ביצוע סקר היסטורי (PHASE I) כשלב ראשוני בחקירה סביבתית לאיתור פוטנציאל זיהום קרקע
מאמר: מהו השלב הראשון באיתור פוטנציאל זיהום קרקע, כיצד הוא מתבצע, מה האתגרים בביצועו ומהי חשיבותו?
  • מאת: ד"ר מיכל שכטר | ד"ר רפי מנדלבאום | אל. די. די. טכנולוגיות מתקדמות
  • פורסם בתאריך: 11/8/2015

בשנים האחרונות אותרו בישראל אלפי אתרים בהם נמצא זיהום מוכח בקרקע, גזי קרקע ומי תהום. מספר האתרים בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע והיקף הזיהום אינם ידועים אך מוערכים כיום באלפי אתרים נוספים. ההשלכות הסביבתיות והבריאותיות של זיהום קרקע ומים נרחבות, וכוללות זיהום מקורות מים, סכנה בריאותית לשוהים באתר המזוהם או בקרבתו והתפשטות הזיהום במרחב.

מקרה מבחן לסקר היסטורי | אזור תעשיה "מבצע"

באוגוסט 2011, במסגרת סקר ארצי של רשות המים לבדיקת איכות מי התהום באקוויפר, התגלה זיהום בחומרי נפץ במי תהום בעומק של כ- 40 מ' מתחת לפני הקרקע, בקידוח של רשות המים הממוקם כ- 1.5 ק"מ מערבית לאזור התעשייה תעשיון/מבצע. במטרה לאתר את מקור הזיהום בוצע עבור המשרד להגנת הסביבה ורשות המים סקר היסטורי (PHASE I) על ידי חברת אל. די. די. טכנולוגיות מתקדמות (LDD). הסקר ההיסטורי נערך באזור התעשייה הסמוך לקידוח, אשר משתרע על שטח של כ- 1,100 דונם. במהלך הסקר ההיסטורי בוצעה עבודת איתור מפות, תשריטים ותוכניות מתאר ישנות, בשילוב מעקב אחר שינויים במבנים ובפעילויות בשטח הנסקר באמצעות ניתוח תצלומי אוויר. הצלבה של המידע שהופק משני אלה איפשרה איתור ומיפוי מפורט של כלל הפעילויות שהתקיימו במפעל "מבצע", אשר פעל באזור התעשייה בין השנים 1970-1992 לערך, ועסק באחסון, מחזור וטיפול בחומרי נפץ. פעילויות אלה התקיימו ללא אמצעי מיגון או מניעה של זיהום קרקע, וגרמו לזיהום קרקע ומי תהום נרחב באזור. 

מעקב אחר שינויים ופעילויות באתר באמצעות ניתוח תצלומי אוויר:


*לחץ על התמונה להגדלה
ניתוח תצלומי אוויר הוא כלי יעיל ומהימן המאפשר לגלות שימושים ופעילויות שהתקיימו באתר לאורך השנים. בתמונות ניתן לראות את התפתחות מפעל "מבצע" לאורך השנים – החל מהשנים הראשונות לפעילותו (תחילת שנות ה- 60 של המאה הקודמת) ועד להריסת אזור התעשייה בשנת 1996 לערך.

עבודה זו הינה דוגמה לשלב הראשון של חקירה סביבתית - ביצוע סקר היסטורי (Phase I) על פי מסמך הנחיות מקצועיות לסקר היסטורי של המשרד להגנת הסביבה, באתרים אשר בהם או בסביבתם הקרובה התקיימו בעבר או בהווה פעילויות תעשייתיות (ידועות ושאינן ידועות), שהינן בעלות פוטנציאל זיהום קרקע, גז קרקע ו/או מי תהום כגון שימוש בחומרים מסוכנים, אירועי דליפה ושפך, סילוק לא מוסדר של שפכים תעשייתיים וכד'.

תפקיד הסקר ההיסטורי

הסקר ההיסטורי משמש בסיס מקצועי ראשוני לחקירה הסביבתית באתר והוא יכול לאפשר מיקוד של החקירות הסביבתיות העתידיות ולייעל בכך את המשך החקירה הסביבתית הנדרשת, וזאת בהתאם לממצאיו המציגים מיפוי של פוטנציאל זיהום הקרקע באתר. הסקר מבוצע על פי רוב לפי דרישות המשרד להגנת הסביבה – במסגרת תנאים ברישיון עסק, היתר רעלים, הליכי תכנון ובניה או על פי דרישה פרטנית במקרה של חשד לזיהום כתוצאה מהפעילות באתר.

