התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית יוצאת לדרך
איזה פעולות התייעלות אנרגטית הכי משתלמות עבור התעשייה, הרשויות המקומיות ומבני המשרדים והמסחר? איזה פתרונות מימון מקדמת הממשלה?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 26/12/2017

כשנה לאחר פרסום התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית להערות הציבור, משרד האנרגיה מדווח כי התוכנית אושרה ע"י הממשלה. מדובר בתכנית רב שנתית שתעודכן בהתאם לקצב השגת היעדים והצרכים שיעלו מהמגזרים השונים, כאשר היעד המרכזי הוא הפחתה של  17% מצריכת החשמל עד שנת 2030, יעד אליו התחייבה ישראל בוועידת פריז.

התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית ממליצה על דרכים מגוונות לחיסכון בחשמל ביניהן: מערכות אקלים, משאבות חום, מערכות תאורה, מכשירי חשמל למגזר הביתי, מערכות לניהול אנרגיה, בידוד ומבנים. בנוסף, סוקרת התכנית את אפשרויות המימון לפרויקטים בהתייעלות אנרגטית המקובלות בעולם שיותאמו למשק הישראלי.

התייעלות אנרגטית בתעשייה

צריכת החשמל של המגזר התעשייתי בשנת 2014 היוותה 27% מצריכת החשמל במשק ועמדה על 15,211 מיליון קוט"ש המהווה כשליש מצריכת החשמל במשק במשך למעלה מעשור.

סולם עדיפות של אמצעי ההתייעלות האנרגטית במגזר התעשייתי


מקור: התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית. להגדלה לחץ כאן

למרות שאמצעי הפחתת האנרגיה במגזר התעשייה נמצאו כלכליים, 2 אתגרים עיקריים מעכבים את מימוש הפרויקטים: מימון פרויקטים להתיעלות אנרגטית ומחסור בידע, מודעות ואמון הציבור בתחום.

הפתרונות המוצעים לפתרון בעיית המימון:

 • הקמת מנגנון ממשלתי של קרן הלוואות בערבות מדינה
 • מנגנון ממשלתי להענקת מענקים לביצוע פרויקטים בהתייעלות אנרגטית.
 •  פרסום נוסח חוזה אחיד מומלץ להתקשרות מול חברות שירות להתייעלות אנרגטית ( ESCO-Energy service company)

הפתרונות המוצעים לפתרון המחסור ביעד ומודעות:

 • הקמת מאגר חברות להתייעלות אנרגטית (סקרים, התקנה ושירות)
 • פרסום נוסח חוזה אחיד מומלץ להתקשרות מול חברות להתייעלות אנרגטית.
 • פרסום "סיפורי הצלחה" באתר הרשמי של משרד האנרגיה.
 • מענקים לביצוע סקר אנרגיה לצרכנים שאינם מחויבים על פי חוק.
 • בניית ידע ומיומנות – ייזום קידום ופיתוח של קורסים מקצועיים
 • פרסום פרוטוקול אחיד למדידת ההתייעלות האנרגטית

התייעלות אנרגטית במגזר המסחרי ציבורי

צריכת החשמל של המגזר המסחרי-ציבורי בשנת 2014 היוותה 28% מצריכת החשמל במשק ועמדה על 15,953 מיליון קוט"ש  המהווה שליש מצריכת החשמל במשק במשך למעלה מעשור. הכוונה בעיקר למבני משרדים ומסחר ורשויות מקומיות.

מגזר זה עומד בפני אתגרים ייחודיים כגון: בעיית השוכר-משכיר בה למשכיר הנכס אין תמריץ להתייעל אלא להיפך – ככל שעלויות התפעול והתחזוקה של הנכס גדלות, כך גדל גם הרווח שלו. בעיה נוספת  נעוצה בכך שזמן ההחזר על פעולות התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות גדול מ-5 שנים. נתון זה מהווה אתגר משתי סיבות:

 1. לראשי הרשויות המקומיות אין תמריץ להתחיל פרויקטים גדולים כאשר בזמן כהונתם האזרחים ירגישו רק את אי הנוחות עקב החלפת/שדרוג התשתיות בעוד החיסכון יורגש רק בזמן כהונת ראש הרשות הבא.
 2. חסם המימון - רשויות חזקות יכולות לקחת מימון לתקופות ארוכות בעוד שרשויות חלשות מוגבלות לתקופות קצרות, לכן אינן יכולות לבצע התייעלות אנרגטית.

תאורת רחוב ברשויות המקומיות

שיעור הגידול השנתי בצריכת החשמל ברשויות המקומיות נאמד ב-6% , ועתיד להוות כ-7% מסך הצריכה במשק בשנת 2020. תאורת רחובות מהווה בין 50% ל-55% מצריכת החשמל ברשות, ולכן הינו המועמד המוביל לפרויקטים להתייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות.

סולם עדיפות של אמצעי ההתייעלות האנרגטית במגזר המסחרי-ציבורי


מקור: התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית. להגדלה לחץ כאן

התייחסויות

שר האנרגיה, ד''ר יובל שטייניץ: ''התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית תסייע למגזרים במשק להתייעל אנרגטית וליהנות מחיסכון משמעותי, במגזר הביתי, המסחרי-ציבורי והתעשייה. מדובר בתכנית הוליסטית, המתייחסת למספר תחומים, אשר קידומם יוביל להגברת המודעות הציבורית לנושא חשוב זה, ותאפשר יישום פתרונות לחיסכון ושימוש נכון באנרגיה. תכנית חשובה זו היא נדבך נוסף במדיניות המהפכנית אותה אני מוביל במשרד האנרגיה, המדגישה את הצורך והחשיבות בהתייעלות אנרגטית ברמה הלאומית, תוך הפחתה משמעותית בעלויות למשק ולצרכן תוך סיוע בהפחתת זיהום האוויר, לטובת כולנו''.

-------

כתבות רלוונטיות בנושא:

 1. התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית, 9.01.2017
 2. התחייבות או הזדמנות? ישראל אישררה את הסכם פריז, 15.11.2016
 3. הסכם פריז נכנס לתוקף, 06.11.2016
 4. הגבלה עולמית על גזי קירור HFC אושרה, 17.10.2016
 5. מידע נוסף על שינוי אקלים, infospot

---------

מסמכים רלוונטיים:

תוכנית לאומית להתייעלות אנרגטית, משרד האנרגיה [pdf]