אבי חיים | המשרד להגנת הסביבה
סמנכ"ל רישוי סביבתי
  • מאת: מערכת infospot
  • עודכן בתאריך: 01/3/2023

אבי חיים, מונה לתפקיד סמנכ"ל רישוי סביבתי (לשעבר סמנכ"ל תעשיות) המשרד להגנת הסביבה בחודש מרץ 2024. לאחר ששימש במשך יותר מעשר כראש אגף שפכי תעשיה, דלקים וקרקעות מזוהמות. האגף נמצא תחת אשכול תעשיות במשרד להגנ"ס.

באשכול רישוי סביבתיי קיימים האגפים הבאים:

  • אגף איכות אוויר ואסבסט
  • אגף קרקעות מזוהמות ושפכי תעשייה
  • אגף תעשיות ורישוי עסקים
  • אגף חומרים מסוכנים, חירום וסייבר
  • אגף תחבורה (זיהום אוויר מתחבורה)
  • אגף אנרגיה ושינוי אקלים
  • אגף רישוי סביבתי משולב

כתבה על מינוי אבי חיים לסמנכ"ל רישוי סביבתי במשרד להגנת הסביבה.

פרטי קשר:

דוא"ל: avih@sviva.gov.il