מה עומד מאחורי ההצהרה על פתיחת שוק פסולת האריזות לתחרות?
אלקין מצהיר שפתיחת שוק האריזות לתחרות תלויה בתיקוני חקיקה בשל החשש מפגיעה ביישום חוק האריזות, הנובע בין השאר מכשלי שוק כפי שבאים לידי ביטוי ביישומו של חוק הפסולת האלקטרונית
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 22/8/2017

בהמשך להצהרות חוזרות ונשנות של המשרד להגנת הסביבה על כוונתו לפתוח את שוק פסולת האריזות לתחרות, מודיע המשרד כעת, כי כדי להוסיף גוף מוכר נוסף על 'תמיר' ידרשו תיקוני חקיקה. זאת על בסיס הלקחים מיישומו של חוק הפסולת האלקטרונית, במסגרתו פועלים 2 גופי יישום מוכרים: אקומיוניטי ומ.א.י.

חשוב לשים לב, כי מצד אחד המשרד בראשות השר אלקין מצהיר כביכול על פתיחת שוק האריזות לתחרות, מנגד, תהליך של תיקון חקיקה חשוף ללחצים של בעלי אינטרסים שונים, נמשך זמן רב ואין לדעת אם וכיצד יסתיים. לא נופתע אם תהליך תיקון החקיקה של חוק האריזות ייגרר עד לקדנציה של הממשלה והשר הבא להגנ"ס (לאחר אלקין) שיוכל שוב להחליט האם להתקדם במסלול הזה או במסלול אחר וחוזר חלילה. נזכיר, כי כבר בתקופת השר להגנ"ס, עמיר פרץ, וגם בקדנציה הקצרה של אבי גבאי השרים דיברו על פתיחת שוק האריזות לתחרות. דבר שעדיין לא קרה.

3 חברות ממתינות לקבל הכרה כגוף מוכר לצד 'תמיר'

3 חברות ממתינות (בחלקן מספר שנים) לאישור המשרד להגנ"ס להכרה כגוף מוכר לצד 'תמיר'. החברות הן: "א.מ.י.ר גלובל גרין ", "המסלול הירוק" ו"נטלי". המשרד הודיע להן בימים האחרונים כי קיים חשש שפתיחת השוק לתחרות תפגע ביישום מטרות חוק האריזות, ולכן הוא רוצה לדחות את הבקשות שלהן עד להשלמת תיקון חקיקה תואם. המשרד מאפשר לחברות להתייחס בכתב לנושא לפני קבלת החלטה סופית שלו בעניין.

חשש מכשלי שוק בפסולת אריזות

במכתב ששלח המשרד מפרט את שיקוליו נגד הוספת גוף מוכר נוסף לצד 'תמיר' טרם השלמת תיקוני חקיקה. לפניכם תמצית הדברים:

 1. העדר כללי הסדרה עקב אי חלוקת נתח השוק באופן שוויוני.לפי הדוגמאות מחו"ל שבחן המשרד להגנ"ס, פעילות של מספר גופים מוכרים מחייבת:
  1. שוק בוגר יותר (10 שנות יישום חוק אריזות)
  2. ו/או הקמה של מסלקה מרכזית שתגבה את הכספים מהיבואנים/יצרנים ותעביר אותם לגופי היישום לפי נתח השוק שלהם.
  3. ו/או הסדרה כגון גוף מוכר אחד לשוק העירוני ואחר למסחרי.
 2.  חשש מיישום סלקטיבי של החוק (cherry picking) לפיו הגופים המוכרים לא יתקשרו עם הרשויות והיבואנים/יצרנים שהכי פחות רווחיים להם.
 3. חשש מתעריפי חדירה אגרסיביים שיביאו לקריסת המנגנונים.
 4. זיקה לגורמים בעלי עניין, שתפגע בתחרות.
 5. פגיעה בשקיפות הדיווחים, הפיקוח והבקרה.
 6. גידול בתופעת יבואנים/יצרנים 'טרמפיסטים' שלא מתקשרים עם גוף מוכר.
 7. עיכוב ושיבוש של יישום חוק האריזות ברשויות המקומיות שיהיו כפופות כעת להליך מכרזי ושינוי השיטה בה התקשרו עד כה (95% מהרשויות כבר התקשרו עם תמיר).
 8. פגיעה באמון הציבור בחוק.

לקחים מיישום חוק פסולת אלקטרונית

כבר מספר שנים שאנו מדווחים על הסדרה בעייתית של חוק פסולת אלקטרונית בו אושרו 2 גופים מוכרים, אקומיוניטי ו-מ.א.י שמתחרים במקביל ללא הסדרה של התחרות ביניהם. המשרד טוען כעת כי בשוק הפסולת האלקטרונית התממשו חלק גדול מהחששות שפורטו לעיל.

התייחסויות

השר להגנ"ס, זאב אלקין: "אנו פועלים לקביעת כללים להסדרת פעילותם של מספר גופים מוכרים בשוק האריזות, כדי להבטיח רמת שירות זהה בכל הרשויות המקומיות. על כן נפעל לתיקון החקיקה בנושא שיאפשר את פתיחת שוק פסולת לתחרות מבלי לפגוע ברמת השירות לאזרח".

