מסמכים

חפש במאגר מידע
סוג מסמךנושא המסמךפורסם בתאריךPDFWordExcelwwwאחרמקור
דו"ח/סקר/מצגת דו"ח פעילות אגף תעשיות ורישוי עסקים לשנת 2010 04.2011
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... תקנות להסדרת הטיפול באריזות (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים) 08.2011
Pdf
-
-
www
-
infospot
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... ערכי ייחוס לפי סעיף 6(א) לחוק אוויר נקי, התשס"ח - 2008 01.2012
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... תקנות רישוי עסקי" (תחנת מעבר לפסולת) 07.1998
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
רשימה נתונים על אתרי פסולת סגורים הנדרשים לשיקום -
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
רשימה רשימת אתרי הטמנת פסולת מעורבת 01.2017
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
רשימה רשימת מפעלים מורשים לטיפול/מחזור פסולת מסוכנת (04.2009) 04.2009
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
רשימה רשימת מפעלי מחזור והשבה 07.2014
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) 10.2000
Pdf
-
-
www
-
infospot
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... ערכי סף למזהמים בקרקעות 11.2017
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מציג 121 - 130 פריטים מתוך 469