סטיליאן גלברג | המשרד להגנת הסביבה
ראש אגף מניעת רעש וקרינה ויו"ר ועד העובדים
  • מאת:
  • עודכן בתאריך: 19/8/2015

סטיליאן גלברג, ראש אגף מניעת רעש וקרינה. משמש גם כיו"ר ועד עובדי המשרד להגנת הסביבה.

אגף רעש וקרינה נמצא תחת אשכול תעשיות במשרד להגנ"ס.

תפקידי האגף:

  • פיקוח שוטף על העוסקים במקורות קרינה מייננת ובלתי מייננת
  • ניטור קרינת רקע סביבתית בתחנות ניטור הפרוסות בישראל
  • בדיקת קרינה בקרקע, ב"סל המזון" וסביב המרכזים הגרעיניים
  • מיפוי מוקדי רעש
  • הפעלת מערך ניטור רעש ופיתוח בסיס נתונים ברמה הארצית, המחוזית והמקומית
  • קביעת תקנות והוראות כלליות למניעת רעש והסדרת החקיקה הנוגעת לרעש בלתי סביר ואופן מדידתו
  • טיפול במקורות רעש: כבישים, מסילות רכבת, שדות תעופה צבאיים ואזרחיים ואזורי תעשייה

פרטי קשר:

טלפון: 02-6495868

דוא"ל: stelian@sviva.gov.il 

--------

למידע נוסף על מפגעי רעש