איילת בן עמי | המשרד להגנת הסביבה
מנהלת תחום טיפול משולב בתעשיות - IPPC - אסדרה סביבתית משולבת
  • מאת:
  • עודכן בתאריך: 31/3/2014
איילת בן עמי, מנהלת תחום טיפול משולב בתעשיות - IPPC - אסדרה סביבתית משולבת ופועלת תחת אשכול תעשיות במשרד להגנ"ס.
 
פרטי קשר: 
טלפון: 03-7634540