יעל בן חיים | המשרד להגנת הסביבה
מרכזת בכירה איכות אויר מתעשיה ומטרדי ריח
  • מאת:
  • עודכן בתאריך: 08/1/2019

יעל בן חיים, מרכזת בכירה איכות אויר מתעשיה ומטרדי ריח באגף איכות אוויר באשכול תעשיות במשרד להגנת הסביבה.

פרטי קשר:

טלפון: 02-6553935

דוא"ל: yaelbh@sviva.gov.il