ההכרה ב"תמיר" חודשה, האם שוק פסולת האריזות ייפתח לתחרות?
ברגע האחרון, ביום פקיעת התוקף, המשרד להגנת הסביבה מחדש את תקופת ההכרה של תאגיד המיחזור "תמיר". האם השוק ייפתח תחרות? האם יעדי המיחזור יוגדלו? והאם השירות לרשוית המקומיות ישתפר?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 30/11/2016

המשרד להגנת הסביבה הודיע היום כי תקופת ההכרה של תאגיד מיחזור האריזות "תמיר" תחודש ל - 5 שנים נוספות, עד לתאריך 30.11.2021. ההודעה מגיעה ביום מועד פקיעת ההכרה הבלעדית בתמיר שנמשכה 5 שנים.

שוק פסולת האריזות היה מתוח בשבועות האחרונים לקראת פקיעת מועד ההכרה ב"תמיר" בראש ובראשונה בגלל שאלת התחרות בתחום, שכן "תמיר" הוא מונופול בלעדי ויש 2 גופים שממתינים לקבלת הכרה.

מלבד נושא התחרות, נציגי המשרד להגנת הסביבה הסבירו בחודשים האחרונים כי הם מנצלים את פקיעת האישור וחידושו על מנת להחמיר את הדרישות מתמיר, להגדיל את פריסת הפחים הכתומים, לשפר את השירותים שהתאגיד נותן לרשויות המקומיות וליצרנים וליבואנים החתומים עמו ולפתור כמה מהבעיות שיש בתחום.

תחרות בפסולת אריזות?

מיום כניסתו לתוקף של חוק האריזות בשנת 2011, הגוף היחידי שקיבל את ההכרה של המשרד להגנת הסביבה ולכן יכל להתקשר באופן בלעדי עם יבואנים ויצרנים של מוצרים ארוזים, רשויות מקומיות ושאר גורמים בתחום פסולת האריזות, הוא "תמיר".

מספר גופים ניסו במשך השנים לקבל גם הם אישור דומה מהמשרד להגנת הסביבה, שדחה עד כה את בקשותיהם בטענות שונות. עדיין נותרו 2 גופים שהבקשות החוזרות שלהם נבדקות על ידי המשרד להגנת הסביבה (תאגיד האריזות אמיר גלובל גרין וחברת המסלול הירוק מיחזור).

המשרד להגנת הסביבה הודיע היום כי ההכרה הנוכחית ב"תמיר" אינה מהווה כל חסם או מעידה באשר לעמדת השר לגבי תחרות עתידית אפשרית וכי השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין, שוקל את עמדתו בנושא שוק מרובה תאגידי מיחזור פסולת אריזות. בנוסף נאמר כי אלקין דרש מהדרג המקצועי במשרד להגיש לו לבחינה מודלים ארגונים לקיום תחרות בשוק. 

החמרת הדרישות מ"תמיר"

כאמור, המשרד להגנת הסביבה ניצל את חידוש ההכרה ב"תמיר" על מנת לעדכן את דרישותיו. להלן תמצית השינויים:

 1. הגברת פרישת פחים כתומים ברשויות: כמות משקי הבית שבהם ייפרסו פחי מיחזור תוכפל במהלך שלוש שנים כך שבתוך כשלוש שנים וחצי יוצבו פחים כתומים ליד כ 80% משקי הבית בישראל.
 2. פריסת פחים כתומים גם ברשויות בעלות אופי כפרי.
 3. הגדלת פריסת פחים סגולים לפסולת אריזות זכוכית ב-30%.
 4. לא יוכר יצוא של פסולת ממוחזרת ללא טיפול בארץ (בהתאם לחוק). דרישה זו תסייע ליצירת תעשיה ישראלית למיחזור.
 5. הגשת תוכניות פעולה ליישום פריסת פחי מיחזור לפסולת אריזות במרחב הציבורי.
 6. חובה לפרסם מדי שנה נתונים אודות מספר פחי המיחזור לכל זרם פסולת הפרוסים בפועל בכל רשות מקומית.
 7. שיפור רמת איסוף פסולת האריזות מהרשויות המקומיות.

אכיפה כנגד יצרנים ויבואנים שלא התקשרו עם תמיר

המשרד להגנ"ס מציין כי כ-50% מהיצרנים והיבואנים בישראל, לרבות בעלי מותג פרטי, טרם התקשרו עם גוף מוכר על פי החוק (תמיר) וכי המשרד ביצע עד היום יותר מ- 400 הליכי אכיפה נגד יצרנים ויבואנים מסיבה זו והוא ימשיך לפעול לביצוע אכיפה נרחבת כנגד יצרנים ויבואנים שטרם התקשרו.

התייחסויות

ח"כ זאב אלקין, השר להגנת הסביבה: "כדי למחזר צריך תשתית לכל בית בישראל. הציבור לא צריך לחפש את הפח הכתום אלא הפח הכתום צריך למצוא אותו ליד הבית. עמדה זו היא תמצית דרישתנו מהיצרנים והיבואנים"

התייחסותה של חברת "ערנות" המלווה עשרות יבואנים ויצרנים ביישום חוק האריזות: "בחודשים האחרונים נפגשנו עם לא מעט יצרנים ויבואנים שנמנעו מלקיים את החוק. מרביתם נימקו הימנעות זו בכך שעתיד התאגיד הינו תעלומה. כעת, החשש שעולה מדרישות המשרד היא כי עלות הטיפול עלולה עוד לעלות."

התייחסות חברת "אמיר גלובל גרין" המבקשת גם היא הכרה כתאגיד מיחזור מוכר לפסולת אריזות: "אנו בטוחים שכבוד השר ישקול את שיקולי טובת הציבור ויכריע בהקדם בעד פתיחת השוק לתחרות, הפחתת התעריפים בעשרות אחוזים, צמצום הפגיעה בסביבה והעלאת רמת השירות ליצרנים וליבואנים"

-------

קישורים רלוונטיים:

 1. ראיון עם סמנכ"ל שלטון מקומי, גיא סמט, 25.07.2016
 2. הכנסת תחרות לענף פסולת האריזות? 19.06.2016
 3. ראש אגף אריזות ופסולת אלקטרונית מסיימת את תפקידה, 06.04.2016
 4. יבואן: אני מעדיף לקחת סיכון פלילי ובלבד שלא לדווח לחוק האריזות, 07.07.2016
 5. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

 

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אריזות: