כך תתמודדו עם הסיכונים הקטלניים של מימן גופרי
משרד העבודה פרסם מדריך המפרט כיצד להתגונן מפני המזהם המסוכן; לפי הערכה, לפחות 10 אנשים נהרגו מהרעלת מימן גופרי בישראל ב-12 השנים האחרונות
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 04/9/2023

משרד העבודה פרסם מדריך העוסק במקורות חשיפה אפשריים של מימן גופרי (H2S), הסיכונים מהמזהם ואופן ההתמודדות איתם. מימן גופרי הוא אחד הגזים הרעילים הנפוצים בתאונות עבודה. מבדיקה קצרה שערכנו, מצאנו שב-12 השנים האחרונות נהרגו בישראל לפחות 10 אנשים כתוצאה מחשיפה למימן גופרי, 5 נהרגו בשני תקריות בבתי הזיקוק, ו-5 אחרים נהרגו בעת שהייה בבורות ביוב.

המימן הגופרי נמצא בין היתר במאגרי גז טבעי, במאגרי נפט ובאזורים בעלי פעילות גאותרמית, ולכן הוא שכיח במתקני הפקה וטיפול בגז ונפט. אולם מימן גופרי יכול להיווצר גם במצבים אחרים:

 • במתקני קידוח וטיפול במים ושפכים: מימן גופרי יכול להיווצר בתהליכים כימיים בנוכחות חומר אורגני תחת תנאים אנארוביים (ללא נוכחות חמצן)
 • בתעשייה הכימית כתוצאה מתגובות כימיות בלתי מתוכננות.

אחד הסיכונים מהמזהם נובע מהעובדה שהוא מנטרל את חוש הריח, וכך הנחשפים אליו לא מודעים לסיכון שהם נמצאים בו.

בעקבות כך, משרד העבודה פרסם את המדריך הנוכחי, המסתמך על הוראות מנהל הבטיחות והבריאות האמריקאי. המדריך קובע כי יש להבטיח את קיומן של שלוש שכבות הגנה מפני חשיפה למימן גופרי: מניעת שחרורו מציוד, התקנת מערכות חירום ומוכנות תגובה במקרי חירום בפועל. במאמר זה נפרט על שלוש שכבות ההגנה ונציג תאונות עבודה שהיו בישראל כתוצאה מחשיפה למימן גופרי.

קישור למדריך בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

 1. שלושה עובדים בשפד"ן נפגעו קל משאיפת מימן גופריתי, 7.8.2018
 2. נחנך פרויקט המעכלים האנאירוביים בשפד"ן, 27.03.2018
 3. האתגרים של ענף השפכים בישראל, 29.06.2017
 4. אושרו שינויים בכללי שפכי מפעלים המוזרמים לביוב, 14.05.2017
 5. למידע נוסף על שפכים תעשייתיים | infospot

שכבות ההגנה מפני מימן גופרי

להלן פירוט על שלוש שכבות ההגנה מפני חשיפה תעסוקתית למימן גופרי (בהתאם למדריך הנוכחי המסתמך על הוראות מנהל הבטיחות והבריאות האמריקאי):

 1. מניעת שחרור או דליפה של מימן גופרי מציוד: יש למנוע זאת באמצעות "הכלה" של הציוד שתמזער את הסיכוי לפגיעה בשלמותו המכנית. במקרה של כשל עלולה להיות דליפה מירידת עובי הדופן כתוצאה מקורוזיה גופרתית או תרחיש מלחמתי. לכן, מומלץ במדריך לתכנן, לייצר ולהתקין את הקווים ואת הציוד בהתאם לתקנים, בדגש על שימוש במערכות סגורות ומזעור סיכוני קורוזיה. קורוזיה ניתן למזער באמצעות התקנת האמצעים הנדרשים להקטנת קצב היווצרות הקורוזיה בכל יחידת ציוד, באמצעות שטיפת מלחים המצטברים על הציוד ועוד.

בנוסף, מומלץ במדריך לבצע בדיקה תקופתית של הקווים והציוד, לבצע ניתוח סיכונים תהליכי לכל המערכות שעלול להימצא בהן מימן גופרי בגמר התכנון של מערכת חדשה ואחת ל-5 שנים וכן לפני ביצוע שינויים הנדסיים.

עוד מומלץ במדריך לבצע ניתוח סיכונים בעמדות העבודה, כך יהיה אפשר לזהות שיטות עבודה לא בטיחותיות בין היתר. כמו כן, מומלץ לנהל ולתעד שינויים הנדסיים, לכתוב וליישם נהלי מסירת ציוד לאחזקה ולהגן על הקווים והציוד מפני פגיעה מכנית (של מנופים, למשל) באמצעות בניית כלובי הגנה ממתכת לקווי מימן גופרי שחשופים לפגיעות מנופים ובאמצעות התקנת עמודי הגנה בקרבת ציוד מימן גופרי הנמצא בסמוך לכביש.