תאגיד המיחזור המוכר לפסולת אריזות "תמיר": "במהלך 5 שנות פעילותו של תאגיד "תמיר" וכחלק מקיום חובות היצרנים והיבואנים עליהם אמון התאגיד, השקיע התאגיד משאבים רבים בהקמת תשתיות למחזור פסולת אריזות ברשויות המקומיות ובהעלאת מודעות הציבור למחזור פסולת אריזות. בין היתר, נפרסו בעשרות רשויות מקומיות – גדולות, בינוניות וקטנות המפוזרות בכל רחבי המדינה (מרכז ופריפריה) מעל 110 אלף פחים כתומים, כך שמעל 3 מיליון תושבים שותפים כבר כיום לתהליך המחזור ומפרידים אריזות לפח הכתום.

כגוף מוכר הפועל לקיום החובות של יצרנים ויבואנים בחוק האריזות, תמיר חתר והצליח לעמוד ביעדי המיחזור שנקבעו במסגרת החוק מדי שנה מאז הקמתו. תאגיד תמיר ימשיך להוביל את מהפכת מיחזור האריזות תוך כדי יישום חוק האריזות בצורה יעילה ושוויונית, ואף ימשיך לשתף פעולה עם כל גורם באמצעותו ניתן להגדיל את היקף מיחזור פסולת האריזות, באמצעות הפרדה במקור."

חברת "אמיר גלובל גרין": "אנו מברכים על היוזמה מחויבת המציאות של השר להגנת הסביבה לפתוח את שוק האריזות לתחרות. לטובת אזרחי ישראל, חשוב לזרז את תהליך פתיחת השוק לתחרות, דבר שיגדיל את היקפי מיחזור הפסולת, יפחית עלויות ליצרנים וליבואנים ויתרום גם להפחתת יוקר המחיה בישראל. אין סיבה לעכב עוד את פתיחת התחרות בתחום, ולמעשה החוק הקיים מאפשר כבר כעת את פתיחת שוק מיחזור האריזות לתחרות, ללא צורך בתהליך ארוך של תיקוני חקיקה".

חברת נטלי: "אנו דנים עם יועצינו המשפטים בימים אלו ובוחנים צעדינו לאור הודעתו של המנהל מטעם המשרד להגנת הסביבה"

תאגיד המיחזור המוכר לפסולת אלקטרונית "אקומיוניטי": "נוכח הכשלים עליהם מצביע המשרד להגנת הסביבה, אכן נדרשת אסדרת פעילותם של 2 גופי היישום המוכרים הפועלים במסגרת יישום חוק פסולת אלקטרונית. ללא  אסדרה כאמור ימשיך להיפגע קשות יישומו של החוק.   

יחד עם זאת ולמרות הכשלים והקשיים הפוגעים כאמור ביישום חוק פסולת אלקטרונית, אקומיוניטי בהיותה גוף יישם מוכר החל מתחילת שנת 2014, הצליחה לבסס את מעמדה כמובילת שוק ואף הגיעה להישגים לא מבוטלים: התקשרות חוזית עם מעל 140 יבואנים, מעל 550 חברות וארגונים, מעל 130 רשתות ומשווקים ומעל 20 רשויות מקומיות בהן מתגוררים מעל 750 אלף תושבים ובזכות החוק אף יצרה וקדמה תעסוקה של מעל 80 מוגבלים בתחום מחזור הציוד החשמלי והאלקטרוני.

למרות ההישגים הנ"ל ונוספים, יש לזכור כי אנו רחוקים מרחק רב מיישום מיטבי של החוק ואסדרת פעילותם של שני הגופים הקיימים הינה תנאי הכרחי ליישום מוצלח ומיטבי של החוק ולמניעת המשך הפגיעה בו, ויפה שעה אחת קודם."

------------

מסמכים רלוונטיים:

 1. הודעת מנהל האריזות בעניין הכרה בגופים מוכרים נוספים, המשרד להגנ"ס [pdf] 08.2017
 2. Guidance Manual for Governments on Extended Producer Responsibility, OECD, 09.2016
 3. Development of Guidance on Extended Producer Responsibility, EU, 2014

------------

קישורים רלוונטיים:

 1. תחרות והגברת אכיפה בפסולת אריזות ואלקטרונית, 15.05.2017
 2. הכנסת תחרות לענף פסולת האריזות? המשרד להגנ"ס מתקשה לממש את הצהרותיו, 19.06.2016
 3. ההכרה ב"תמיר" חודשה, האם שוק פסולת האריזות ייפתח לתחרות?30.11.2016
 4. איפה הרגולטור של חוק הפסולת האלקטרונית? 06.03.2017
 5. יבואן: אני מעדיף לקחת סיכון פלילי ובלבד שלא לדווח לחוק האריזות, 07.07.2016
 6. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot