מסמכים

חפש במאגר מידע
סוג מסמךנושא המסמךפורסם בתאריךPDFWordExcelwwwאחרמקור
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... הודעה על פרסום הנחיות להיתר פליטה והנחיות להגשת מידע נוסף לצורך אסדרה סביבתית משולבת 09.2014
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... תקנות ההתגוננות האזרחית (דרכי החסנה של חומרים מסוכנים) 08.2014
Pdf
-
-
www
-
infospot
דו"ח/סקר/מצגת סקר הרכב הפסולת הארצי 1995 -
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
דו"ח/סקר/מצגת סקר הרכב הפסולת הארצי 2005 12.2006
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
דו"ח/סקר/מצגת ביצוע החלטת ממשלה בנושא ממשלה ירוקה 05.2014
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... חוק שמירת הנקיון 06.1984
Pdf
-
-
www
-
infospot
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... מסמך הבהרה בנוגע למדיניות המשרד להגנ"ס באשר לבחירת הטכניקה המיטבית הזמינה (פרק 5) 01.2012
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... נוהל בחינת סודיות מסחרית לפי חוק אוויר נקי 01.2011
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... הנחיות לערכי ייחוס סביבתיים למזהמים כימיים באוויר 03.2006
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... חובות המשווקים מכוח החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות 03.2014
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מציג 391 - 400 פריטים מתוך 469