נימבי - NIMBY Not In My Back Yard
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/1/2023

נימבי, או באנגלית NIMBY (Not In My Back Yard - לא בחצר האחורית שלי). המונח מתייחס להתנגדות של תושבים למיקום של תשתיות (תחבורה, אנרגיה, פסולת וכו') או בתי עסק ומפעלי תעשייה בקרבת מקום מגוריהם בשל החשש שהדבר ישפיע לרעה על איכות החיים שלהם. לרוב הכוונה לכך שסיבת ההתנגדות הבלעדית היא הסמיכות למקום מגוריהם של המתנגדים ולא התנגדות גורפת להצבת התשתית במיקום אחר, מרוחק מהם, גם אם הוא סמוך לבתי תושבים אחרים.

חוק נימבי NIMBY

על רקע המחלוקת בין עיריית חיפה למשרדי הממשלה בסוגיית החלופות ליבוא אמוניה לתעשיית הדשנים במפרץ חיפה בשנת 2017, ועל רקע המחלוקת בין רשויות מקומיות למשרדי ממשלה סביב מיקום צנרת הולכת הגז הטבעי ומקרים נוספים של מחלוקות בין השלטון המקומי למרכזי, קידמה הממשלה תיקון לחוק רישוי עסקים שקיבל את המונח 'חוק נימבי' שעוסק בהעברת סמכות הרישוי מהרשויות המקומיות, לשלטון המרכזי, של מתקני תשתית לאומית ומפעלים לאומיים שבקיומם ישנו אינטרס לאומי רחב.

הצעת החוק 'רישוי מתקני תשתית לאומית' לא צלחה את שלב החקיקה האחרון בכנסת, קריאה שנייה ושלישית, במרץ 2018 ומיד לאחר מכן הכנסת יצאה לפגרה וההצעה לא חזרה לסדר היום עד כה.

דברי ההסבר להצעת החוק הסבירה כי מדובר בתשתיות ובמפעלים, שרישיונם חיוני למשק, החלים עליהם שיקולים לאומיים רחבים מאלו המקומיים, ולפיכך מצריכים ראייה כוללת מצד הממשלה. על פי תיקון החוק המוצע, במקרים מתאימים, הנוגעים למפעל טעון רישוי שיוכרז ככזה על ידי הממשלה, תוכל הממשלה להעביר לידיה את הסמכות למתן רישיון עסק.

נימבי כחסם מרכזי למיקום אתרי מיון וטיפול בפסולת

במשך מספר עשורים, הממשלה מתקשה להביא להקמה של מספיק אתרי מיון וטיפול בפסולת שיהוו תחליף למטמנות וזאת אף על פי שמדובר היה באחד מהיעדים המרכזיים של המדיניות הממשלתית בנושא. אחד החסמים המרכזיים למיקום אותם מתקני פסולת היה נימבי של רשויות מקומיות שלא רצו את אתרי הפסולת בשטחן מכיוון שהאתרים בעלי פוטנציאל ליצירת מפגעים סביבתיים וכל רשות העדיפה שמתקני הפסולת יוקמו אצל הרשויות המקומיות האחרות, רק לא אצלה.

-------

כתבות רלוונטיות:

  1. בוטל המכרז להקמת מתקן ההשבה "השומרוני הטוב", 02.06.2021
  2. האם ההצבעה על חוק נימבי תדחה למושב הקיץ של הכנסת? 08.03.2018
  3. חוק 'עוקף עיריית חיפה' ייכנס לחוק ההסדרים של תקציב 2019, 22.01.2018
  4. מתקני השבת פסולת: נימבי, יזמים פרטיים והרבה מאוד כסף, 09.07.2018

-------

מסמכים רלוונטיים:

  1. הצעת חוק רישוי מתקני תשתית לאומית, 02.2018, הכנסת [pdf]
  2. הצעת חוק רישוי מפעלי תשתית לאומית, 01.2017, הכנסת [pdf]