אורי שלהב | המשרד להגנת הסביבה
ממונה מערכת פליטות (מפל"ס - PRTR)
  • מאת: מערכת infospot
  • עודכן בתאריך: 01/3/2023

אורי שלהב, ממונה מערכת פליטות (מפל"ס - PRTR) במשרד להגנת הסביבה.

ממונה מערכת הפליטות אחראי על יישום חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה -חובות דיווח ומרשם) התשע"ב-2012 ופועל תחת אשכול תעשיות במשרד להגנ"ס.

בעבר היה מר שלהב ממונה על הקרקעות המזוהמות במשרד להגנ"ס.

פרטי קשר:

טלפון: 03-7634511 
דוא"ל: uris@sviva.gov.il

קישור לעמוד של אשכול תעשיות באתר של המשרד להגנ"ס