צור גלין | המשרד להגנת הסביבה
ראש אגף איכות אוויר ושינוי אקלים
  • מאת:
  • עודכן בתאריך: 22/7/2014

ד"ר צור גלין, ראש אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנ"ס.

שייך לאגף איכות אוויר ושינוי אקלים הנמצא תחת אשכול תעשיות.

פרטי קשר:

טלפון: 02-6553778

דוא"ל: tzur@sviva.gov.il