נטע אלול | משרד להגנת הסביבה
ראש אגף טיפול בפסולת במשרד להגנת הסביבה
  • מאת:
  • עודכן בתאריך: 11/2/2020

נטע אלול, ראש אגף טיפול בפסולת באשכול שלטון מקומי במשרד להגנת הסביבה.

האגף לטיפול בפסולת מטפל במכלול נושאים הקשורים לפסולת (כגון מִחזור והשבה, מטמנות ותחנות מעבר, פסולת מעורבת ופסולת יבשה) בדגש על הגדלה ניכרת של כמות הפסולת המועברת למִחזור ובתוך כך הפחתת כמות הפסולת המועברת להטמנה.

פרטי קשר:

טלפון: 02-6553802

דוא"ל: netae@sviva.gov.il