עדכון מדיניות קרקעות מזוהמות
המשרד להגנת הסביבה עדכן את מדיניות הקרקעות המזוהמות ומבהיר את סדר העדיפויות לבחירת שיטת טיפול לשיקום זיהום קרקע
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 27/10/2016

לפני כשנה וחצי, המשרד להגנת הסביבה פרסם מסמך מדיניות לזיהום קרקע המסדיר את התחום בהעדר חוק קרקעות מזוהמות. לאחרונה, המשרד פרסם מסמך מדיניות מעודכן. העדכון עוסק בעיקר בהיבטי תכנון והטמעת היררכיית הטיפול בפסולת.

היררכיית הטיפול בפסולת גם בקרקעות מזוהמות

אחד העדכונים המשמעותיים במסמך עוסק בהטמעת היררכיית הטיפול בפסולת, במדיניות של קרקעות מזוהמות. נושא זה קיבל בעבר התייחסות במסמך הנחיות מקצועיות ואמות מידה לשיקום קרקע (01.2016), אך המשרד ראה לנכון לעגן ולהבהיר את הנושא במסמך המדיניות הראשי החדש שמסביר: "קיימת עדיפות לטיפול בפסולת בכלל ובקרקע מזוהמת שנחפרה בפרט על פי היררכיית הטיפול בפסולת וככל הניתן להשתמש בקרקע כמשאב ולעשות בה השבה ושימוש חוזר... בהתאם לקריטריונים שיקבע המשרד."

ובהמשך יש פירוט (סעיף 5 – שיקום קרקעות מזוהמות) בו מוסבר כי השיטה השכיחה כיום בישראל לטיפול בקרקעות מזוהמות היא חפירה ופינוי לאתרי הטמנה מורשים וכי טיפול בקרקע המזוהמת באתר המזוהם הוא מורכב יותר ופחות נפוץ בישראל, אך מקובל יותר בעולם.

לאור כל האמור לעיל, המדיניות החדשה מדגישה כי סדר העדיפויות לבחירת שיטת הטיפול בקרקעות המזוהמות תתבסס על היררכיית הטיפול בפסולת על פי סדר העדיפויות הבא:

 1. מניעה: עדיפות לטיפול במזהמים באתר בו הם מצויים על פני פינוי הקרקע לטיפול באתרי טיפול, על מנת להפחית את כמות הפסולת המסוכנת הנדרשת בפינוי ואת הסיכונים והנזקים הסביבתיים משינוע הקרקע המזוהמות.
 2. השבה: שימוש חוזר בקרקע כמשאב באתר בו נוצר הזיהום או אתר אחר או כמצע לתשתיות, מילוי קרקע, סוללות אקוסטיות וכו'. או השבה לאנרגיה.
 3. סילוק: סילוק קרקע מזוהמות להטמנה באתרי הטמנה.

עדכונים נוספים במסמך מדיניות קרקעות מזוהמות

להלן רשימה חלקית של עדכונים נוספים במסמך המדיניות לקרקעות מזוהמות:

 • שינויים בפרק 6, שילוב סקירה ושיקום קרקעות מזוהמות בהליכי תכנון ובניה.
 • הסרת נספח ד' – נוהל העבודה המשותף של המשרד להגנ"ס ורשות המים.
 • הסרת ההתייחסות לשיטות דיגום ואנליזה והסרת נספח ה' – רשימת שיטות דיגום ואנליזה. כנראה משום שהתייחסות לנושא זה מופיעה בנספח א' של מסמך הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע שפורסם באפריל 2016.
 • ועוד

---------

קישורים רלוונטיים:

 1. מסמך מדיניות בנושא קרקעות מזוהמות, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. הנחיות חדשות לבחירת שיטת טיפול לשיקום קרקע מזוהמת, 24.01.2016
 3. הנחיות חדשות לזיהוי ומיגון מבנים בהם יש גזי קרקע, 28.08.2016
 4. אישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות, 31.07.2016
 5. עכשיו זה רשמי: לא כל קרקע מזוהמת תחייב טיפול, 08.02.2016
 6. מדיניות והנחיות חדשות לקרקעות מזוהמות, 01.02.2015
 7. מידע נוסף על קרקעות מזוהמות | infospot