 1. מערכות חירום: במקרה של כשל בציוד, מערכות חירום אמורות למזער את החשיפה למימן גופרי. הן כוללות מגדלי ספיגה, מערכות לפיד, מערכות אוטומטיות לקיטוע המקטע או הציוד שנפגע, מערכות השמטה – הפסקת חירום של הציוד, ועוד.

המדריך ממליץ על התקנת ברזי ניתוק מפוקדים לצורך קיטוע המקטע הפגוע וכן בדיקה ותחזוקה של אמצעי הבטיחות התהליכיים בתדירות גבוהה.

 1. מוכנות למצבי חירום: זו שכבת ההגנה השלישית והאחרונה שהמדריך ממליץ עליה. היא כוללת בין היתר הכנת אמצעים למילוט ולתגובה במקרה של כשל במעטפת הציוד. אמצעים אלה כוללים לדוגמה מיגון אישי כמו מסכת מילוט וגלאי גזים אישי למימן גופרי שעבר בדיקת תקינות באותו יום. במקרה של כניסה לחלל שעלול להשתחרר בו מימן גופרי, יש להשתמש בציוד מגן נשימתי כגון בנק אוויר.

כמו כן, שכבת ההגנה השלישית כוללת המלצה לפיה יהיה נוהל חירום ייעודי שיתורגל מדי תקופה לטיפול באירועי פריצה משמעותיים של מימן גופרי, זאת במקרה של חברות שקיים בהם סיכון נרחב. כמו כן, יש לוודא שיש ברשות מנהל האירוע, במקרה של פריצת מימן גופרי, מיפוי של קווי המימן מרוכז על פני שרטוט אחד, אמצעי שליטה ממוחשבים, נוהל חירום ואפשרות ניתוק מרחוק לברזים שמזרימים מימן גופרי בריכוז גבוה.

המלצה נוספת במסגרת שכבת ההגנה השלישית היא הגדרת אזורי מימן גופרי. לפי המדריך, מרבית התאונות נגרמו כתוצאה מטעות אנוש ו/או בשל אי זיהוי הפוטנציאל להימצאות מימן גופרי בקו שנקי ממנו בדרך כלל, זאת בשל תקלה תפעולית. לכן מקובל לסמן את האזורים השונים ולסווג אותם לקטגוריות בהתאם לסיכוי ההימצאות של מימן בהם, בהתאם לריכוזו האפשרי ועוד.

בשנים האחרונות: הרוגים משאיפת גז מימן גופרי

מימן גופריתי בטמפרטורת החדר הוא גז חסר צבע ובעל ריח של ביצים סרוחות, אך דליק ורעיל מאוד. מכיוון שהוא כבד מהאוויר, מימן גופריתי שוקע לתחתית של חללים סגורים. מימן גופריתי נוצר בין השאר בתהליכים של פירוק חומר אורגני בתנאים אנארוביים (נטול חמצן) שמתרחשים בין השאר בעת טיפול בשפכים ופסולת.

בשנים האחרונות החשיפה לגז גרמה לתאונות עבודה שבהן נפגעו ואף נהרגו עובדים. בשנת 2018 נפגעו מעובדי השפד"ן (מכון טיהור שפכי גוש דן) ופונו על ידי מד"א במצב קל בעקבות חשיפה למימן גופריתי שדלף במהלך עבודות תחזוקה שוטפות שבוצעו במתקני השפד"ן שבמערב ראשל"צ.

בשנת 2017 נהרג אדם וחברו נפגע קשה מאוד לאחר שנחנקו משאיפת אדי גז מימן גופרי בעת ניקוי בור ביוב.

בשנת 2013 נהרגו שני עובדים בבית הזיקוק של פז אשדוד עקב שאיפת מימן גופרי, ככל הנראה בשל טעות אנוש של פתיחת שסתום אחד לפני סגירת שסתום שני. מותם נקבע במקום.

בשנת 2011 נהרגו שני פועלים שנכנסו לבור ביוב בעומק 15 מ' בקיבוץ חולית שבמועצה אזורית אשכול. עוד 3 פצועים קל באירוע, לאחר שניסו לסייע. ככל הנראה הם נהרגו משאיפת מימן גופרי.

בשנת 2010 נהרגו שלושה עובדים של בז"ן לאחר שנחשפו מימן גופרי, כנראה בשל תקלה בלפיד ששורף שאריות גז.

מעבר לכך, היו אירועים נוספים של אנשים שנהרגו משאיפת גז במקומות המאפיינים הצטברות של מימן גופרי, כמו בורות ביוב, אך לא נעשתה בדיקה רשמית כי אכן מדובר במימן גופרי.

במקרה האחרון, לפני כחודש בלבד נהרגו שני אנשים בדיר אל אסד - צעיר שנפל לבור ולוחם אש מרשות הכיבוי וההצלה שניסה לחלצו. השניים נהרגו ככל הנראה כתוצאה משאיפת גזים רעילים, אף שלא היה פרסום רשמי הנושא, יש הערכות שמדובר במימן גופרי.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה