עודכנו ערכי הסף למזהמים בקרקע
ערכי הסף החדשים מחליפים את הסדרה הקודמת שפורסמה ב-2004, שהתבססה על סקר ספרות מלפני כ-20 שנה. מה הקשר בין העדכון למתודולוגיית ה-IRBCA?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 03/9/2017

במסגרת עדכון המדיניות לקרקעות מזוהמות שפרסם המשרד להגנת הסביבה בשבוע שעבר, עודכנו גם ערכי הסף לחומרים מזהמים בקרקע. מדובר בערכים הקובעים את ריכוזי הסף לאפיון של קרקעות מזוהמות. הנחיות אלו מחליפות את חוברת ערכי הסף הראשוניים למזהמים בקרקע משנת 2004.

המשרד מנמק את הצורך בעדכון ערכי הסף בחידושים המקצועיים שחלו בתחום הערכת סיכונים מקרקעות מזהמות, והן משום שהערכים בחוברת, שפורסמה כאמור ב-2004, התבססו על סקר ספרות שנעשה בשנת 1998, לפני כ-20 שנה.

התאמת הערכים לדרישות ה-IRBCA

בנוסף, מציין המשרד להגנ"ס כי בשנים האחרונות הוטמעה מדיניות ניהול הסיכונים מקרקעות מזוהמות במסגרת מתודולוגיית ה-IRBCA, המאפשרות קביעת ערכי מטרה מבוססי סיכון לשיקום קרקע מזוהמת באתרים מסוגים שונים. זאת, על בסיס בחינת דרכי החשיפה השונות של האדם והסביבה לזיהום הקיים בקרקע. ערכי ה- TIER 1 שבהנחיות אלו הם ערכים מבוססי סיכון, כך שריכוזי מזהמים נמוכים מהם לא יהוו סיכון לאדם ולסביבה באתר.

המשרד מוסיף, כי במסגרת הנחיות ה-IRBCA, נקבעו ערכי TIER 1 עבור 76 חומרים מזהמי קרקע, לעומת 37 מזהמים בלבד המופיעים בחוברת ערכי הסף, מצב שיצר קושי לאפיין קרקעות מזוהמות. בנוסף, 14 חומרים שנכללו רק ברשימת ה- TIER 1ערך הסף שלהם היה נמוך מזה שצויין בחוברת. מצב זה אינו תואם את התפיסה המקצועית בבסיס המתודולוגיה לפיה ה- TIER 1 יהיה תמיד גבוה יותר מערך הסף המחמיר ביותר.

ערכי סף חדשים לקרקעות מזוהמות

ערכי הסף החדשים מיועדים ל-2 מטרות:

 • איפיון  אתר מזוהם בשלב ראשון, לפני השוואה לערכיי TIER 1 של מתודולוגיית ה- IRBCA או ניהול סיכונים ליצירת ערכיי TIER 2.
 • קביעת יעדי קצה להשבת קרקע בהתאם למדיניות המשרד (שימוש בקרקע בכבישים/מפעלים/כיסוי מטמנות ועוד).

ערכי הסף המחמירים ביותר נקבעו על פי הערך הנמוך ביותר מבין שני ערכי TIER 1 בהנחיות ה-IRBCA. האחד, להגנה מפני מגע ישיר באזור מגורים, והשני להגנה על מי תהום. כלומר, הערכים המחמירים בעדכון זה אינם הערכים המחמירים ביותר הקיימים. ישנם  ערכים ייעודיים להגנה על מי תהום נצילים לשתייה שהם הערכים המחמירים ביותר שנקבעו לעניין קרקעות מזוהמות.

המשרד מציין, שבמקרים של קרבה למי תהום נצילים, ניתן יהיה לקבוע ערכי סף פרטניים בהתייעצות עם רשות המים. אבל, כל עוד הזיהום אינו בקרבה מיוחדת למי תהום נצילים ייעשה שימוש בערכי הסף שפורסמו.

במקרים בהם יתגלו מזהמים שאין להם התייחסות בטבלה יש להתבסס על ערכי הסף  בהנחיות של המשרד להגנ"ס האמריקאי EPA RSL - Regional Screening levels Table, בנוסחם העדכני ביותר.

הבהרה לתקופת הביניים ומענה להערות הציבור

כמו כן, פרסם המשרד הבהרה המתייחסת לפינוי קרקע מזוהמת המיועדת לכיסוי בתקופת הביניים מעתה ועד ה-1 ביולי 2018. המסמך מדגיש כי ערכי הקליטה עבור קרקע מזוהמת לכיסוי באתרי פסולת )יבשה, מעורבת, מסוכנת) בתקופת הביניים עד לתאריך 1.7.2018 יהיו בהתאם לאמור ב-"נוהל הגשת בקשה לאישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות והטיפול בה" כמפורט בטבלת ערכי קליטה באתרי הטמנה ובהתאם להנחיות המפורטים במסמך ההבהרה.

בנוסף, המשרד פרסם מסמך המפרט את תשובות המשרד להערות הציבור שהתייחסו למדיניות בנושא סיווג והשבת קרקעות מזוהמות. כל המסמכים הרלוונטיים מופיעים לפניכם.

--------------

מסמכים רלוונטיים:

 1. מדיניות המשרד בנושא קרקעות מזוהמות, המשרד להגנ"ס  [pdf]
 2. ערכי סף לחומרים מזהמי קרקע, המשרד להגנ"ס  [pdf]
 3. תשובות להערות הציבור, המשרד להגנ"ס [pdf]
 4. הבהרה לציבור – פינוי קרקע מזוהמת בתקופת הביניים, המשרד להגנ"ס [pdf]
 5. EPA RSL - Regional Screening levels Table, 11.2015 [pdf]

---------------

קישורים רלוונטיים:

 1. קרקעות מזוהמות: עדכון מדיניות, 31.08.2017
 2. עדכון מדיניות קרקעות מזוהמות, 27.10.2016
 3. קריטריונים חדשים לסיווג קרקעות מזוהמות, 18.04.2017
 4. פסולת מסוכנת או קרקע מזוהמת? מסמך הנחיות חדש עושה סדר,30.06.2016
 5. אישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות, 31.07.2016
 6. פסולת או קרקע מזוהמת? שאלה ששווה הרבה כסף, 17.04.2016
 7. מידע נוסף על קרקעות מזוהמות | infospot

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
LDD ד"ר רפי מנדלבאום 072-3712254 Ldd@infospot.co.il
WINDEX דורון בכר 054-9360419 windex@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
איזיטופ טל אביטוב 072-3712248 easytop@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>