במקרים אחרים מבוצע סקר היסטורי בעקבות דרישה פרטית, לרוב במקרים של רכישת קרקע טרם ביצוע עסקת נדל"ן, וזאת במטרה לאשר כי לא קיים פוטנציאל זיהום קרקע שעלול להשפיע על העסקה ולגרום לחבויות סביבתיות ומשפטיות שיוטלו על רוכש הקרקע.

שלבי ביצוע סקר היסטורי

בביצוע סקר היסטורי נכללים שלושה שלבים:

  1. איסוף מידע: אודות הפעילויות והשימושים באתר ובסביבתו הקרובה ממקורות מידע פתוחים לציבור, כגון מפות ותצלומי אוויר, פירוט תשתיות ותשריטי מבנים, מסמכים סביבתיים בארכיונים, רשויות ומשרדי ממשלה ועוד.
  2. סיור באתר: במטרה לסקור את הפעילויות שהתקיימו ומתקיימות באתר בעבר ובהווה, לבחון את המידע המקדים שנאסף ולאסוף מסמכים נוספים רלבנטיים אשר יצביעו על הפעילות באתר, בדגש על שימושים ופעילויות שהינן בעלות פוטנציאל זיהום קרקע. בשלב זה יבוצעו לרוב גם ראיונות עם שוהים באתר ובסביבתו בעבר או בהווה.
  3. דו"ח מסכם: מציג את כל המידע שנאסף וניתוח של המידע במטרה לאפיין את פוטנציאל הזיהום באתר: פירוט הפעילויות שהתקיימו באתר בעבר ובהווה, סוג החומרים המסוכנים בהם נעשה שימוש, היקף ואופן האחסון והשימוש ועוד. בסיום הדו"ח קיים פירוט ומיפוי של האזורים בהם קיים/לא קיים חשד לזיהום קרקע, גזי קרקע ו/או מי תהום, ובמידת הצורך מוצגת תכנית דיגום לביצוע סקר קרקע/גז קרקע באתר (Phase II).

סקר היסטורי | סיכום

ביצוע סקר היסטורי טומן בחובו אתגרים רבים, ביסודם עומד הקושי באיתור מידע היסטורי שלעיתים אינו זמין בצורה ישירה, ואמינות המידע המושג. לצורך כך יש לפעול בדרכים יצירתיות בתהליך איתור המידע, ובכלל זה לנסות ולאתר מידע באמצעות מפות ישנות ותצלומי אוויר, סיורים באתר, ראיונות עם אנשים המכירים את ההיסטוריה של האתר, בדיקה בארכיונים ובגנזכים של רשויות מקומיות, ועוד.

ממצאי הסקר ההיסטורי שופכים אור על החקירה הסביבתית העתידית הנדרשת באתר, ומכאן חשיבותו הרבה. זהו השלב הראשוני המאפשר מיפוי של פוטנציאל זיהום באתר, היקף החקירות הסביבתיות שידרשו בו בעתיד, הערכת עלויות ומשך הזמן שיידרש לביצוען. ברוב המקרים מסתיים הסקר ההיסטורי בהמלצה לתכנית דיגום קרקע, גז קרקע ו/או מי תהום, במטרה לאמת או להזים את החשד לזיהום שעלה בממצאי הסקר ההיסטורי.

ביצוע סקר היסטורי בצורה יסודית על ידי גורם בעל ניסיון מקצועי יכול לסייע במיקוד החקירה הסביבתית העתידית באתר ובכך לייעל את תהליכי החקירה הסביבתית ולהביא לחסכון כספי ולצמצום לוחות הזמנים העתידיים.

 

הכותבים הם ד"ר רפי מנדלבאום, מנכ"ל ומדען ראשי של חברת LDD וד"ר מיכל שכטר, מנהלת תחום ייעוץ סביבתי ומנהלת האיכות של החברה. LDD היא חברה בעלת ניסיון רב בביצוע סקרים היסטוריים המבוצעים על פי הנחיות מקצועיות של המשרד להגנת הסביבה.

----------

קישורים רלוונטיים:

  1. נכנסו לתוקף הנחיות חדשות לביצוע סקר היסטורי, 15.3.2015
  2. חשש לזיהום קרקע ומי תהום בקידוחי נפט בגולן, 14.6.2015
  3. סקר היסטורי - מדריך יישום, infospot