים בעיצום כספי או קנס סביבתי, אלא מובילים לפתיחת חקירה פלילית. לאחר מכן, חלק מהחקירות הפליליות מובילות לכדי הגשת כתב אישום פלילי של המשרד להגנת הסביבה לבית המשפט.

מנתוני עבר ידוע לנו כי כ-50% מתיקי החקירה שנפתחים, מובילים להגשת כתב אישום ושכ-95% מכתבי האישום הפליליים שמגיש המשרד להגנת הסביבה מצליחים – כלומר מסתיימים בהרשעה. המשמעות היא שהלשכה המשפטית במשרד להגנת הסביבה מכירה היטב את בתי המשפט ומגישה רק כתבי אישום עם סיכויי הרשעה גבוהים.

השנה חלק עלייה קלה בחקירות שהסתיימו בהגשת כתבי אישום פליליים סביבתיים על ידי המשרד להגנת הסביבה. ב-2016 הוגשו 68 כתבי אישום פליליים נגד עבריינים סביבתיים לעומת 60 בשנת 2015. למרות העלייה, עדיין לא מדובר במגמה היות ובשנים קודמות המספרים היו הרבה יותר גבוהים.

----------

קישורים רלוונטיים:

 1. המשרד להגנ"ס שוקל להעניק ניקוד חיובי בגין תוכנית אכיפה פנימית, 30.10.2016
 2. 142  ביקורות פתע של המשרד להגנת הסביבה בתחנות דלק, 18.07.2016
 3. מבצע אכיפה על שינוע חומרים מסוכנים, 11.07.2016
 4. ביקורת פתע של חומרים מסוכנים ב 110 מפעלים, 05.06.2016
 5. 95% מהתביעות הפליליות של המשרד להגנ"ס מצליחות, 08.03.2015
 6. מידע נוסף על משפט סביבתי | infospot

עורכי דין בתחום המשפט הסביבתי:

חברה איש קשר טלפון מייל
ליפא מאיר ושות'- עורכי דין ד"ר ציפי איסר-איציק 072-3718653 Lipameir@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>