KTE טכנולוגיות
ד"ר גיל כץ, מנכ"ל
חיפה, המגנים 53
KTE טכנולוגיות

תחומי פעילות

 • חישוף תשתיות עם GPR
 • קרקעות מזוהמות, כל האנליזות הכימיות
 • שרותי קידוח ודיגום קרקע
 • שרותי קידוח להתקנת דיגום גזי קרקע
 • אספקת קניסטרים ואנליזות גזי קרקע
 • שירותי קידוח והתקנת בארות מים
 • שרותי דיגום ואנליזות גזי קרקע פסיבי
 • חפירה ופינוי קרקעות והחלפה בקרקע נקייה
 • שרותי דיגום ואנליזות: אוויר, מים וריח
 • טיפול בשפכים תעשייתיים, אנליזות, ניתוח, תכנון וביצוע
 • חוק אוויר נקי, הכנה הגשה וקבלת היתר פליטה
 • רישוי עסק: עירייה, המשרד להגנ"ס, כיבוי והצלה, משרד הבריאות וכו'
 • ייצוג ופתרון חילוקי דעות/קנסות מול תאגידי המים
 • תסקיר סביבתי
 • תיק מפעל ותיק מדיניות סביבתית - גזי פליטה, גזי שריפה, אנליזות ועוד

ליצירת קשר אנא מלאו את הטופס בתחתית העמוד

אודות עסק

נותן שירותים מקצועיים בתחום חקר קרקעות ומים וגזי קרקע.
לארגון 16 שנות ניסיון בחקר קרקעות, דיגומים, אנליזות וכל הנדרש.
לארגון יש את כל הציוד לשירותי קידוח ודיגום, לשירותי חישוף תשתיות, כאשר כל הציוד הנדרש נמצא בבעלותו: 
מכונות קידוח של Geoprobe, ציוד  מתקדם של MALA שוודיה, GPR לגילוי תשתיות, ציוד לדיגום גזי קרקע, קליסטרים ושפרפרות לדיגום פסיבי.
מעבדה אנליטית מוסמכת. לארגון הסמכת ISO9001 יעודי לקבלת דוגמאות, רישומן ושילוחן למעבדה.

ליצירת קשר אנא מלאו את הטופס בתחתית העמוד

יצירת קשר

שם איש קשר *
שם חברה *
טלפון *
דוא"ל
תוכן פניה
...Loading...